f button  t button  in button

Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων σε Δήμους της Χώρας – Pay as you throw – Gain as you sort, ΟΠΣ Πρόσκλησης 5957

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Oι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εμπίπτουν στον ειδικό στόχο 26 της επενδυτικής προτεραιότητας 6i του Άξονα Π ροτεραιότητας 14 του Ε.Π., πεδίο παρέμβασης 17, και αφορούν τη Δράση 14.6i.26.2-4.12 με τίτλο: «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής και Μεταφοράς των Οργανικών και Ανακυκλώσιμων Υλικών σε Δήμους της Χώρας – Pay as you throw – Gain as you sort». Η πρόσκληση αποσκοπεί στην υλοποίηση δράσεων πιλοτικού χαρακτήρα με σκοπό το σχεδιασμό προγραμμάτων Πληρώνω Όσο Πετάω (ΠΟΠ) και την ευαισθητοποίηση των πολιτών στην αρχή “Pay as you throw” ή “Gain as you Sort”. Ειδικότερα η δράση εστιάζει σε πιλοτική εφαρμογή του Πληρώνω όσο Πετάω, με στόχο την λειτουργία του ως κινήτρου για την αύξηση της διαλογής στην πηγή και αντικινήτρου για την μείωση υπολειμματικών συμμείκτων σε δημοτικό επίπεδο

Η πρόσκληση αφορά δράσεις με αυστηρά πιλοτική εφαρμογή που θα υλοποιηθούν δοκιμαστικά σε επιλεγμένους τομείς ή γειτονιές ή ομάδες συμμετεχόντων σε Δήμους της Χώρας με πληθυσμό άνω των 30.000 μόνιμων κατοίκων βάσει της επίσημης απογραφής έτους 2011.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: Δήμοι

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:   6.015.237,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από  15/07/2022 06:00:00 έως 31/10/2022 18:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, 2132142240, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

  Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης 1/2  rar icon  //   Συνημμένα πρόσκλησης 2/2  rar icon

 

 

«Χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές του δικτύου Natura 2000», ΜΙS Πρόσκλησης 4809

perivallon

 

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

 Αντικείμενο της δράσης είναι η χαρτογράφηση των θαλάσσιων τύπων οικοτόπων σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές του δικτύου Natura 2000, δηλαδή στο σύνολο των 118 περιοχών NATURA 2000, οι οποίες έχουν θαλάσσιο τμήμα.

Η χαρτογράφηση θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα τους τύπους οικοτόπων:

 • 1110 (Α και Β) Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλασσινό νερό μικρού βάθους
 • 1120* Λιβάδια Posidonia οceanicα
 • 1130 Εκβολές ποταμών
 • 1140 Ιλυώδεις και αμμώδεις επίπεδες εκτάσεις που αποκαλύπτονται κατά την άμπωτη
 • 1150* Παράκτιες λιμνοθάλασσες
 • 1160 Αβαθείς κόλποι και όρμοι
 • 1170 (Α και Β) Ύφαλοι
 • 1180 (Α και Β) Υποθαλάσσιοι σχηματισμοί από εκλυόμενα αέρια
 • 8330 Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνεια στους θάλασσα

Δυνητικοί Δικαιούχοι:  Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας 

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:  8.443.459,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 08/03/2021 έως 20/12/2022 14:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:  Νικόλαος Πασσάς

                                                τηλέφωνο 2132142202, e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

2η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon    //  Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες Αποφάσεις :

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //  Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

  Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γ΄προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ-ΝΕΑ ΕΡΓΑ), 14.29.14.17, ΟΠΣ 3340

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της ως άνω δράσης όπως αυτή περιγράφεται στην 15η Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ, οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να αφορούν σε νέα έργα συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς Α, Β, Γ προτεραιότητας τα οποία διαθέτουν εγκεκριμένη μελέτη και τεύχη δημοπράτησης (εγκεκριμένο το στάδιο μελέτης το οποίοαπαιτείται για την εφαρμογή της επιλεγείσας μεθόδου δημοπράτησης) για όλα τα υποέργα –εργολαβίες και εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους, ή έχουν σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία ή υποέργα με υπογεγραμμένη σύμβαση που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 ‐ 15.000 ι.π.) καθώς και στην αναβάθμιση, επέκταση, συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς Α και Β προτεραιότητας  και συμβάλλουν:

 • Στην εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ
 • Στη βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς προτεραιότητας Α, Β, Γ με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)
 • Στη σταδιακή κατάργηση του συστήματος διάθεσης αστικών λυμάτων μέσω βόθρων (σηπτικών ή στεγανών) και στη βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης
 • ΟΤΑ Α΄ βαθμού
 • Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 97.499.505 €

| Περίοδος Υποβολής: από 06/12/2018 έως 30/12/2022

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κ. Βασίλειο Κλωτσοτύρα, τηλ: 213.214.2232, email: e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

7η τροποποίηση  pdf icon   // Συνημμένα 7ης τροποποίησηςrar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

6η τροποποίηση pdf icon  //     Συνημμένα 6ης τροποποίησηςrar icon

5η τροποποίηση  pdf icon   //    Συνημμένα 5ης τροποποίησηςrar icon

 4η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 4ης τροποποίησηςrar icon

3η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 3ης τροποποίησηςrar icon

2η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησηςrar icon

1η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησηςrar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης βιοαποβλήτων και αστικών στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 14Β.26.1.1-27.1, ΟΠΣ Πρόσκλησης 3584

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Η πρόσκληση αποσκοπεί στη χρηματοδότηση δράσεων, δικτύων και υποδομών για την ολοκληρωμένη διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και για τη διασφάλιση της αυτάρκειας των νησιών σε δίκτυα υποδομών ανάκτησης και διάθεσης υπολειμματικών συμμείκτων αστικών αποβλήτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου. 

Ειδικότερα, μέσω της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες δράσεις:

Ομάδα δράσεων Α: Διαχείριση βιοαποβλήτων οικιακής προέλευσης και προσομοιαζόντων

 • Προμήθειες εξοπλισμού οικιακής και επιτόπιας κομποστοποίησης βιοαποβλήτων
 • Προμήθειες εξοπλισμού χωριστής συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων οικιακής προέλευσης και προσομοιαζόντων
 • Έργα υποδομής ή/και προμήθειες εξοπλισμού για την δημοτική κομποστοποίηση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων οικιακήςπροέλευσης και προσομοιαζόντων όπως προβλέπονται στο αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου (π.χ. συστήματα ανοικτήςκομποστοποίησης, μηχανικοί κομποστοποιητές ή συνδυασμένα συστήματα).

Ομάδα δράσεων Β: Υποδομές διαχείρισης υπολειμματικών συμμείκτων και διάθεσης υπολειμμάτων

 • Έργα υποδομής και προμήθειες εξοπλισμού για τη δημιουργία μονάδων ανάκτησης υπολειμματικών συμμείκτων αστικώναποβλήτων, με ή χωρίς διακριτή γραμμή κομποστοποίησης προδιαλεγμένων στη πηγή βιοαποβλήτων, όπως προβλέπονται στο αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου
 • Έργα υποδομής και προμήθειες εξοπλισμού για τη δημιουργία νέων Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων ή επεκτάσεων υφιστάμενων Χώρων Υγειονομικής Ταφής προκειμένου να λειτουργήσουν ως ΧΥΤΥ, όπως προβλέπονται στο αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου
 • Έργα υποδομής και προμήθειες εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ), όπως προβλέπονταιστο αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Δήμοι Περιφέρειας Νοτίου ΑιγαίουΔήμοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 • Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 10.380.972 €

| Περίοδος Υποβολής: από 30/03/2020 06:00:00 έως 30/09/2022 ώρα 23:00:00.

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα Κωνσταντίνα Κολοκοτρώνη, τηλ. 213-2142240, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

5η τροποποίηση pdf icon //  Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

4η τροποποίηση pdf icon   //  Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

3η Τροποποίηση  pdf icon   //  Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

2η Τροποποίηση  pdf icon   //  Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

1η Τροποποίηση pdf icon  //  Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Αντικατάσταση και ανακύκλωση ενεργοβόρων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, 10.4c.15.3.7.1, Α/Α ΟΠΣ 6043

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Η δράση αφορά στην επιχορήγηση της αντικατάστασης ενεργοβόρων οικιακών συσκευών κλιματισμού και ψυγείων/καταψυκτώνμε νέες υψηλής ενεργειακής απόδοσης και στην ανακύκλωση των παλαιών συσκευών.

Στόχος της δράσης είναι η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό τομέα, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους και ώρες αιχμής, η μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα(CO2) ως αποτέλεσμα της εξοικονόμησης ενέργειας και η προώθηση της ανακύκλωσης των παλαιών ηλεκτρικών συσκευών.

Ωφελούμενοι από την επιχορήγηση είναι όλοι οι καταναλωτές που έχουν, σε κατοικία τους και όχι σε επαγγελματικό χώρο, παλαιά συσκευή κλιματισμού ή/και ψυγείο/καταψύκτη εν λειτουργία, την οποία θέλουν να αντικαταστήσουν με άλλη νέας τεχνολογίας,ενεργειακά αποδοτικότερη. Ο αριθμός των συσκευών που αντικατασταθούν ανά ωφελούμενο, καθώς και οι προδιαγραφές των νέων και προς αντικατάσταση συσκευών θα καθοριστούν κατά την προκήρυξη της δράσης.

Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ, στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της επανάχρησης προϊόντων, υλικών και εξαρτημάτων, τα οποία συνθέτουν, παρωχημένης τεχνολογίας, οικιακές συσκευές, μέσω της απόσυρσης και ανακύκλωσής τους, με όφελος στην προστασία του περιβάλλοντος.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέας Ενέργειας 

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 10.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 13/06/2022 έως 19/12/2022

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κ. Νικόλαος Πασσάς, τηλ. 2132142202, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Διαχείριση του Προγράμματος

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb