f button  t button  in button

Προσκλήσεις έργων

Τοπικές βελτιώσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο για την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας, 1.10.1, ΟΠΣ 1093

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται η υλοποίηση τοπικών βελτιώσεων στο βασικό σιδηροδρομικό δίκτυο για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας της σιδηροδρομικής γραμμής ενώ παράλληλα επιδιώκεται η σύνδεση πόλων ανάπτυξης και λιμένων με τον ΠΑΘΕ/Π. Επίσης επιδιώκεται η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες με ανάπτυξη συστημάτων τηλεματικής.

Ως ενδεικτικά παραδείγματα δράσεων αναφέρονται: η κατάργηση υφιστάμενων ισόπεδων διαβάσεων των γραμμώνκυρίως σε αστικές περιοχές, η κατασκευή σιδηροδρομικών στάσεων και γεφυρών, λοιπές εργασίες υποδομής – επιδομής,εργασίες βελτίωσης/αναβάθμισης της υποδομής κι επιδομής γραμμής καθώς και εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης – σηματοδότησηςσε σημαντικές συνδέσεις του άξονα ΠΑΘΕ/Π κ.λπ.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, παρέχεται η δυνατότητα ένταξης πράξεων, οι οποίες μπορούν να τμηματοποιηθούν σε 2 φάσεις, η πρώτη εκ των οποίων θα υλοποιηθεί εντός της Π.Π. 2014-2020 και η Β’ φάση την επόμενη ΠΠ 2021-2027 με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι σωρευτικοί όροι:

 1. η πράξη, όπως προτείνεται για στήριξη βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, έχει δύο φάσεις Α' και Β' που είναιαναγνωρίσιμες από οικονομικής άποψης και διαθέτουν χωριστές διαδρομές ελέγχου,
 2. το συνολικό κόστος της πράξης υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ,
 3. η δεύτερη (Β') φάση της πράξης συνάδει με το εφαρμοστέο δίκαιο και είναι επιλέξιμο για υποστήριξη από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ καιτο Ταμείο Συνοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού ή των ειδικών κανονισμών για τα Ταμεία της ΠΠ 2021-2027,
 4. ο δικαιούχος δεσμεύεται να ολοκληρώσει τη δεύτερη (Β') φάση κατά την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 και νακαταστήσει επιχειρησιακή/λειτουργική την πράξη στο σύνολό της.

Για τον σκοπό αυτό πρέπει να περιγράφεται σε ξεχωριστό έντυπο αναλυτικά το σύνολο της πράξης, με διακριτό τρόπο κατά φάση,από όπου θα προκύπτει και η σχετική δέσμευση του Δικαιούχου. Στα ΤΔΠ θα περιγράφεται και αποτυπώνεται μόνο η Α' φάση τηςΠράξης που θα υλοποιηθεί εντός της Π.Π. 2014-2020.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.
 • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 62.067.058,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 06/05/2021 έως 22/12/2023 14:00:00

| Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα. Φωτεινή Παπαγεωργίου, τηλ. 2131500893, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

3η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 3ης τροποποίησηςrar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

2η τροποποίηση pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης rar icon

1η τροποποίηση pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησηςrar icon

 

 

Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων- αποκατάσταση του Πεντελικού Όρους, 16.36.2.Π22, ΟΠΣ Πρόσκλησης 4870

perivallon

 

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης αφορούν στην Δράση 16.36.2 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και στην Δράση 16.36.2. Ειδικότερα αφορούν στην Εκπόνηση - ωρίμανση – επικαιροποίηση μελετών, έλεγχος, έγκριση των μελετών των έργων καθώς και εξειδικευμένα θέματα που αφορούν στην προετοιμασία των έργων (π.χ. οδικά, λιμενικά και σιδηροδρομικά έργα, έργα διαχείρισης λυμάτων και στερεών αποβλήτων, έργα υδρεύσεων/αφαλατώσεων, κτιριακά, μελέτες για παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος, της ανάδειξης πάρκων, αναβάθμισης περιοχών περιβαλλοντικού, κοινωνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ωρίμανση μελετών με στόχο την επίτευξη της έναρξης των Συμβάσεων (Παραχώρησης και ΣΔΙΤ), μελέτες έργων αστικής κινητικότητας σταθερής τροχιάς κ.α.). 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:  - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

                                         -  ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

                                         - ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
                                         
                                         - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ (Σ.Π.Α.Π.)

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 1.240.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 01/05/2021 08:00:00 έως 30/09/2021 14:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αγγελική Ιωακειμοπούλου, e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

  Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης και σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών σε επιλεγμένα τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου ΠΑΘΕ/Π, 1.1.1, ΟΠΣ 1089

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται η εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, αυτόματης προστασίας συρμών ETCS επιπέδου 1 και τηλεπικοινωνιών, η εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροκίνησης σε επιλεγμένα σημεία του σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π και εντοπισμένες υποστηρικτικές εργασίες αναβάθμισης υποδομής/επιδομής (όπουαπαιτούνται).

Στόχος είναι η ολοκλήρωση της ανάπτυξης συστημάτων και της εγκατάστασης ηλεκτροκίνησης σε όλο το μήκος του άξονα ΠΑΘΕ/Π με τελικό σκοπό την ενίσχυση των σιδηροδρομικών μεταφορών προσώπων και αγαθών.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, παρέχεται η δυνατότητα ένταξης πράξεων, οι οποίες μπορούν να τμηματοποιηθούν σε 2 φάσεις, η πρώτη εκ των οποίων θα υλοποιηθεί εντός της Π.Π. 2014-2020 και η Β’ φάση την επόμενη ΠΠ 2021-2027 με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι σωρευτικοί όροι:

 1. η πράξη, όπως προτείνεται για στήριξη βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, έχει δύο φάσεις Α' και Β' που είναι αναγνωρίσιμες από οικονομικής άποψης και διαθέτουν χωριστές διαδρομές ελέγχου,
 2. το συνολικό κόστος της πράξης υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ,
 3. η δεύτερη (Β') φάση της πράξης συνάδει με το εφαρμοστέο δίκαιο και είναι επιλέξιμο για υποστήριξη από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ καιτο Ταμείο Συνοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού ή των ειδικών κανονισμών για τα Ταμεία της ΠΠ 2021-2027,δ) ο δικαιούχος δεσμεύεται να ολοκληρώσει τη δεύτερη (Β') φάση κατά την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 και νακαταστήσει επιχειρησιακή/λειτουργική την πράξη στο σύνολό της.

Για τον σκοπό αυτό πρέπει να περιγράφεται σε ξεχωριστό έντυπο αναλυτικά το σύνολο της πράξης, με διακριτό τρόπο κατά φάση,από όπου θα προκύπτει και η σχετική δέσμευση του Δικαιούχου. Στα ΤΔΠ θα περιγράφεται και αποτυπώνεται μόνο η Α' φάση της Πράξης που θα υλοποιηθεί εντός της Π.Π. 2014-2020.

| Δυνητικός Δικαιούχος: ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 141.458.598 €

| Περίοδος Υποβολής: από 20/04/2021 έως 22/12/2023 14:00:00

| Υπεύθυνη επικοινωνίας:

κα. Φωτεινή Παπαγεωργίου. τηλ. 2131500893, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

3η τροποποίηση pdf icon   //   Συνημμένα 3ης τροποποίησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

2η τροποποίηση (ορθή επανάληψη) pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης rar icon

1η τροποποίηση pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησηςrar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

Κατασκευή / Αναβάθμιση Τμημάτων του Αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου - ΔΟΔ της Ηπειρωτικής Χώρας και Συνδέσεων του Βασικού (Core) Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών - ΔΕΔ - Μ, 3.3.3. ΟΠΣ 1102

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης επιδιώκεται η κατασκευή / αναβάθμιση κρίσιμων τμημάτων του αναλυτικού ΔιευρωπαϊκούΟδικού Δικτύου (ΔΟΔ) της ηπειρωτικής χώρας και συνδέσεων του βασικού (core) Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).

H πρόσκληση δύναται να συμπεριλάβει παρεμβάσεις σχετικά με την κατασκευή / αναβάθμιση σε οδικά τμήματα του αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου (ΔΟΔ) της ηπειρωτικής χώρας..

Δράσεις, οι οποίες ενδεικτικά δύναται να περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση, είναι οι ακόλουθες:

 • Το τμηματοποιημένο έργο, το οποίο αφορά στη βελτίωση – διαπλάτυνση του οδικού τμήματος Μουδανιά - Ποτίδαια του Καθέτου Άξονα της Εγνατίας Οδού «Θεσσαλονίκη – Κασσάνδρεια» Νομού Χαλκιδικής, με στόχο την αναβάθμιση του Κάθετου Άξονα και τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.
 • Το τμηματοποιημένο έργο, το οποίο αφορά στην ολοκλήρωση εργασιών βελτίωσης της Εθνικής Οδού Λαμίας - Καρπενησίου στο τμήμα από την έξοδο Καστρίου έως την έξοδο Μακρακώμης, με στόχο την αναβάθμιση του οδικού άξονα και τη βελτίωσητου επιπέδου οδικής ασφάλειας.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποοδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
 • ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 64.773.436,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 17/04/2021 έως 22/12/2023 23:59:00

| Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

κα. Δριμυλή Ευσταθία, τηλ. 2106412986, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

3 τροποποίηση πρόσκλησης  pdf icon    //  Συνημμένα 3ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

Ορθή επανάληψη 2ης τροποποίησης πρόσκλησης  pdf icon   //   Συνημμένα ορθής επανάληψης 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

Αρχική πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα αρχικής πρόσκλησης rar icon

Εγκατάσταση / Βελτίωση Συστημάτων Διαχείρισης της Θαλάσσιας Κυκλοφορίας, Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας και Έρευνας και Διάσωσης στη Θάλασσα, 6.8.1, ΟΠΣ 1205

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται η βελτίωση του επιπέδου της ασφάλειας ναυσιπλοΐας με την εγκατάσταση ή βελτίωση συστημάτων διαχείρισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας, η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα,καθώς και η βελτίωση της ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων του ΔΕΔ-Μ.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η δράση – ενδεικτικά - δύναται να περιλαμβάνει παρεμβάσεις που αφορούν στην προμήθεια των σχετικών σκαφών και τον εξοπλισμό αυτών, στην προμήθεια συστημάτων σχετικών με τη διαχείριση και τον έλεγχο της θαλάσσιας κυκλοφορίας καθώς και στην προμήθεια/υποδομές για την ασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων και για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της έρευναςκαι διάσωσης στη θάλασσα.

Ενδεικτικά, η πρόσκληση μπορεί να συμπεριλάβει παρεμβάσεις σχετικά με την:

 • Ασφάλεια ναυσιπλοΐας
 • Ενίσχυση της έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα
 • Ασφάλεια λιμενικών εγκαταστάσεων

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, παρέχεται η δυνατότητα ένταξης πράξεων, οι οποίες μπορούν να τμηματοποιηθούν σε 2 φάσεις, η πρώτη εκ των οποίων θα υλοποιηθεί εντός της Π.Π. 2014-2020 και η Β’ φάση την επόμενη ΠΠ 2021-2027 με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι σωρευτικοί όροι:

 1. η πράξη, όπως προτείνεται για στήριξη βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, έχει δύο στάδια που είναι αναγνωρίσιμααπό οικονομική άποψη και διαθέτουν χωριστές διαδρομές ελέγχου,
 2. το συνολικό κόστος της πράξης υπερβαίνει τα 5 εκατ. EUR,
 3. το δεύτερο στάδιο της πράξης συνάδει με το εφαρμοστέο δίκαιο και είναι επιλέξιμο για υποστήριξη από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και τοΤαμείο Συνοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού ή των ειδικών κανονισμών για τα Ταμεία της ΠΠ 2021-2027,
 4. ο δικαιούχος δεσμεύεται να ολοκληρώσει κατά την περίοδο προγραμματισμού και να καταστήσει επιχειρησιακό το δεύτερο καιτελικό στάδιο.

Για τον σκοπό αυτό πρέπει να περιγράφεται σε ξεχωριστό έντυπο αναλυτικά το σύνολο της δράσης, με διακριτό τρόπο κατά φάση, από όπου θα προκύπτει και η σχετική δέσμευση του Δικαιούχου. Στα υπόλοιπα έντυπα της Πρόσκλησης προς υποβολή, θα περιγράφεται και αποτυπώνεται μόνο η Α' φάση της Δράσης που θα υλοποιηθεί εντός της Π.Π. 2014-2020.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εποπτευόμενοι αυτού Φορείς
 • Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 98.493.954 €

| Περίοδος Υποβολής: από 09/04/2021 έως 22/12/2023 14:00:00

| Υπεύθυνη επικοινωνίας:

κα. Ευσταθία Δριμυλή, τηλ. 2106412986, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

3η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 3ης τροποποίησηςrar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

2η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησηςrar icon

1η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησηςrar icon

Ορθή επανάληψηpdf icon   //   Συνημμένα ορθής επανάληψηςrar icon

Αρχική πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα αρχικής πρόσκλησης rar icon

 

Βελτίωση της συνδεσιμότητας νησιωτικών περιφερειών μέσω παρεμβάσεων σε υφιστάμενα αεροδρόμια του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ της χώρας, 7.9.1, ΟΠΣ 1191

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στο πλαίσιο της Δράσης 7.9.1 "Βελτίωση της συνδεσιμότητας νησιωτικών περιφερειών μέσω παρεμβάσεων σε υφιστάμενααεροδρόμια του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ της χώρας" επιδιώκεται η βελτίωση της συνδεσιμότητας και η αναβάθμιση της εξυπηρέτησηςτης επιβατικής ζήτησης σε περιφερειακούς νησιωτικούς αερολιμένες.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργεια με αντίστοιχες παρεμβάσειςπου υλοποιήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Διέυθυνση Υποδομών Αεροδρομίων (ΔΥΑ)
 • Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ)
 • Υπηρεσία πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
 • Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 28.548.014 €

| Περίοδος Υποβολής: από 30/03/2021 έως 22/12/2023 14:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα Φωτεινή Παπαγεωργίου, τηλ. 2131500893, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

3η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 3ης τροποποίησης rar icon 

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

2η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης rar icon 

1η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησηςrar icon 

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Κόκκινο Βιβλίο Φυτών, Ζώων και Μυκήτων, Κωδικός 14.6iii.32.31.7.1, Α/Α ΟΠΣ 4815

perivallon

 

| Περιεχόμενο πρόσκλησης: Η προστασία της βιοποικιλότητας είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη γνώση και κατανόηση της κατάστασης και της τάσης των ειδών, της λειτουργίας των φυσικών συστημάτων, καθώς και των μηχανισμών με τους οποίους αλληλεπιδρούν. Η δημιουργία εθνικών βάσεων δεδομένων, που θα περιλαμβάνουν καταλόγους των ειδών χλωρίδας, πανίδας και μυκήτων, καθώς και δεδομένα από την αξιολόγηση μεγάλου αριθμού ειδών σύμφωνα με τα κριτήρια της Διεθνούς Ένωσης για την προστασία της Φύση - IUCN (Κόκκινα βιβλία), θα αποτελέσουν ουσιαστικό εργαλείο και πολύτιμο οδηγό για τους φορείς που εμπλέκονται στην προστασία, διατήρηση και διαχείριση της βιοποικιλότητας. Τα ανωτέρω εργαλεία θα ενισχύσουν τον σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων και παρεμβάσεων και τον καθορισμό εθνικών προτεραιοτήτων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας ενώ παράλληλα θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις της χώρας σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα (ΥΠΕΚΑ, 2014) και τον Νόμο 3937/2011 για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

 | Δυνητικοί Δικαιούχοι:  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

                                          ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:   250.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 30/03/2021 έως 31/12/2021

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:  Νικόλαος Πασσάς, 2132142202,  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

  Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων, 16.36.2/ Π20, Α/Α ΟΠΣ 4835

tech help

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης αφορούν στην Δράση 16.36.2 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και στην Δράση 16.36.2.

Ειδικότερα αφορούν στην επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ καθώς και των εποπτευόμενων φορέων της στην άσκηση των καθηκόντων τους που σχετίζονται με την κάλυψη υποχρεώσεων τους προς τα κοινά Ευρωπαϊκά Όργανα, στην τήρηση του κοινοτικού και του εθνικού περιβαλλοντικού κεκτημένου, καθώς και στην εφαρμογή και παρακολούθηση των Κοινοτικών Οδηγιών που σχετίζονται με αυτό,σύμφωνα με την εγκεκριμένη 15η Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.

Ειδικότερα μέσω της παρούσας Πρόσκλησης χρηματοδοτούνται:

Ενέργειες διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, αξιοποίησης αποβλήτων και σύνταξης μελετών σκοπιμότητας και εκπόνησης εμπειρογνωμοσύνων στο πλαίσιο του ΕΣΔΑ 2020-2030, σύνταξης σχεδίων δράσεων αστικών στερεών αποβλήτων καιεπαναχρησιμοποίησης υλικών, παροχής τεχνικών, νομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε έργα ΣΔΙΤ, κατασκευής και επικαιροποίησης ηλεκτρονικών πλατφόρμων παρακολούθησης των στερεών και υγρών αποβλήτων και των υποδομών τους, καθώς και ενέργειες ολοκλήρωσης των διαδικασιών μετάπτωσης των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων από τους καταργούμενους ΦΟΔΣΑ στους Ειδικούς Διαβαθμιδικούς Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σε κάποιες Περιφέρειες της χώρας.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: 

Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 2.424.200 €

| Περίοδος Υποβολής: από 01-04-2021 έως 31-10-2021

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα Μαρία Σκαλτσά, Τηλ.: 2132142205, Fax: 210 6920437, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Ασφάλεια υποδομών και συστημάτων σε νησιωτικά αεροδρόμια του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ, 7.11.2, ΟΠΣ 1574

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στα πλαίσια της δράσης επιδιώκεται η αναβάθμιση της ασφάλειας και της εξυπηρέτησης της επιβατικής ζήτησης σε νησιωτικά αεροδρόμια της χώρας, μέσω της εγκατάστασης/βελτίωσης συστημάτων/υποδομών.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με αντίστοιχες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, καθώς και με όλες τις υπόλοιπες δράσεις του Άξονα.

| Δυνητικός Δικαιούχος: 

 • Δ/νση Υποδομών Αεροδρομίων
 • Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών
 • Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
 • Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 13.764.243 €

| Περίοδος Υποβολής: από 23/03/2021 έως 22/12/2023, 14:00:00

| Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Φωτεινή Παπαγεωργίου, τηλ. 213-1500893, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

3η τροποποίηση pdf icon   //   Συνημμένα 3ης τροποποίησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

2η τροποποίηση pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης rar icon

1η τροποποίηση pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησηςrar icon

 

Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γ΄προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ-ΝΕΑ ΕΡΓΑ), 14.29.14.17, ΟΠΣ 3340

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της ως άνω δράσης όπως αυτή περιγράφεται στην 15η Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ, οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να αφορούν σε νέα έργα συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς Α, Β, Γ προτεραιότητας τα οποία διαθέτουν εγκεκριμένη μελέτη και τεύχη δημοπράτησης (εγκεκριμένο το στάδιο μελέτης το οποίοαπαιτείται για την εφαρμογή της επιλεγείσας μεθόδου δημοπράτησης) για όλα τα υποέργα –εργολαβίες και εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους, ή έχουν σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία ή υποέργα με υπογεγραμμένη σύμβαση που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 ‐ 15.000 ι.π.) καθώς και στην αναβάθμιση, επέκταση, συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς Α και Β προτεραιότητας  και συμβάλλουν:

 • Στην εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ
 • Στη βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς προτεραιότητας Α, Β, Γ με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)
 • Στη σταδιακή κατάργηση του συστήματος διάθεσης αστικών λυμάτων μέσω βόθρων (σηπτικών ή στεγανών) και στη βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης
 • ΟΤΑ Α΄ βαθμού
 • Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 97.499.505 €

| Περίοδος Υποβολής: από 06/12/2018 έως 30/06/2021

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα. Αργυρή Δημοπούλου, τηλ: 213-2142222, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

4η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 4ης τροποποίησηςrar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

3η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 3ης τροποποίησηςrar icon

2η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησηςrar icon

1η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησηςrar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Εγκατάσταση/βελτίωση συστημάτων αεροναυτιλίας και διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, 7.11.1, ΟΠΣ 1088

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης επιδιώκεται η υλοποίηση δράσεων για:

 • τη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στον εθνικό εναέριο χώρο, των συστημάτωναυτοματισμού και αεροναυτιλίας, των συστημάτων επικοινωνιών και η ενίσχυση της ασφάλειας επιβατών, καθώς και
 • την αναβάθμιση των υποδομών ασφαλείας τους, με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
 • Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 116.087.919 €

| Περίοδος Υποβολής: από 19/03/2021 έως 22/12/2023, 14:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα Φωτεινή Παπαγεωργίου, τηλ. 2131500893,, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

4η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 4ης τροποποίησης rar icon 

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

3η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 3ης τροποποίησης rar icon

2η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης rar icon 

1η τροποποίηση - (ορθή επανάληψη) pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης rar icon 

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

Διαχείριση του Προγράμματος

           ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

          Επιτροπή   Παρακολούθησης

           Υλοποίηση 

           Θεσμικό Πλαίσιο 

           Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη 

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb