f button instagram 1 youtube ym

Προσκλήσεις έργων

Κόκκινο Βιβλίο Φυτών, Ζώων και Μυκήτων, Κωδικός 14.6iii.32.31.7.1, Α/Α ΟΠΣ 4815

perivallon

 

| Περιεχόμενο πρόσκλησης: Η προστασία της βιοποικιλότητας είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη γνώση και κατανόηση της κατάστασης και της τάσης των ειδών, της λειτουργίας των φυσικών συστημάτων, καθώς και των μηχανισμών με τους οποίους αλληλεπιδρούν. Η δημιουργία εθνικών βάσεων δεδομένων, που θα περιλαμβάνουν καταλόγους των ειδών χλωρίδας, πανίδας και μυκήτων, καθώς και δεδομένα από την αξιολόγηση μεγάλου αριθμού ειδών σύμφωνα με τα κριτήρια της Διεθνούς Ένωσης για την προστασία της Φύση - IUCN (Κόκκινα βιβλία), θα αποτελέσουν ουσιαστικό εργαλείο και πολύτιμο οδηγό για τους φορείς που εμπλέκονται στην προστασία, διατήρηση και διαχείριση της βιοποικιλότητας. Τα ανωτέρω εργαλεία θα ενισχύσουν τον σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων και παρεμβάσεων και τον καθορισμό εθνικών προτεραιοτήτων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας ενώ παράλληλα θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις της χώρας σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα (ΥΠΕΚΑ, 2014) και τον Νόμο 3937/2011 για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

 | Δυνητικοί Δικαιούχοι:  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

                                          ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:   250.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 30/03/2021 έως 31/12/2021

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:  Νικόλαος Πασσάς, 2132142202,  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

  Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Ασφάλεια υποδομών και συστημάτων σε νησιωτικά αεροδρόμια του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ, 7.11.2, ΟΠΣ 1574

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στα πλαίσια της δράσης επιδιώκεται η αναβάθμιση της ασφάλειας και της εξυπηρέτησης της επιβατικής ζήτησης σε νησιωτικά αεροδρόμια της χώρας, μέσω της εγκατάστασης/βελτίωσης συστημάτων/υποδομών.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με αντίστοιχες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, καθώς και με όλες τις υπόλοιπες δράσεις του Άξονα.

| Δυνητικός Δικαιούχος: 

 • Δ/νση Υποδομών Αεροδρομίων
 • Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών
 • Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
 • Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 13.764.243 €

| Περίοδος Υποβολής: από 23/03/2021 έως 22/12/2023, 14:00:00

| Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Φωτεινή Παπαγεωργίου, τηλ. 213-1500893, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

3η τροποποίηση pdf icon   //   Συνημμένα 3ης τροποποίησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

2η τροποποίηση pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης rar icon

1η τροποποίηση pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησηςrar icon

 

Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, 185.6i, ΟΠΣ Πρόσκλησης 4212

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο και εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στα έργα που εμπίπτουν στην Α' Χρηματοδοτική Προτεραιότητα και στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Αναλυτικότερα, δύνανται να χρηματοδοτηθούν οι βασικές υποδομές για την κατασκευή ενός οργανωμένου ΠΣ οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Περίφραξη
 • Πύλη εισόδου
 • Ασφαλτοστρωμένη πλατεία
 • Αποθηκευτικός εξοπλισμός
 • Στεγασμένοι χώροι
 • Λοιπός εξοπλισμός (εξοπλισμός ζύγισης, συμπιεστές, δεματοποιητές, κλαδοτεμαχιστές)
 • Λοιποί χώροι (γραφείο, αποθήκες εργαλείων, χώρος αποδυτηρίων).

Επιπλέον, στις προτάσεις που θα υποβληθούν εφόσον κρίνεται απαραίτητο, μπορούν να περιλαμβάνονται η αγορά γης, έργα αρχαιολογίας, έργα αποκατάστασης ΟΚΩ κλπ.

Τα Πράσινα Σημεία θα πρέπει να αφορούν τα ρεύματα αποβλήτων που δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα οργανωμένα συστήματα ή/και δεν καλύπτονται επαρκώς από την ελεύθερη αγορά. Συγκεκριμένα, είναι μη επιλέξιμος ο εξοπλισμός που εμπίπτει στις υποχρεώσεις των ΣΕΔ βάσει ν.2939/2001 όπως ισχύει μετά το ν.4496/2017. 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Δήμοι Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 11.560.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 15/06/2020 έως 30/06/2021, 15:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κος Τρύφων Χατζηιωάννου, τηλ. 23133-21722, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

2η τροποποίηση pdf icon    //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

1η τροποποίηση pdf icon    //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Δημιουργία Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου, 14.6i.27.8.5b, Α/Α ΟΠΣ 4406

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης: Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εμπίπτουν στον ειδικό στόχο 27 της επενδυτικής προτεραιότητας 6i του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π., πεδίο παρέμβασης 18, δράση 14.6i.27.8.5 η οποία αφορά στη χρηματοδότηση νέων έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων της Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με τον αναθεωρημένο (βάσει ΕΣΔΑ/2015) ΠΕΣΔΑ Ηπείρου και ειδικότερα τις Μονάδες επεξεργασίας Βιοαποβλήτων των Π.Ε. Πρέβεζας και Π.Ε. Θεσπρωτίας. Στο πλαίσιο της επίτευξης της ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων και των στόχων που τίθενται στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι πράξεις της προτεινόμενης δράσης θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις δράσεις του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ που αποσκοπούν κυρίως στην προώθηση της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, οι οποίες προβλέπονται στον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ ως τμήμα των οικείων δικτύων ανάκτησης και διάθεσης, καθώς και με τις δράσεις του ειδικού στόχου 27 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ που αφορούν κυρίως στην ολοκλήρωση του δικτύου ανάκτησης και διάθεσης των αστικών αποβλήτων.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχ. Ενότητας Περιφ. Ηπείρου

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 2.906.578,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από  03/08/2020 έως 31/05/2021, 14:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: Σοφία Τσιτουρίδου, Τηλ.: 2651360512, 2651360500, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

2η τροποποίηση Πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες Προσκλήσεις

1η τροποποίηση Πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής, ΤΣ002, ΟΠΣ 2811

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης: Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν τη δράση 8 του ειδικού στόχου 27 της επενδυτικής προτεραιότητας 6i, του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π., όπως έχει εξειδικευθεί στην Δράση 14.6i.27.8.10 της 7ης εξειδίκευσης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ που αφορά την ενεργοποίηση της ΥΑ οικ.9289/24-8-2017 στην Περιφέρεια Αττικής (πεδίο παρέμβασης 018), προκειμένου να καταστεί εφικτή η χρηματοδότηση έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων σε συμμόρφωση με τον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Αττικής (ΦΕΚ4175/Β/ 23-12-2016).

Στο πλαίσιο της επίτευξης της ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων και των στόχων που τίθενται στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και στο νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), οι πράξεις της προτεινόμενης δράσης του ειδικού στόχου 27 θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις λοιπές δράσεις του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, οι οποίες αποσκοπούν κυρίως στην προώθηση της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, και έχουν ενταχθεί στο επικαιροποιημένο με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015) και ΠΕΣΔΑ Αττικής (ΦΕΚ 4175/Β/ 23-12-2016) ως τμήμα των οικείων δικτύων ανάκτησης και διάθεσης.

| Δυνητικός Δικαιούχος: Ειδικός Διαβαθμικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής 

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 80.000.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 9/7/2018 έως 31/12/2023

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

κος Άγγελος Σπηλιώτης, τηλ. 213-1501538, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης  pdf icon// Συνημμένα Τροποποίησης Πρόσκλησης  rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων - παραγωγή ενέργειας από Μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε νοσοκομεία, 10.4c.15.1-2, ΟΠΣ 2960

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης: 

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης κάθε Δικαιούχος – Νοσοκομείο μπορεί να υποβάλει μια και μοναδική πρόταση χρηματοδότησης που αφορά σε μια ή συνδυασμό των παρακάτω κατηγοριών ενεργειών, στις οποίες όμως η κατηγορία ενέργειας με αριθμό (3) θα υποβληθεί μόνο σε συνδυασμό με τις κατηγορίες ενέργειας (1) ή/και (2):

Κατηγορία Ενέργειας 1: Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ)

Κατηγορία Ενέργειας 2: Επιδεικτικές δράσεις εγκατάστασης μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας, (ΣΗΘΥΑ) και δράσεις Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Κατηγορία Ενέργειας 3: Δράση αντικατάστασης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, η οποία θα υποβληθεί μόνο σε συνδυασμό με τις ανωτέρω κατηγορίες (1) ή/και (2)

Κατηγορία Ενέργειας 4: Ενέργειες για την προετοιμασία και υποβολή του φακέλου Πρότασης Χρηματοδότησης

Κατηγορία Ενέργειας 5: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης

Κατηγορία Ενέργειας 6: Προπαρασκευαστικές Ενέργειες μέχρι του ποσού των 200.000 €

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.
 • Νοσοκομεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Δυνητικός δικαιούχος το ΥΠΕΘΑ)

τα οποία έχουν δυναμικότητα:

 • τουλάχιστον 400 κλινών στην Περιφέρεια Αττικής και
 • τουλάχιστον 200 κλινών στις υπόλοιπες Περιφέρειες

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:  60.933.924,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 09/07/2018 έως 15/02/2021,14:00:00

| Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

 • κα Αγγελική Ιωακειμοπούλου, τηλ. 2132142256, e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • αποκλειστικά για θέματα ΟΠΣ: κος Ανδρέας Φωτόπουλος, τηλέφωνο 213-2142292, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

| Πρόσκληση εν ισχύ:

10η Τροποποίηση Πρόσκλησης pdf icon    // Συνημμένα 10ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon // Συχνές Ερωτήσεις (Δεκέμβριος 2018)

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

9η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 9ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon // Συχνές Ερωτήσεις (Δεκέμβριος 2018)

8η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 8ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon // Συχνές Ερωτήσεις (Δεκέμβριος 2018)

7η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 7ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon // Συχνές Ερωτήσεις (Δεκέμβριος 2018)

6η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 6ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon // Συχνές Ερωτήσεις (Δεκέμβριος 2018) 

5η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 5ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon // Συχνές Ερωτήσεις (Δεκέμβριος 2018) 

4η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 4ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon // Συχνές Ερωτήσεις (Δεκέμβριος 2018) 

3η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 3ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon // Συχνές Ερωτήσεις (Δεκέμβριος 2018) 

2η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon // Συχνές Ερωτήσεις (Δεκέμβριος 2018) 

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon 

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon 

 

Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, 183.6i, ΟΠΣ 4170

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Η δράση με κωδικό 14.6i.27.8.4 αφορά την ενεργοποίηση της ΥΑ οικ.3848/2015 όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ οικ. 9289/24-8-2017 στην περίπτωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (πεδίο παρέμβασης 018) προκειμένου να καταστεί εφικτή ηεπέκταση και η δημιουργία νέων υποδομών διάθεσης αστικών αποβλήτων και οι οποίες πρέπει να προχωρήσουν λόγω υψηλούβαθμού ωριμότητας και σκοπιμότητας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες νόμιμης διάθεσης υπολειμμάτων στιςεξυπηρετούμενες περιοχές, υπό την προϋπόθεση της ένταξής τους στον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ. 

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτούνται επεκτάσεις υφιστάμενων ΧΥΤ και εξοπλισμοί υφιστάμενων ΣΜΑ. Στο πλαίσιο της επίτευξης της ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων και των στόχων που τίθενταιστην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι πράξεις της προτεινόμενης δράσης πρέπει:

 • να λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις δράσεις του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ που αποσκοπούνκυρίως στην προώθηση της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, και
 • να είναι ενταγμένες στο επικαιροποιημένο ΠΕΣΔΑ ως τμήμα των οικείων δικτύων εγκαταστάσεων ανάκτησηςυπολειμματικών συμμείκτων αστικών αποβλήτων και διάθεσης υπολειμμάτων.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 21.000.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 24/02/2020, 08:00:00 έως 30/06/2021, 15:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κος Τρύφων Χατζηιωάννου, τηλ. 23133-21722, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

2η τροποποίηση pdf icon    Συνημμένα 2ης τροποποίησηςrar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

1η τροποποίησηpdf icon     //   Συνημμένα 1ης τροποποίησηςrar icon 

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Ολοκλήρωση/Επέκταση των υποδομών για την αύξηση της δυναμικότητας ηλεκτρισμού μέσω της συμπαραγωγής- Τηλεθέρμανση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 10.4.17.4.1.1, ΟΠΣ 2974

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Με την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων θα ανακτάται η απορριπτόμενη θερμότητα της ηλεκτροπαραγωγικής διαδικασίας στους τοπικούς ατμοηλεκτρικούς σταθμούς της ΔΕΗ και θα διατίθεται για αστική χρήση. Θα ικανοποιούνται οι ανάγκες των κατοίκων σε θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης με τρόπο φιλικό στο περιβάλλον, οικονομικό και ωφέλιμο για την Εθνική και τοπική οικονομία, με την θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης με τρόπο φιλικό στο περιβάλλον, οικονομικό και ωφέλιμο για την Εθνική και τοπική οικονομία, με τηνκαλύτερη αξιοποίηση των εθνικών τοπικών ενεργειακών πόρων.

Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να συνάδουν πλήρως με τα προβλεπόμενα του Άρθρου 2 Ν.4342/2015 περί αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης. Η συγκεκριμένη απαίτηση θα πρέπει να τεκμηριώνεται και από τα στοιχεία που θα υποβληθούν για κάθε προτεινόμενο έργο.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • ΔΕΥΑ Κοζάνης 
 • Δημοτική Επιχέιρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.)
 • Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.)
 • Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης ΑΕ ΟΤΑ
 • Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (ΔΕΤΕΠΑ)

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 11.875.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 19/11/2018 έως 31/05/2021

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα Αργυρή Δημοπούλου, τηλ. 213.214.2222, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

5η τροποποίηση Πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 5ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

4η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon //  Συνημμένα 4ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon 

3η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 3ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

2η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon //  Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon 

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon //  Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon 

Πρόσκληση pdf icon  //  Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Κατασκευή συνδέσεων με ΔΕΔ-Μ – ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας, 5.4.1, ΟΠΣ 1065

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης επιδιώκεται η υλοποίηση δράσεων για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας των νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών μέσω αναβάθμισης της σύνδεσής τους με το βασικό εθνικό δίκτυο.

Μέσα από τις δράσεις ανακατασκευής / αναβάθμισης οδικών αξόνων επιδιώκεται η βελτίωση της προσπελασιμότητας, η άρση της απομόνωσης και η μείωση της επίδρασης της περιφερειακότητας των γεωγραφικά απομονωμένων και απρόσιτων περιοχών.

Ως κύριοαποτέλεσμα της βελτίωσης αυτής αναμένεται η αύξηση της συνδεσιμότητάς τους με σημαντικές επιπτώσεις στη βελτίωση τηςπροσβασιμότητας και της ελκυστικότητας των περιοχών.

| Δυνητικός Δικαιούχος:

 • Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 50.219.962,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 04/12/2020 έως 31/12/2022 23:59:00

| Υπεύθυνη επικοινωνίας:

κα. Ευσταθία Δριμυλή, τηλ. 2106412986, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

2η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

Αναβαθμίσεις στον σιδηροδρομικό άξονα ΠΑΘΕ/Π στην Περιφέρεια Αττικής, 2.1.1, ΟΠΣ 2113

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται η αναβάθμιση του βασικού σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π στην περιφέρεια Αττικής.

| Δυνητικός Δικαιούχος:

ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 29.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 05/12/2020 έως 30/06/2023, 14:00:00

| Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

κα Φωτεινή Παπαγεωργίου, τηλ. 213-1500893, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:

2η τροποποίηση pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

1η τροποποίηση pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

Διαχείριση Βιοαποβλήτων - Περιφέρεια Αττικής, ΑΤΤ-ΤΣ003, ΟΠΣ 4381

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν:

 • Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης και εξοπλισμού επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων οικιακής προέλευσης και προσομοιαζόντων για μικρούς παραγωγούς (π.χ. κατασκηνώσεις Δήμου).
 • Προμήθειες εξοπλισμού χωριστής συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων οικιακής προέλευσης και προσομοιαζόντων, συμπεριλαμβανομένων των πρασίνων (απορριμματοφόρα, κλαδοτεμαχιστές αποβλήτων κήπων και πάρκων, κάδοι κ.α.).
 • Προμήθεια συστημάτων διαχείρισης βιοαποβλήτων: εξοπλισμός για την καταγραφή θέσης, βαθμού πληρότητας, βάρους κλπ κάδων και Α/Φ, σύστημα μετάδοσης, συλλογής και αποθήκευσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, πλατφόρμα για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των συστημάτων ΔσΠ και τη βελτιστοποίησή τους, την παρακολούθηση δεικτών απόδοσης και τη λήψη αποφάσεων.
 • Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικές με το αντικείμενο της πράξης. 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Δήμοι - ΟΤΑ Α' Βαθμού Περιφέρειας Αττικής - ΟΤΑ Β' Βαθμού Περιφέρειας Αττικής 
 • Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής - ΕΔΣΝΑ

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 20.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 15/01/2021 έως 30/06/2021

| Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

κ. Άγγελος Σπηλιώτης, τηλ. 2131501538,, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

κα. Σταυρούλα Ψαρρού, τηλ. 2131501513, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Διαχείριση του Προγράμματος

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb