f button  t button  in button

Απόφαση - Συμπεράσματα της 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ / Έγκριση 5ης Εξειδίκευσης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020

Tithorea domokos 01

Την Απόφαση - Συμπεράσματα της 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2016, καθώς και σχετικά έγγραφα, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Συγκεκριμένα, στην ενότητα αυτή έχουν αναρτηθεί:

  • Κριτήρια αξιολόγησης
  • Πρακτικά 1ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
  • Απόφαση 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
  • 5η εξειδίκευση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
  • Πίνακας Μεγάλων Έργων 
  • Προγραμματισμός ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας
  • Σχέδιο Αξιολόγησης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

 

Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ)

diagonismos

 

Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ.81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚΒ'1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.

Την τροποποιημένη Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) μπορείτε να τη βρείτε εδώ και το σχετικό ΦΕΚ εδώ.

Έγκριση 4ης Εξειδίκευσης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020

erga1Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης, μέσω Γραπτής Διαδικασίας, του 4ου Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής Πράξεων του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020. Την απόφαση καθώς και το Έγγραφο ΕΕΕΠ μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

 

 

 

 

 

ΥΑ Εκχώρησης αρμοδιοτήτων για πράξεις του τ. Περιβάλλοντος που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στις ΕΥΔ των ΠΕΠ

erga1

Σας ενημερώνουμε για την τροποποίηση της Υ.Α. με αρ.πρωτ. οικ. 3848/2015 (ΦΕΚ Β’805) «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Τομέα Περιβάλλοντος που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” στις “Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων”».

Την τροποποιημένη απόφαση μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Διαχείριση του Προγράμματος

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb