f button  t button  in button

Προσκλήσεις έργων

Κόκκινο Βιβλίο Φυτών, Ζώων και Μυκήτων, Κωδικός 14.6iii.32.31.7.1, Α/Α ΟΠΣ 4815

perivallon

 

| Περιεχόμενο πρόσκλησης: Η προστασία της βιοποικιλότητας είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη γνώση και κατανόηση της κατάστασης και της τάσης των ειδών, της λειτουργίας των φυσικών συστημάτων, καθώς και των μηχανισμών με τους οποίους αλληλεπιδρούν. Η δημιουργία εθνικών βάσεων δεδομένων, που θα περιλαμβάνουν καταλόγους των ειδών χλωρίδας, πανίδας και μυκήτων, καθώς και δεδομένα από την αξιολόγηση μεγάλου αριθμού ειδών σύμφωνα με τα κριτήρια της Διεθνούς Ένωσης για την προστασία της Φύση - IUCN (Κόκκινα βιβλία), θα αποτελέσουν ουσιαστικό εργαλείο και πολύτιμο οδηγό για τους φορείς που εμπλέκονται στην προστασία, διατήρηση και διαχείριση της βιοποικιλότητας. Τα ανωτέρω εργαλεία θα ενισχύσουν τον σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων και παρεμβάσεων και τον καθορισμό εθνικών προτεραιοτήτων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας ενώ παράλληλα θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις της χώρας σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα (ΥΠΕΚΑ, 2014) και τον Νόμο 3937/2011 για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

 | Δυνητικοί Δικαιούχοι:  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

                                          ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:   250.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 30/03/2021 έως 31/12/2021

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:  Νικόλαος Πασσάς, 2132142202,  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

  Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων, 16.36.2/ Π20, Α/Α ΟΠΣ 4835

tech help

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης αφορούν στην Δράση 16.36.2 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και στην Δράση 16.36.2.

Ειδικότερα αφορούν στην επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ καθώς και των εποπτευόμενων φορέων της στην άσκηση των καθηκόντων τους που σχετίζονται με την κάλυψη υποχρεώσεων τους προς τα κοινά Ευρωπαϊκά Όργανα, στην τήρηση του κοινοτικού και του εθνικού περιβαλλοντικού κεκτημένου, καθώς και στην εφαρμογή και παρακολούθηση των Κοινοτικών Οδηγιών που σχετίζονται με αυτό,σύμφωνα με την εγκεκριμένη 15η Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.

Ειδικότερα μέσω της παρούσας Πρόσκλησης χρηματοδοτούνται:

Ενέργειες διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, αξιοποίησης αποβλήτων και σύνταξης μελετών σκοπιμότητας και εκπόνησης εμπειρογνωμοσύνων στο πλαίσιο του ΕΣΔΑ 2020-2030, σύνταξης σχεδίων δράσεων αστικών στερεών αποβλήτων καιεπαναχρησιμοποίησης υλικών, παροχής τεχνικών, νομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε έργα ΣΔΙΤ, κατασκευής και επικαιροποίησης ηλεκτρονικών πλατφόρμων παρακολούθησης των στερεών και υγρών αποβλήτων και των υποδομών τους, καθώς και ενέργειες ολοκλήρωσης των διαδικασιών μετάπτωσης των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων από τους καταργούμενους ΦΟΔΣΑ στους Ειδικούς Διαβαθμιδικούς Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σε κάποιες Περιφέρειες της χώρας.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: 

Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 2.424.200 €

| Περίοδος Υποβολής: από 01-04-2021 έως 31-10-2021

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα Μαρία Σκαλτσά, Τηλ.: 2132142205, Fax: 210 6920437, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Ασφάλεια υποδομών και συστημάτων σε νησιωτικά αεροδρόμια του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ, 7.11.2, ΟΠΣ 1574

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στα πλαίσια της δράσης επιδιώκεται η αναβάθμιση της ασφάλειας και της εξυπηρέτησης της επιβατικής ζήτησης σε νησιωτικά αεροδρόμια της χώρας, μέσω της εγκατάστασης/βελτίωσης συστημάτων/υποδομών.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με αντίστοιχες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, καθώς και με όλες τις υπόλοιπες δράσεις του Άξονα.

| Δυνητικός Δικαιούχος: 

 • Δ/νση Υποδομών Αεροδρομίων
 • Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών
 • Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
 • Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 13.764.243 €

| Περίοδος Υποβολής: από 23/03/2021 έως 22/12/2023, 14:00:00

| Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Φωτεινή Παπαγεωργίου, τηλ. 213-1500893, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

3η τροποποίηση pdf icon   //   Συνημμένα 3ης τροποποίησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

2η τροποποίηση pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης rar icon

1η τροποποίηση pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησηςrar icon

 

Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γ΄προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ-ΝΕΑ ΕΡΓΑ), 14.29.14.17, ΟΠΣ 3340

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της ως άνω δράσης όπως αυτή περιγράφεται στην 15η Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ, οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να αφορούν σε νέα έργα συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς Α, Β, Γ προτεραιότητας τα οποία διαθέτουν εγκεκριμένη μελέτη και τεύχη δημοπράτησης (εγκεκριμένο το στάδιο μελέτης το οποίοαπαιτείται για την εφαρμογή της επιλεγείσας μεθόδου δημοπράτησης) για όλα τα υποέργα –εργολαβίες και εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους, ή έχουν σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία ή υποέργα με υπογεγραμμένη σύμβαση που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 ‐ 15.000 ι.π.) καθώς και στην αναβάθμιση, επέκταση, συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς Α και Β προτεραιότητας  και συμβάλλουν:

 • Στην εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ
 • Στη βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς προτεραιότητας Α, Β, Γ με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)
 • Στη σταδιακή κατάργηση του συστήματος διάθεσης αστικών λυμάτων μέσω βόθρων (σηπτικών ή στεγανών) και στη βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης
 • ΟΤΑ Α΄ βαθμού
 • Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 97.499.505 €

| Περίοδος Υποβολής: από 06/12/2018 έως 30/06/2021

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα. Αργυρή Δημοπούλου, τηλ: 213-2142222, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

4η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 4ης τροποποίησηςrar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

3η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 3ης τροποποίησηςrar icon

2η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησηςrar icon

1η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησηςrar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Εγκατάσταση/βελτίωση συστημάτων αεροναυτιλίας και διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, 7.11.1, ΟΠΣ 1088

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης επιδιώκεται η υλοποίηση δράσεων για:

 • τη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στον εθνικό εναέριο χώρο, των συστημάτωναυτοματισμού και αεροναυτιλίας, των συστημάτων επικοινωνιών και η ενίσχυση της ασφάλειας επιβατών, καθώς και
 • την αναβάθμιση των υποδομών ασφαλείας τους, με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
 • Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 116.087.919 €

| Περίοδος Υποβολής: από 19/03/2021 έως 22/12/2023, 14:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα Φωτεινή Παπαγεωργίου, τηλ. 2131500893,, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

4η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 4ης τροποποίησης rar icon 

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

3η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 3ης τροποποίησης rar icon

2η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης rar icon 

1η τροποποίηση - (ορθή επανάληψη) pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης rar icon 

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

Ολοκλήρωση / Κατασκευή τμημάτων του σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π, 1.1.2, ΟΠΣ 1744

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται η ολοκλήρωση της κατασκευής έργων υποδομής και επιδομής σιδηροδρομικών γραμμών με ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και τηλεπικοινωνίες στον σιδηροδρομικό άξονα ΠΑΘΕ/Π.

Η δράση περιλαμβάνει:

 • Τη Β’ Φάση του τμηματοποιημένου μεγάλου έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ». Η Α’ φάση αφορούσε εργασίες που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ-ΕΠ 2007-2013. Το αντικείμενο του έργου αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων υποδομής και επιδομής σιδηροδρομικής γραμμής μεσηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και τηλεπικοινωνίες στο τμήμα Διακοπτό-Ροδοδάφνη.
 • Το νέο Μεγάλο Έργο «Κατασκευή νέας διπλής σιδ/κης γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ) - Πάτρας στο τμήμα ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ-ΡΙΟ(ΕΠΙΔΟΜΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ)» το οποίο ολοκληρώνει το σχετικό τμήμα σε συνέχεια των έργων υποδομής, τα οποία υλοποιούνται από πόρους του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 2014-2020.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, παρέχεται η δυνατότητα ένταξης πράξεων, οι οποίες μπορούν να τμηματοποιηθούν σε 2 φάσεις, η πρώτη εκ των οποίων θα υλοποιηθεί εντός της Π.Π. 2014-2020 και η Β’ φάση την επόμενη ΠΠ 2021-2027 με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι σωρευτικοί όροι:

 • η πράξη, όπως προτείνεται για στήριξη βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, έχει δύο στάδια που είναι αναγνωρίσιμααπό οικονομική άποψη και διαθέτουν χωριστές διαδρομές ελέγχου,
 • το συνολικό κόστος της πράξης υπερβαίνει τα 5 εκατ. EUR,
 • το δεύτερο στάδιο της πράξης συνάδει με το εφαρμοστέο δίκαιο και είναι επιλέξιμο για υποστήριξη από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και τοΤαμείο Συνοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού ή των ειδικών κανονισμών για τα Ταμεία της ΠΠ 2021-2027,
 • ο δικαιούχος δεσμεύεται να ολοκληρώσει κατά την περίοδο προγραμματισμού και να καταστήσει επιχειρησιακό το δεύτερο καιτελικό στάδιο.

Για τον σκοπό αυτό πρέπει να περιγράφεται σε ξεχωριστό έντυπο αναλυτικά το σύνολο της δράσης, με διακριτό τρόπο κατά φάση,από όπου θα προκύπτει και η σχετική δέσμευση του Δικαιούχου. Στα υπόλοιπα έντυπα της Πρόσκλησης προς υποβολή, θαπεριγράφεται και αποτυπώνεται μόνο η Α' φάση της Δράσης που θα υλοποιηθεί εντός της Π.Π. 2014-2020.

| Δυνητικός Δικαιούχος: ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. 

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 85.238.850 €

| Περίοδος Υποβολής: από 13/03/2021 έως 22/12/2023, 14:00:00

| Υπεύθυνοι επικοινωνίας: 

κα Φωτεινή Παπαγεωργίου, τηλ. 2131500893, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

4η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 4ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

3η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 3ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

2η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

Αρχική πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα αρχικής πρόσκλησης rar icon

Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 14B.6a.26.1.2, ΟΠΣ Πρόσκλησης 3582

perivallon 

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτείται η δημιουργία Πράσινων Σημείων, Γωνιών Ανακύκλωσης καιΚινητών Πράσινων Σημείων, όπως ορίζονται στα άρθρα 11 και 44Α του Ν.4042/2012 και την ΚΥΑ 18485/2017 (ΦΕΚΒ’1412/26-4-2017) και σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στο αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου. 

Χρηματοδοτούνται τα ακόλουθα:

 • Έργα υποδομής και προμήθειες εξοπλισμού για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων και Γωνιών Ανακύκλωσης, εξαιρουμένου τουεξοπλισμού που διατίθεται από τα υπόχρεα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης.
 • Προμήθειες Κινητών Πράσινων Σημείων, εξαιρουμένου του εξοπλισμού που διατίθεται από τα υπόχρεα ΣυστήματαΕναλλακτικής Διαχείρισης..• Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικές με το αντικείμενο της πράξης
 • Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, εφόσον απαιτείται• Απόκτηση γης για την εγκατάσταση Πράσινων Σημείων ή Γωνιών ανακύκλωσης, εφόσον απαιτείται
 • Έργα σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ για Πράσινων Σημείων ή Γωνιές ανακύκλωσης, εφόσον απαιτείται
 • Αρχαιολογικές εργασίες, με δικαιούχο-εταίρο την αρμόδια εφορεία αρχαιοτήτων, εφόσον απαιτείται

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Δήμοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 2.000.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 30/03/2020 06:00:00 έως 2/7/2021 ώρα 23:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα Κωνσταντίνα Κολοκοτρώνη, τηλ. 213-2142240, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

 2η τροποποίηση  pdf icon   //  Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

 

1η τροποποίηση pdf icon  //  Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για τύπους οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων ειδών ορνιθοπανίδας, σε συνέργεια με αντίστοιχες δράσεις του LIFE Integrated Project 4 Natura, 14.6iii.32.31.6.1, Α/Α ΟΠΣ 4801

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας έχει συντάξει (βάσει του ν. 3937/11, ΦΕΚ 60 Α’) Σχέδια Δράσης (ΣΔ) για είδη και οικοτόπους κοινοτικού ενδιαφέροντος. Τα ΣΔ εγκρίνονται με ΥΑ (ή ΚΥΑ) και περιλαμβάνουν μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν τοπικά ή πανελλαδικά, με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ειδών και οικοτόπων στα οποία αφορούν.

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εφαρμογή διατάξεων πέντε Σχεδίων Δράσης (ΣΔ). Η εφαρμογή τους αποτελεί δέσμευση της χώρας στο πλαίσιο του έργου Life Integrated Project (LIFE IP) 4 NATURA (LIFE16 IPE/GR/000002), καθώς αποτελεί μια από τις εγκεκριμένες δράσεις του έργου LIFE. Η υλοποίηση της δράσης είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση του LIFE IP ως ολοκληρωμένου.

Τα εν λόγω ΣΔ αφορούν τα κάτωθι τέσσερα είδη και έναν οικότοπο:

 • τον οικότοπο προτεραιότητας 2250* «Παράκτιες αμμοθίνες με είδη Κέδρων»
 • τη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta
 • τα κινδυνεύοντα πτωματοφάγα (Vultures)
 • συγκεκριμένα είδη πέστροφας (Salmo spp.) και
 • το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra).

Η επιλογή των τεσσάρων ειδών και του συγκεκριμένου οικοτόπου έγινε με βάση τις προτάσεις των ειδικών επιστημόνων και μεκριτήριο κυρίως τον βαθμό του κινδύνου που αντιμετωπίζουν.

Στο παρόν έργο επιλέγεται να εφαρμοστούν εκείνα τα μέτρα που προτείνονται στα ΣΔ ως άμεσης προτεραιότητας. Αυτό καθορίστηκε με βάση τη σημαντικότητα της παρέμβασης, την ωριμότητα και τη δυνατότητα άμεσης εφαρμογής της, την αποτελεσματικότητά της, τους διαθέσιμους πόρους και τον διαθέσιμο χρόνο υλοποίησης.

Ενδεικτικά, στο πλαίσιο του έργου θα γίνουν δράσεις που αφορούν τις κάτωθι γενικές κατηγορίες παρέμβασης:

 • Συμπλήρωση της γνώσης με στόχο την καλύτερη οργάνωση της λήψης μέτρων
 • Δράσεις βελτίωσης και αποκατάστασης ενδιαιτημάτων (π.χ. φυτεύσεις ειδών - μείωση της αιολικής διάβρωσης - τεχνικέςεπεμβάσεις σε πηγές, ενισχύσεις ενδιαιτημάτων με νερό, καταγραφή δεξαμενών για τα αμφίβια)
 • Μέτρα μείωσης των απειλών (οριοθέτηση περιοχών για διασφάλιση ενδιαιτημάτων, παρακολούθηση κλιματικώνπαραμέτρων, λειτουργία ομάδων σκύλων για ανεύρεση δηλητηριασμένων δολωμάτων, διενέργεια περιπολιών- ελέγχωνσε κρίσιμες περιοχές υψηλού κινδύνου, επόπτευση & παρακολούθηση της χωρικής και χρονικής παρουσίας τωνπληθυσμών ειδών)
 • Δράσεις αύξησης και διατήρησης πληθυσμών (π.χ. γενετική ταυτοποίηση πληθυσμών, διενέργεια νεκροψιών,ιστοπαθολογικών εξετάσεων και τοξικολογικών αναλύσεων, ex situ ανάπτυξη γυρίνων και φυτικών ειδών, εξολόθρευσηθηρευτών στις νησίδες εξάπλωσης ειδών, επανεγκατάσταση ειδών σε νησίδες που έχουν εξαφανιστεί).
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την αξία διατήρησης των ειδών και του οικοτόπου

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: 

Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 2.028.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 06/03/2021 έως 31/12/2021 

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κ. Νικόλαος Πασσάς, τηλ. 2132142202, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

«Χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές του δικτύου Natura 2000», ΜΙS Πρόσκλησης 4809

perivallon

 

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

 Αντικείμενο της δράσης είναι η χαρτογράφηση των θαλάσσιων τύπων οικοτόπων σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές του δικτύου Natura 2000, δηλαδή στο σύνολο των 118 περιοχών NATURA 2000, οι οποίες έχουν θαλάσσιο τμήμα.

Η χαρτογράφηση θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα τους τύπους οικοτόπων:

 • 1110 (Α και Β) Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλασσινό νερό μικρού βάθους
 • 1120* Λιβάδια Posidonia οceanicα
 • 1130 Εκβολές ποταμών
 • 1140 Ιλυώδεις και αμμώδεις επίπεδες εκτάσεις που αποκαλύπτονται κατά την άμπωτη
 • 1150* Παράκτιες λιμνοθάλασσες
 • 1160 Αβαθείς κόλποι και όρμοι
 • 1170 (Α και Β) Ύφαλοι
 • 1180 (Α και Β) Υποθαλάσσιοι σχηματισμοί από εκλυόμενα αέρια
 • 8330 Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνεια στους θάλασσα

Δυνητικοί Δικαιούχοι:  Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας 

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:  8.443.459,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 08/03/2021 έως 31/12/2021 14:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:  Νικόλαος Πασσάς

                                                τηλέφωνο 2132142202, e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

  Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, 185.6i, ΟΠΣ Πρόσκλησης 4212

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο και εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στα έργα που εμπίπτουν στην Α' Χρηματοδοτική Προτεραιότητα και στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Αναλυτικότερα, δύνανται να χρηματοδοτηθούν οι βασικές υποδομές για την κατασκευή ενός οργανωμένου ΠΣ οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Περίφραξη
 • Πύλη εισόδου
 • Ασφαλτοστρωμένη πλατεία
 • Αποθηκευτικός εξοπλισμός
 • Στεγασμένοι χώροι
 • Λοιπός εξοπλισμός (εξοπλισμός ζύγισης, συμπιεστές, δεματοποιητές, κλαδοτεμαχιστές)
 • Λοιποί χώροι (γραφείο, αποθήκες εργαλείων, χώρος αποδυτηρίων).

Επιπλέον, στις προτάσεις που θα υποβληθούν εφόσον κρίνεται απαραίτητο, μπορούν να περιλαμβάνονται η αγορά γης, έργα αρχαιολογίας, έργα αποκατάστασης ΟΚΩ κλπ.

Τα Πράσινα Σημεία θα πρέπει να αφορούν τα ρεύματα αποβλήτων που δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα οργανωμένα συστήματα ή/και δεν καλύπτονται επαρκώς από την ελεύθερη αγορά. Συγκεκριμένα, είναι μη επιλέξιμος ο εξοπλισμός που εμπίπτει στις υποχρεώσεις των ΣΕΔ βάσει ν.2939/2001 όπως ισχύει μετά το ν.4496/2017. 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Δήμοι Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 11.560.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 15/06/2020 έως 30/06/2021, 15:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κος Τρύφων Χατζηιωάννου, τηλ. 23133-21722, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

2η τροποποίηση pdf icon    //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

1η τροποποίηση pdf icon    //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης βιοαποβλήτων και αστικών στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 14Β.26.1.1-27.1, ΟΠΣ Πρόσκλησης 3584

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Η πρόσκληση αποσκοπεί στη χρηματοδότηση δράσεων, δικτύων και υποδομών για την ολοκληρωμένη διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και για τη διασφάλιση της αυτάρκειας των νησιών σε δίκτυα υποδομών ανάκτησης και διάθεσης υπολειμματικών συμμείκτων αστικών αποβλήτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου. 

Ειδικότερα, μέσω της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες δράσεις:

Ομάδα δράσεων Α: Διαχείριση βιοαποβλήτων οικιακής προέλευσης και προσομοιαζόντων

 • Προμήθειες εξοπλισμού οικιακής και επιτόπιας κομποστοποίησης βιοαποβλήτων
 • Προμήθειες εξοπλισμού χωριστής συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων οικιακής προέλευσης και προσομοιαζόντων
 • Έργα υποδομής ή/και προμήθειες εξοπλισμού για την δημοτική κομποστοποίηση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων οικιακήςπροέλευσης και προσομοιαζόντων όπως προβλέπονται στο αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου (π.χ. συστήματα ανοικτήςκομποστοποίησης, μηχανικοί κομποστοποιητές ή συνδυασμένα συστήματα).

Ομάδα δράσεων Β: Υποδομές διαχείρισης υπολειμματικών συμμείκτων και διάθεσης υπολειμμάτων

 • Έργα υποδομής και προμήθειες εξοπλισμού για τη δημιουργία μονάδων ανάκτησης υπολειμματικών συμμείκτων αστικώναποβλήτων, με ή χωρίς διακριτή γραμμή κομποστοποίησης προδιαλεγμένων στη πηγή βιοαποβλήτων, όπως προβλέπονται στο αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου
 • Έργα υποδομής και προμήθειες εξοπλισμού για τη δημιουργία νέων Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων ή επεκτάσεων υφιστάμενων Χώρων Υγειονομικής Ταφής προκειμένου να λειτουργήσουν ως ΧΥΤΥ, όπως προβλέπονται στο αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου
 • Έργα υποδομής και προμήθειες εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ), όπως προβλέπονταιστο αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Δήμοι Περιφέρειας Νοτίου ΑιγαίουΔήμοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 • Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 10.380.972,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 30/03/2020 06:00:00 έως 02/07/2021 23:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα Κωνσταντίνα Κολοκοτρώνη, τηλ. 213-2142240, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

2η Τροποποίηση  pdf icon   //  Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

1η Τροποποίηση pdf icon  //  Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Διαχείριση του Προγράμματος

           ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

          Επιτροπή   Παρακολούθησης

           Υλοποίηση 

           Θεσμικό Πλαίσιο 

           Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη 

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb