f button  t button  in button

Μελέτες ωρίμανσης έργων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων Οικισμών Γ' Προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, 16.36.2.Π10, ΟΠΣ 3929

tech help

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτούνται μελέτες ωρίμανσης έργων ΔΑ ή/και ΕΕΛ στους οικισμούς Γ προτεραιότητας του Πίνακα Αποδεκτών της Πρόσκλησης οι οποίοι δεν διαθέτουν αντίστοιχα έργα υποδομής.

Συγκεκριμένα χρηματοδοτούνται ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ τα παρακάτω:

 • Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αναγκαίων υποστηρικτικών μελετών κατά την εγκύκλιο 38/2005 της Γ.Γ.Δ.Ε. /ΥΠΕΧΩΔΕ,
 • Εκπόνηση τεχνικών μελετών ωρίμανσης έργων ΔΑ ή /και ΕΕΛ, όλων των απαιτούμενων σταδίων ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης, βάσει Ν.4412/2016
 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης, βάσει Ν.4412/2016

Επίσης χρηματοδοτούνται τεχνικές μελέτες που υλοποιούνται με τον Ν. 4412/2016, για αντίστοιχο στάδιο δημοπράτησης και ανεξάρτητα από πηγή χρηματοδότησης και η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου. 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Δήμοι και Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης του πίνακα αποδεκτών της Πρόσκλησης καθώς και η ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 10.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 09/10/2019 έως 30/06/2021

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα Αργυρή Δημοπούλου, τηλ. 213.214.2222, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

4η τροποποίηση pdf icon  //   Συνημμένα 4ης τροποποίησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

3η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 3ης τροποποίησης rar icon

2η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης rar icon

1η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Ωρίμανση Έργων Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων, 16.36.2.Π12, ΟΠΣ 3984

tech help

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτούνται μελέτες ωρίμανσης και τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση των ακόλουθων υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων που προβλέπονται στους αναθεωρημένους ισχύοντες ΠΕΣΔΑ ως Α’ χρηματοδοτική προτεραιότητα για το ΕΣΠΑ 2014-2020:

 • Πράσινα Σημεία, κατά την έννοια των άρθρων 11 και 44Α του Ν.4042/2012, όπως ισχύει και της ΚΥΑ 18485/2017 (ΦΕΚΒ’1412/26-4-2017) όπως ισχύει.
 • Μονάδες κομποστοποίησης προδιαλεγμένων στην πηγή βιοαποβλήτων, δημοτικές ή κεντρικές.
 • Μονάδες επεξεργασίας υπολειμματικών συμμείκτων αστικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης ή μη γραμμήςκομποστοποίησης προδιαλεγμένων στην πηγή βιοαποβλήτων.
 • Νέοι χώροι υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων ή επεκτάσεις υφιστάμενων χώρων ταφής για μετατροπή σε ΧΥΤΥ, που αποτελούναπαραίτητη υποδομή για τη λειτουργία υφιστάμενης ή υλοποιούμενης μονάδας επεξεργασίας.
 • Σταθμοί μεταφόρτωσης αποβλήτων.

Συγκεκριμένα χρηματοδοτούνται για τις υποδομές των ανωτέρω:

 • Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και λοιπών υποστηρικτικών μελετών.
 • Εκπόνηση τεχνικών μελετών ωρίμανσης έργων, όλων των απαιτούμενων σταδίων ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης.
 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης.
 • Επικαιροποίηση, συμπλήρωση, τροποποίηση υφισταμένων μελετών και τευχών δημοπράτησης

Για τα ανωτέρω τηρούνται οι οικείες διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και των σχετικών εξουσιοδοτικών διατάξεων καιεγκυκλίων, όπως κατά περίπτωση εφαρμόζονται.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Δήμοι
 • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων)

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 4.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 01-06-2020, 08:00:00 έως 02/07/2021, 23:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα Κωνσταντίνα Κολοκοτρώνη, τηλ. 213-2142240, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

1η τροποποίηση pdf icon  //   Συνημμένα πρόσκλησης  rar icon

|Παλαιότερες Προσκλήσεις :

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

"Υποστήριξη Δικαιούχων στην Ωρίμανση και Υλοποίηση Πράξεων Ενσωμάτωσης ΑΠΕ & ΕΞΕ σε κτιριακές υποδομές παροχής υπηρεσιών Υγείας (Νοσοκομεία)", Κωδικός Πρόσκλησης 16.36.2 Π18, α/α ΟΠΣ 4623

tech help

 

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν τη  Δράση 16.36.2: «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων» με την οποία προβλέπεται η υποστήριξη των  φορέων κατά την προετοιμασία, την ωρίμανση αλλά και την υλοποίηση δράσεων. Σκοπός  είναι η τεχνική υποστήριξη της Επιτελικής Δομής του Υπουργείου Υγείας για την επιτάχυνση της πορείας ενσωμάτωσης τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) σε ένα μεγάλο αριθμό Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της Χώρας μας (Νοσοκομεία).

Ενδεικτικά μέσω της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες δράσεις:

- Ένταξη, διοίκηση, παρακολούθηση, επίβλεψη, επαλήθευση, έλεγχο, ολοκλήρωση των έργων

- Μελέτες βελτίωσης ή/και δημιουργίας θεσμικού πλαισίου, μελέτες οργάνωσης/αναδιοργάνωσης αρμόδιων φορέων

- Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες για βελτίωση των μεθόδων διαχείρισης δημόσιων έργων, όπως ενδεικτικά ίδρυση τράπεζας πληροφοριών

- Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης, οδηγών εφαρμογής κ.λ.π όπως κατά περίπτωση θα απαιτηθεί.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:   697.797,60 €

| Περίοδος Υποβολής: από  30/10/2020 08:00:59 έως  την 30/03/2021 14:00:00 

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: Μαρία Σκαλτσά, Τηλ.: 2132142205, Fax: 210 6920437, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

  Πρόσκλησηpdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Ενίσχυση της Διαχειριστικής Επάρκειας του Δικαιούχου: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας / Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων, κωδικός 16.36.7.Π16 , α/α ΟΠΣ 4395

tech help

 

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στην Δράση 16.37.1 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ειδικότερα αφορούν ενέργειες για την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας του δικαιούχου, όπως αυτές απορρέουν ωςαποτέλεσμα αναγκών ή και των σχετικών μελετών / αξιολογήσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3 του ΕΠ«Τεχνική Βοήθεια 2014-20» και που δεν καλύπτονται από το Πρόγραμμα εκείνο ή ειδικότερες δράσεις για ενίσχυση των δικαιούχων τουΕΠ, όπως αυτές ενδεχομένως θα αναδειχθούν κατά το στάδιο της υλοποίησης των πράξεων.

Οι προτεινόμενες πράξεις στα πλαίσια τηςπαρούσας πρόσκλησης αφορούν στα πεδία παρέμβασης του ειδικού στόχου 37 του Άξονα 16 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, προκειμένου ναεπιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 2η αναθεώρηση και την 13η Εξειδίκευση Εφαρμογής του Ε.Π – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020.

Ενδεικτικά αναφέρονται δράσεις Τεχνικών Συμβούλων Υποστήριξης Δικαιούχων (επιτόπια υποστήριξη, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες,ανάπτυξη λογισμικού/ ΠΣ) για ένταξη, διοίκηση, παρακολούθηση, επίβλεψη και ολοκλήρωση των έργων, συστήματα, υποδομές και εργαλεία παρακολούθησης έργων καθώς και παρεμβάσεις για τη διακρίβωση ειδικών αναγκών Δικαιούχων.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:  380.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 01/07/2020 έως 30/09/2020

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κ. Νικόλαος Πασσάς, τηλ. 2132142202, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:

1η τροποποίηση pdf icon    //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Υποστήριξη Δικαιούχων στη ωρίμανση και υλοποίηση Πράξεων μεταλιγνιτικής εποχής, 16.36.2.Π16, Α/Α ΟΠΣ 4380

tech help

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στην Δράση 16.36.2 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ειδικότερα αφορούν την υποστήριξη δικαιούχων για την ωρίμανση πράξεων των πεδίων παρέμβασης 16 (ειδικός στόχος 17) της επενδυτικής προτεραιότητας 4g του Άξονα 10 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, προκειμένου να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, όπως ισχύει.

Ειδικότερα μέσω της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτούνται:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν την ένταξη, διοίκηση, παρακολούθηση, επίβλεψη, επαλήθευση, έλεγχο και ολοκλήρωση των έργων.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν την εκπόνηση ή την επικαιροποίηση υποστηρικτικών ή/και εξειδικευμένων μελετών (ενδεικτικά: μελέτες σκοπιμότητας/βιωσιμότητας, αναλύσεις αγοράς, μελέτες ζήτησης, επιχειρησιακός σχεδιασμός δικτύου,οικονομοτεχνικές μελέτες, όπως χρηματοοικονομικές, αναλύσεις κόστους-αποτελεσματικότητας, αναλύσεις κόστους-οφέλους, κ.α)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν μελέτες βελτίωσης ή/και δημιουργίας θεσμικού πλαισίου, μελέτες οργάνωσης/αναδιοργάνωσης αρμόδιων φορέων.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα των τομέων πολιτικής Μεταφορών και Περιβάλλοντος π.χ. master plans για την χωροθέτηση των εγκαταστάσεων για την ασφάλεια των λιμένων, μελέτες επεμβάσεων βελτίωσης της οδικήςασφάλειας και σχετικές ενημερωτικές εκστρατείες, μελέτες και υπηρεσίες προσδιορισμού τεχνικών απαιτήσεων για διαχείριση κυκλοφορίας, σχέδια για την ανάπτυξη και χρήση εμπορευματικών κέντρων, μελέτες υποδομών έξυπνων μεταφορών, μελέτεςανάπτυξης αστικών κέντρων και λοιπές υποστηρικτικές μελέτες και έρευνες(μετρήσεις, έρευνες χρήσεων γης, κ.α.). 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 400.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 01/10/2020, 08:00:00 έως 31/01/2021, 14:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κ. Ευδόκιμος Κοκκινάκης, τηλ. 213-2142224, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

Διαχείριση του Προγράμματος

           ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

          Επιτροπή   Παρακολούθησης

           Υλοποίηση 

           Θεσμικό Πλαίσιο 

           Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη 

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb