f button instagram 1 youtube ym

Υποδείγματα προσωρινών πινακίδων

Οι υποχρεώσεις των Διαχειριστικών Αρχών και των δικαιούχων σχετικά με τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας για το κοινό, σε ότι αφορά πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής, περιγράφονται στον Επικοινωνιακό Οδηγό του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σύμφωνα με τον Οδηγό, οι δικαιούχοι των πράξεων υποχρεούνται να αναρτούν, κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους, προσωρινή πινακίδα με τα στοιχεία της πράξης. Η πινακίδα πρέπει να αναρτάται σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, και το μέγεθός της να είναι ανάλογο με το χώρο τοποθέτησής της.

Στις ενότητες που ακολουθούν μπορείτε να βρείτε υποδείγματα προσωρινών πληροφοριακών πινακίδων για τις πράξεις του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Ανάλογα με το αντικείμενο και τον Π/Υ της πράξης, καθώς και αν αυτή συνεχίζεται από το ΕΣΠΑ 2007-2013 (phasing), διακρίνονται συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Διευκρινίζεται ότι οι παρακάτω οδηγίες αφορούν πράξεις / έργα, και όχι υποέργα (ξεχωριστές εργολαβίες / συμβάσεις). Πράξη με πολλές επιμέρους εργολαβίες, απαιτεί μόνο μία προσωρινή πινακίδα, η οποία τοποθετείται κατά την έναρξη των εργασιών της πρώτης εργολαβίας.

 

Ειδικοί επικοινωνιακοί στόχοι ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι επεξεργασμένοι ειδικοί στόχοι, όπως έχουν διαμορφωθεί από την ΕΥΣΣΑ. Οι επεξεργασμένοι ειδικοί στόχοι έχουν προέλθει από τους ειδικούς στόχους των πράξεων, όπως οι τελευταίοι καταγράφονται στις σχετικές Προσκλήσεις. Οι επεξεργασμένοι ειδικοί στόχοι θα πρέπει να αξιοποιηθούν κατά τη διαμόρφωση των προσωρινών πινακίδων, σύμφωνα με τα υποδείγματα των κατηγοριών Α και Γ που ακολουθούν.    

Επεξεργασμένοι ειδικοί στόχοι ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

 

Α. Υποδείγματα προσωρινών πινακίδων νέων έργων / πράξεων (πλην CEF)

Στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν τα νέα έργα / πράξεις που εντάχθηκαν στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, και αφορούν κατασκευή έργων υποδομών για τα οποία η συνολική δημόσια δαπάνη υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ. 

Υπόδειγμα προσωρινής πινακίδας νέου έργου / πράξης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

 

Β. Υποδείγματα προσωρινών πινακίδων έργων CEF

Στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν τα έργα CEF που εντάχθηκαν στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

 

Γ. Υποδείγματα προσωρινών πινακίδων έργων / πράξεων phasing

Έργα / πράξεις phasing είναι τα έργα / πράξεις των οποίων η Α’ Φάση υλοποιήθηκε και συγχρηματοδοτήθηκε στο ΕΣΠΑ 2007-2013, και η Β’ Φάση συγχρηματοδοτείται και ολοκληρώνεται από το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Τα έργα / πράξεις αυτά αφορούν κατασκευή έργων υποδομών, για τα οποία η συνολική δημόσια δαπάνη υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ. Διακρίνονται δύο υποπεριπτώσεις:

 

Γ1. Έργα / πράξεις phasing από το ΕΠ-ΕΠ στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Τα έργα / πράξεις αυτά ήταν ενταγμένα στο ΕΠ-ΕΠ (2007-2013), και συνεχίζονται στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Στις περιπτώσεις αυτές, χρειάζεται να υπάρχουν δύο προσωρινές πινακίδες, μία για την περίοδο 2007-2013 (Φάση Α'), και μία για την περίοδο 2014-2020 (Φάση Β'). 

Για την Α' Φάση του έργου / πράξης , θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές / προσθήκες επί των αναγραφόμενων στοιχείων στις προσωρινές πινακίδες που ήταν ήδη αναρτημένες κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΕΠ-ΕΠ).

Για την Β’ Φάση του έργου / πράξης, θα πρέπει να τοποθετηθούν νέες πινακίδες, ώστε να καλυφθεί η σχετική υποχρέωση δημοσιότητας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ).

Τα δύο υποδείγματα είναι αναρτημένα παρακάτω. 

Υπόδειγμα προσωρινής πινακίδας Α' Φάσης (ΕΠ-ΕΠ)

Υπόδειγμα προσωρινής πινακίδας Β' Φάσης (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

 

Γ2. Έργα / πράξεις phasing από το ΕΠ-ΠΕΡΑΑ στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Τα έργα / πράξεις αυτά ήταν ενταγμένα στο ΕΠ-ΠΕΡΑΑ (2007-2013), και συνεχίζονται στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Στις περιπτώσεις αυτές, χρειάζεται να υπάρχουν δύο προσωρινές πινακίδες, μία για την περίοδο 2007-2013 (Φάση Α'), και μία για την περίοδο 2014-2020 (Φάση Β'). 

Για την Α' Φάση του έργου, θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές / προσθήκες επί των αναγραφόμενων στοιχείων στις προσωρινές πινακίδες που ήταν ήδη αναρτημένες κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΕΠ-ΠΕΡΑΑ).

Για την Β’ Φάση του έργου, θα πρέπει να τοποθετηθούν νέες πινακίδες, ώστε να καλυφθεί η σχετική υποχρέωση δημοσιότητας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ).

Τα δύο υποδείγματα είναι αναρτημένα παρακάτω: 

Υπόδειγμα προσωρινής πινακίδας Α' Φάσης (ΕΠ-ΠΕΡΑΑ)

Υπόδειγμα προσωρινής πινακίδας Β' Φάσης (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

 

Δ. Υποδείγματα αφισών 

Για τα έργα / πράξεις των οποίων είτε η συνολική δημόσια δαπάνη είναι μικρότερη των 500.000 ευρώ, είτε το αντικείμενό τους αφορά προμήθειες – παροχή υπηρεσιών – μελετών – ερευνών – πραγματογνωμοσυνών κτλ, ανεξαρτήτως της συνολικής δημόσιας δαπάνης, τοποθετείται αφίσα μεγέθους τουλάχιστον Α3 από τον δικαιούχο, σε χώρο όπου θα είναι εύκολα ορατή από το ευρύ κοινό.

                    Υποδείγματα πληροφοριακών αφισών.

 

E. Υποδείγματα Πληροφοριακής σήμανσης για έντυπα

                  Υποδείγματα για πληροφοριακά έντυπα

 

Όλα τα υποδείγματα μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Διαχείριση του Προγράμματος

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb