f button  t button  in button

Τεχνική Συνάντηση με θέμα "Κρατικές Ενισχύσεις και Διαχείριση Απορριμμάτων"

diagonismos

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΥΜΕΠΕΡΑΑ διοργάνωσε Τεχνική Συνάντηση με θέμα "Κρατικές Ενισχύσεις και Διαχείριση Απορριμμάτων" την Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017 στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. 

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις παρουσιάσεις  καθώς και φωτογραφίες από την Τεχνική Συνάντηση:

Χρηματοδοτικά Εργαλεία για τη Διαχείριση Απορριμμάτων στην ΠΠ 2014-2020

Κρατικές Ενισχύσεις και Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαχείριση Απορριμμάτων και Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ)

Θεσμικό Πλαίσιο Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ)

Φωτογραφίες

 

Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας” για την επικαιροποίηση του σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη – Τομέας Μεταφορών” (Παραδοτέο Γ)

diagonismos

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της σύμβασης «Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας” για την επικαιροποίηση του σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη – Τομέας Μεταφορών”» εκπονήθηκε το Παραδοτέο Γ: Οριστική έκδοση της συνολικής Έκθεσης Αξιολόγησης, το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Οδηγός "Βιώσιμες Πόλεις - Μαθιός Καρλαύτης"

 

erga1

Ο  Οδηγός "Βιώσιμες Πόλεις - Μαθιός Καρλαύτης", για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, αποτελεί ένα κατευθυντήριο πλαίσιο προς τους Δήμους της Χώρας, ένα χρηστικό εργαλείο με πρότυπη οργανωμένη μεθοδολογία προσέγγισης, που διευκολύνει στην οργάνωση για την εξεύρεση των βέλτιστων λύσεων (μελετών, έργων, επεμβάσεων, κ.λπ.) για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων των Πόλεων. Εφαρμόζεται σε Πόλεις που αποτελούνται από έναν ή περισσότερους Δήμους. Κάθε Πόλη αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση από την στιγμή που έχει ιδιαίτερες ανάγκες αλλά και δυνατότητες. Ως Περιοχή παρέμβασης θα ορίζεται ανά περίπτωση, βάσει της μελέτης που θα συνταχθεί, το σύνολο των χωρικών ενοτήτων που την αποτελούν συνυπολογίζοντας και τις αλληλεπιδράσεις με το εξωτερικό, εκτός Πόλης (non-city), χωρικό περιβάλλον της, δηλαδή των περιφερειακά κατοικημένων περιοχών που εξυπηρετούνται απ’ αυτόν.

Στόχος του συγκεκριμένου Οδηγού, όπως αυτός θα διαμορφωθεί τελικά μετά από ανοικτή διαβούλευση, καθώς και των αντίστοιχων δράσεων που αυτός εξειδικεύει και οι οποίες θα σχεδιαστούν και θα εφαρμοσθούν εντός της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, είναι η Βιώσιμη Αειφόρος Ανάπτυξη με γνώμονα την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος (ποιότητα αέρα, υδάτων κλπ), το ενεργειακό όφελος (έξυπνες μέθοδοι φωτισμού και εξοικονόμησης ενέργειας) και την ασφαλή και απρόσκοπτη διαβίωση, την ευημερία των κατοίκων της πόλης και των επισκεπτών της, μέσω οργάνωσης του αστικού χώρου (αστική κινητικότητα, διαχείριση στην αποκομιδή των απορριμμάτων, διευθέτηση των χώρων στάθμευσης, κ.λ.π.). Σε κάθε περίπτωση για τις ανωτέρω παρεμβάσεις λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και τα κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία που επηρεάζουν και επηρεάζονται από αυτές τις δράσεις.

Ο Οδηγός  λοιπόν καθορίζει τις προδιαγραφές για την υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων μετά από σχετικές προσκλήσεις των εμπλεκόμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, κ.λπ.), δίδοντας κατευθυντήριες οδηγίες για περιβαλλοντικά ορθές λύσεις αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και καινοτόμα ακόμη και πειραματικά μοντέλα ανάπτυξης, παραθέτοντας, ενδεικτικά παραδείγματα από ήδη  επιτυχημένες εφαρμογές σε άλλες πόλεις.

Ο Οδηγός περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες  που πρέπει  να αντιμετωπίζονται συνθετικά, ενιαία και όχι αποσπασματικά κατά τον σχεδιασμό των προτεινόμενων δράσεων:

I. Συγκοινωνιακά- κυκλοφοριακά,

II. Πολεοδομικά- χωροταξικά

Τα Περιβαλλοντικά, Ενεργειακά Θέματα έχουν ενσωματωθεί στα παραπάνω δύο μέρη.

Δικαιούχοι χρηματοδότησης θα είναι οι Ο.Τ.Α. με πληθυσμό ≥ 10.000 κατοίκων (εκτός των Δήμων των περιοχών που καλύπτουν τα Ρυθμιστικά Σχέδια Αθήνας και Θεσσαλονίκης), καθώς και Ο.Τ.Α. με πληθυσμό < 10.000 κατοίκων, (εξαιρούνται οι οικισμοί κάτω των 2000 κατοίκων), των οποίων τα οικιστικά κέντρα συνιστούν θεσμικά (ΓΠΧΣΑΑ, ΠΠΧΣΑΑ) ή πραγματικούς διοικητικούς ή/και οικονομικούς πόλους σε επίπεδο Ο.Τ.Α.  ή ευρύτερων χωρικών ενοτήτων (τουριστικά κέντρα ιδίως του νησιωτικού χώρου). 

Με το παρόν αναρτάται για διαβούλευση το σύνολο του Οδηγού με σκοπό οι παρατηρήσεις να ληφθούν υπόψη σε όλες τις ενότητες.

Επισημαίνεται, ότι μετά την διαβούλευση θα ακολουθήσει η τελική σύνθεσή και η ολοκλήρωση του ενιαίου Οδηγού παρέμβασης για «Βιώσιμες Πόλεις» που θα διανεμηθεί σε όλους τους εν δυνάμει Δικαιούχους. Ο Οδηγός δημοσιεύεται στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

Για τη διαβούλευση, παρακαλούμε να αποστείλετε τις παρατηρήσεις σας στο email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , με την ένδειξη στο θέμα: ‘’Οδηγός Βιώσιμης Πόλης. Παρατηρήσεις’’, έως την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017 και ώρα 14.00, ώστε να ληφθούν υπόψη από την Υπηρεσία μας.

Σχετικά αρχεία:

Οδηγός_Θέματων_Χωροταξικού-Πολεοδομικού_Σχεδιασμού

Οδηγός_Συγκοινωνιακών_Θεμάτων

Έγκριση 6ης Εξειδίκευσης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης, μέσω Γραπτής Διαδικασίας, του 6ου Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής Πράξεων του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020. Την απόφαση καθώς και το Έγγραφο ΕΕΕΠ μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

erga1

Ημερίδα του προγράμματος YEARS - Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας "Πάνος Μυλωνάς"

diagonismos

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας "Πάνος Μυλωνάς" και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών (ETSC) έχουν τη χαρά να σας προσκαλέσουν στην ετήσια ημερίδα του προγράμματος YEARS (Young Europeans Acting for Road Safety) στην Αθήνα, για μια συζήτηση σχετικά με τους κινδύνους και τις συστάσεις πολιτικής για τους νέους χρήστες της οδού σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017, στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου (Ιουλιανού 37). Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΙΟΑΣ.

Copyright © ΙΟΑΣ

Το πρόγραμμα της Ημερίδας θα αναρτηθεί στον εξής σύνδεσμο

Διαχείριση του Προγράμματος

           ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

          Επιτροπή   Παρακολούθησης

           Υλοποίηση 

           Θεσμικό Πλαίσιο 

           Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη 

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb