f button  t button  in button

Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων, 16.36.2.Π15, ΟΠΣ 4139

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στην Δράση 16.36.2 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ειδικότερα αφορούν την υποστήριξη δικαιούχων για την ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων των πεδίων παρέμβασης του ειδικού στόχου 36 του Άξονα 16 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, προκειμένου να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα,σύμφωνα με την εγκεκριμένη 2η αναθεώρηση και την 13η Εξειδίκευση Εφαρμογής του Ε.Π – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020.

Ειδικότερα μέσω της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτούνται Σύμβουλοι Τεχνικής υποστήριξης για:

 • Ωρίμανση – επικαιροποίηση μελετών, έλεγχο, έγκριση των μελετών των έργων.
 • Προετοιμασία φακέλων Κρατικών Ενισχύσεων Έργων Υποδομών και φακέλων για την τεκμηρίωση πράξεων ΥΓΟΣή ΓΑΚ.
 • Εκπόνηση ή επικαιροποίηση υποστηρικτικών ή/και εξειδικευμένων μελετών (ενδεικτικά: μελέτεςσκοπιμότητας/βιωσιμότητας/εφικτότητας, αναλύσεις αγοράς, μελέτες ζήτησης, επιχειρησιακός σχεδιασμός δικτύου,οικονομοτεχνικές μελέτες, όπως χρηματοοικονομικές, αναλύσεις κόστους - αποτελεσματικότητας, αναλύσειςκόστους – οφέλους, κ.α.), και σύνταξη Φακέλων Μεγάλων Έργων.
 • Εκπόνηση ή επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου δράσεων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ2014-2020 και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων 

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 160.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 29/01/2020 έως 31/07/2020, 14:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κος Νικόλαος Πασσάς, τηλ.: 213-214202, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

1η τροποποίησηpdf icon    //   Συνημμένα 1ης τροποποίησηςrar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησηςrar icon

 

Τεχνική και Επιστημονική Διερεύνηση για τη Σύνταξη Κριτηρίων Περιβαλλοντικής Κατάταξης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) που αφορούν στην Ίδρυση και Λειτουργία Υδατοδρομίων στο Θαλάσσιο Χώρο της Ελλάδας, 16.36.2.Π13, ΟΠΣ 4028

tech help

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης, θα χρηματοδοτηθούν δράσεις που αφορούν στην υιοθέτηση κατάλληλων, επιστημονικά τεκμηριωμένων από περιβαλλοντικής άποψης, κριτηρίων ή/και ορίων για τον διαχωρισμό των Υδατοδρομίων μεταξύ Α΄και Β΄κατηγορίας προκειμένου να συμπεριληφθούν στην επικείμενη τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων για τα οποία απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση, καθώς και στην σύνταξη των απαραίτητων Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για τα Υδατοδρόμια Β΄κατηγορίας προκειμένου να εκδοθεί άμεσασχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ). 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 49.600,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 28/11/2019 08:00:00 έως 30/12/2019 14:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα. Μαρία Σκαλτσά, 213-2142205, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

Ενίσχυση της Διαχειριστικής Επάρκειας των δικαιούχων τομέα υποδομών μεταφορών, 16.37.1.Μ, ΟΠΣ 2370

tech help

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Στα πλαίσια της δράσης προκειμένου να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα προβλέπονται ενέργειες για την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων / ενδιάμεσων φορέων του ΕΠ, όπως αυτές απορρέουν ως αποτέλεσμα αναγκών ήκαι των σχετικών μελετών / αξιολογήσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3 του ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-20» και που δεν καλύπτονται από το Πρόγραμμα εκείνο, ή ειδικότερες δράσεις για ενίσχυση των δικαιούχων του ΕΠ, όπως αυτές ενδεχομένως θα αναδειχθούν κατά το στάδιο της υλοποίησης. Ενδεικτικά αναφέρονται δράσεις Τεχνικών ΣυμβούλωνΥποστήριξης Δικαιούχων (επιτόπια υποστήριξη, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, ανάπτυξη λογισμικού/ ΠΣ) για ένταξη, διοίκηση,παρακολούθηση, επίβλεψη και ολοκλήρωση των έργων, συστήματα, υποδομές και εργαλεία παρακολούθησης έργων καθώς καιπαρεμβάσεις για τη διακρίβωση ειδικών αναγκών Δικαιούχων.

Στο πλαίσιο αυτό θα περιληφθούν σε περιορισμένο βαθμό και λειτουργικές δαπάνες για την εξασφάλιση υλικοτεχνικούεξοπλισμού των εν λόγω φορέων ή μελέτες μεμονωμένων έργων των φορέων αυτών, οι οποίες δεν θα χρηματοδοτηθούν από τοΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020».

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 
 • Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής 
 • Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος 
 • Αττικό Μετρό ΑΕ 
 • Γενική Γραμματεία Μεταφορών
 • Γενική Γραμματεία Υποδομών
 • Δ/νση Υποδομών Αεροδρομίων 
 • ΕΥΔ ΕΠ "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη
 • Εγνατία Οδός ΑΕ 
 • Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων  Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών 
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
 • ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ
 • Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ 
 • Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ΑΕ 
 • Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλαδας ΑΕ 
 • Σταθερές Συγκοινωνίας ΑΕ 
 • Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) 
 • Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 1.500.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 05/11/2019 έως 30/12/2022, 14:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα Φωτεινή Παπαγεωργίου, τηλ. 213-1500893, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

1η Τροποποίηση Πρόσκλησηςpdf icon //   Συνημμένα 1ης Τροποποίησηςrar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Υποστήριξη Φορέων για Ωρίμανση και Αποτελεσματική Υλοποίηση Πράξεων, 16.36.2.Π11, Α/Α ΟΠΣ 3974

tech help

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στην Δράση 16.36.2: Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων, του ειδικού στόχου 36 του Άξονα 16 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 13η Εξειδίκευση Εφαρμογής του Ε.Π – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020.

Ειδικότερα η υποστήριξη συνίσταται ενδεικτικά σε Συμβούλους τεχνικής υποστήριξης για την προετοιμασία, ωρίμανση και υλοποίηση δράσεων.

Ενδεικτικά, μέσω της παρούσας πρόσκλησης, δύνανται να χρηματοδοτηθούν Υπηρεσίες Συμβούλου σε θέματα χωρικής οργάνωσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, χαρακτηρισμού και οριοθέτησης των περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, εκπόνησης των ειδικών χωρικών πλαισίων για την βιομηχανία, τις υδατοκαλλιέργειες και τους υδρογονάνθρακες.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 378.200,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 11/11/2019 έως 30/04/2020 14:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα. Μαρία Σκαλτσά, 213-2142205, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων τομέα μεταφορών, 16.36.2, ΟΠΣ 1066

tech help

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της δράσης «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων τομέα μεταφορών» προκειμένου να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος προβλέπεται:

α) η υποστήριξη των φορέων κατά την προετοιμασία, την ωρίμανση και την υλοποίηση των έργων του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ τομέα μεταφορών καθώς και

β) η υποστήριξη για τη χάραξη τομεακής στρατηγικής, οργάνωση/αναδιοργάνωση των αρμόδιων φορέων, βελτίωση του θεσμικού / κανονιστικού πλαισίου κλπ.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
 • Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
 • Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
 • Αττικό Μετρό Α.Ε.
 • Γενική Γραμματεία Μεταφορών
 • Γενική Γραμματεία Υποδομών
 • Δ/νση Υποδομών Αεροδρομίων 
 • Εγνατία Οδός Α.Ε.
 • Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 • ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
 • Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.
 • Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Ελλάδας Α.Ε.
 • Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας Α.Ε.
 • Σταθερές ΣυγκοινωνίεςΑ.Ε.
 • Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
 • Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 20.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 05/11/2019 έως 30/11/2023

| Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

κα. Φωτεινή Παπαγεωργίου, τηλ. 2131500893, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:

4η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 4ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

3η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 3ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

2η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

Αρχική πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα αρχικής πρόσκλησης rar icon

Διαχείριση του Προγράμματος

           ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

          Επιτροπή   Παρακολούθησης

           Υλοποίηση 

           Θεσμικό Πλαίσιο 

           Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη 

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb