f button  t button  in button

Μελέτες ωρίμανσης έργων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων Οικισμών Γ' Προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, 16.36.2.Π10, ΟΠΣ 3929

tech help

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτούνται μελέτες ωρίμανσης έργων ΔΑ ή/και ΕΕΛ στους οικισμούς Γ προτεραιότητας του Πίνακα Αποδεκτών της Πρόσκλησης οι οποίοι δεν διαθέτουν αντίστοιχα έργα υποδομής.

Συγκεκριμένα χρηματοδοτούνται ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ τα παρακάτω:

  • Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αναγκαίων υποστηρικτικών μελετών κατά την εγκύκλιο 38/2005 της Γ.Γ.Δ.Ε. /ΥΠΕΧΩΔΕ,
  • Εκπόνηση τεχνικών μελετών ωρίμανσης έργων ΔΑ ή /και ΕΕΛ, όλων των απαιτούμενων σταδίων ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης, βάσει Ν.4412/2016
  • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης, βάσει Ν.4412/2016

Επίσης χρηματοδοτούνται τεχνικές μελέτες που υλοποιούνται με τον Ν. 4412/2016, για αντίστοιχο στάδιο δημοπράτησης και ανεξάρτητα από πηγή χρηματοδότησης και η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου. 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Δήμοι και Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης του πίνακα αποδεκτών της Πρόσκλησης καθώς και η ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 10.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 09/10/2019 έως 31/12/2021

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα Αργυρή Δημοπούλου, τηλ. 213.214.2222, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

5η τροποποίηση pdf icon   //   Συνημμένα 5ης τροποποίησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

4η τροποποίηση pdf icon  //   Συνημμένα 4ης τροποποίησης rar icon

3η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 3ης τροποποίησης rar icon

2η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης rar icon

1η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων-ωρίμανση έργων αντιδιαβρωτικής προστασίας ακτών σε διάφορες περιοχές της χώρας, 16.36.2.Π21, ΟΠΣ 4866

tech help

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στην Δράση 16.36.2 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ειδικότερα αφορούν την υποστήριξη δικαιούχων για την ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων των πεδίων παρέμβασης του ειδικού στόχου 36 του Άξονα 16 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, προκειμένου να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 2η αναθεώρηση και την 15η Εξειδίκευση Εφαρμογής του Ε.Π – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α2014-2020.1.2.

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν τα εξής:

  • Εκπόνηση - ωρίμανση – επικαιροποίηση μελετών, έλεγχος, έγκριση των μελετών των έργων καθώς και εξειδικευμένα θέματα που αφορούν στην προετοιμασία των έργων (π.χ. οδικά, λιμενικά και σιδηροδρομικά έργα, έργα διαχείρισης λυμάτων και στερεών αποβλήτων, έργα υδρεύσεων/αφαλατώσεων, κτιριακά, μελέτες για παρεμβασεις αναβαθμισης και εκσυχγρονισμου κτιριακου αποθεματος, της αναδειξης παρκων, αναβαθμιση περιοχών περιβαλλοντικού, κοινωνικου και πολιτιστικού ενδιαφεροντος,ωρίμανση μελετών με στόχο την επίτευξη της έναρξης των Συμβάσεων (Παραχώρησης και ΣΔΙΤ), μελέτες έργων αστικήςκινητικότητας σταθερής τροχιάς κ.α.).

Επίσης δύνανται να χρηματοδοτηθούν:

  • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου , ως ξεχωριστό υποέργο έως του ποσού των 60.000 ευρώ

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Δ/νση Λιμενικών Υποδομών (Δ20) - Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 5.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 17/05/2021 έως 30/09/2021

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κος. Βασίλειος Κλωτσοτύρας, τηλ. 213-2142232, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

«Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της ΕΡΓΟΣΕ για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση μελετών στο τμήμα γραμμής Ροδοδάφνη - Ρίο» MIS 5064887, A/A ΟΠΣ Πρόσκλησης 1066

tech help

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη:  74.172,15 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 59.816,25 €

| Δικαιούχος: ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

1η τροποποίηση pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

Απόφαση pdf icon

 

 

Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων- αποκατάσταση του Πεντελικού Όρους, 16.36.2.Π22, ΟΠΣ Πρόσκλησης 4870

perivallon

 

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης αφορούν στην Δράση 16.36.2 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και στην Δράση 16.36.2. Ειδικότερα αφορούν στην Εκπόνηση - ωρίμανση – επικαιροποίηση μελετών, έλεγχος, έγκριση των μελετών των έργων καθώς και εξειδικευμένα θέματα που αφορούν στην προετοιμασία των έργων (π.χ. οδικά, λιμενικά και σιδηροδρομικά έργα, έργα διαχείρισης λυμάτων και στερεών αποβλήτων, έργα υδρεύσεων/αφαλατώσεων, κτιριακά, μελέτες για παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος, της ανάδειξης πάρκων, αναβάθμισης περιοχών περιβαλλοντικού, κοινωνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ωρίμανση μελετών με στόχο την επίτευξη της έναρξης των Συμβάσεων (Παραχώρησης και ΣΔΙΤ), μελέτες έργων αστικής κινητικότητας σταθερής τροχιάς κ.α.). 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:  - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

                                         -  ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

                                         - ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
                                         
                                         - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ (Σ.Π.Α.Π.)

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 1.240.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 01/05/2021 08:00:00 έως 30/09/2021 14:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αγγελική Ιωακειμοπούλου, e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

  Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων, 16.36.2/ Π20, Α/Α ΟΠΣ 4835

tech help

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης αφορούν στην Δράση 16.36.2 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και στην Δράση 16.36.2.

Ειδικότερα αφορούν στην επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ καθώς και των εποπτευόμενων φορέων της στην άσκηση των καθηκόντων τους που σχετίζονται με την κάλυψη υποχρεώσεων τους προς τα κοινά Ευρωπαϊκά Όργανα, στην τήρηση του κοινοτικού και του εθνικού περιβαλλοντικού κεκτημένου, καθώς και στην εφαρμογή και παρακολούθηση των Κοινοτικών Οδηγιών που σχετίζονται με αυτό,σύμφωνα με την εγκεκριμένη 15η Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.

Ειδικότερα μέσω της παρούσας Πρόσκλησης χρηματοδοτούνται:

Ενέργειες διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, αξιοποίησης αποβλήτων και σύνταξης μελετών σκοπιμότητας και εκπόνησης εμπειρογνωμοσύνων στο πλαίσιο του ΕΣΔΑ 2020-2030, σύνταξης σχεδίων δράσεων αστικών στερεών αποβλήτων καιεπαναχρησιμοποίησης υλικών, παροχής τεχνικών, νομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε έργα ΣΔΙΤ, κατασκευής και επικαιροποίησης ηλεκτρονικών πλατφόρμων παρακολούθησης των στερεών και υγρών αποβλήτων και των υποδομών τους, καθώς και ενέργειες ολοκλήρωσης των διαδικασιών μετάπτωσης των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων από τους καταργούμενους ΦΟΔΣΑ στους Ειδικούς Διαβαθμιδικούς Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σε κάποιες Περιφέρειες της χώρας.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: 

Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 2.424.200 €

| Περίοδος Υποβολής: από 01-04-2021 έως 31-10-2021

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα Μαρία Σκαλτσά, Τηλ.: 2132142205, Fax: 210 6920437, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Διαχείριση του Προγράμματος

           ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

          Επιτροπή   Παρακολούθησης

           Υλοποίηση 

           Θεσμικό Πλαίσιο 

           Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη 

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb