f button  t button  in button

«Ανακυκλώνω - αλλάζω συσκευή»: Ανοίγει η πλατφόρμα allazosyskevi.gov.gr για αιτήσεις αντικατάστασης ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών

Ανοίγει την Τρίτη 21/6/2022 η πλατφόρμα allazosyskevi.gov.gr για αιτήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανακυκλώνω - αλλάζω συσκευή» για την αντικατάσταση παλιών ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών από νέες, πιο αποδοτικές και οικονομικές.

Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή, στο πλαίσιο του Αξονα Προτεραιότητας 10 «Εφαρμογή στρατηγικών επίτευξης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014- 2020.

Δικαιούχος της Δράσης, κατά την έννοια του Ν.4314/2014, είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας.

Η δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται στα 148.000.000 ευρώ.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα επιδοτεί την αντικατάσταση:

 • κλιματιστικών
 • ψυγείων
 • καταψυκτών

δηλαδή συσκευών που έχουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση ρεύματος, παρέχοντας επιδοτήσεις από 30% έως 50% – από τα 135 ευρώ έως τα 710 ευρώ – για την αγορά καινούργιων εξασφαλίζοντας εξοικονόμηση στους λογαριασμούς του ρεύματος μέχρι και 300 ευρώ το χρόνο για τα νοικοκυριά. 

Η πλατφόρμα ενεργοποιείται για αιτήσεις βάσει του ΑΦΜ ως εξής:

 • 21/6: ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2
 • 22/6: ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2, 3, 4
 • 23/6: ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • 24/6: ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 • 25/6: ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

Πως γίνεται η υποβολή της αίτησης:

Για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης δεν απαιτείται κανένα δικαιολογητικό και μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγα λεπτά. Όλα τα στοιχεία αντλούνται και διασταυρώνονται αυτόματα από άλλους φορείς. (ΑΑΔΕ & ΔΕΔΔΗΕ). Απαιτούνται μόνο:

 • οι κωδικοί taxisnet και
 • ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας που θα δηλωθεί στην αίτηση.

H υποβολή της αίτησης γίνεται στο allazosyskevi.gov.gr 

Κάθε αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει αθροιστικά από 1 έως 3 συσκευές προς επιχορήγηση, με όριο τις 3 συσκευές συνολικά και δικαίωμα για έως 2 κλιματιστικά, ένα ψυγείο ή έναν καταψύκτη, για την κύρια ή την δευτερεύουσα κατοικία, ιδιόκτητη ή μισθωμένη.

Η  επιδότηση αφορά στην αντικατάσταση και ανακύκλωση:

 • παλαιών κλιματιστικών, που είναι παλαιάς τεχνολογίας και με παλιό ψυκτικό υγρό (μέχρι 2) με νέα ενεργειακής κλάσης από Α++ και καλύτερη (δηλαδή Α+++) και
 • παλαιών ψυγείων με παλαιά ενεργειακή κατάταξη (μέχρι 1) με νέα ενεργειακής κλάσης από Ε και καλύτερη (δηλαδή D, C, B, A) ή παλαιών καταψυκτών (μέχρι 1) με νέους ενεργειακής κλάσης από F και καλύτερη (δηλαδή E, D, C, B, A)

Στην ιστοσελίδα του Προγράμματος θα δημοσιευθεί λίστα με όλους τους εγκεκριμένους από το Πρόγραμμα προμηθευτές.

Όταν κλείσει η πλατφόρμα στις 5/7 όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν και θα καταταγούν σε λίστα με βάση αντικειμενικά κριτήρια, δηλ. οικονομικά και κοινωνικά.

Πως και πότε θα γίνει η χορήγηση των vouchers:

Οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν στο κινητό τους τηλέφωνο ένα ηλεκτρονικό κουπόνι για κάθε συσκευή το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν έως τις 16 Σεπτεμβρίου.

Κάθε κουπόνι αντιστοιχεί σε μία συσκευή, συνεπώς ο μέγιστος αριθμός κουπονιών που μπορεί να λάβει ένας ωφελούμενος είναι 3.

Πάνω στο κουπόνι υπάρχουν τα εξής στοιχεία:

 • ένας μοναδικός κωδικός (Voucher ID)
 • το όνομα και ΑΦΜ του ωφελούμενου του κουπονιού, καθώς και το επιβεβαιωμένο κινητό στο οποίο αποστέλλονται τα μηνύματα και οι κωδικοί μίας χρήσης
 • την κατηγορία της συσκευής που αφορά η συγκεκριμένη επιταγή. (κλιματιστικό, ψυγείο)
 • το ποσοστό ενίσχυσης και τη μέγιστη ονομαστική της αξία
 • τον αριθμό παροχής και τη διεύθυνση κατοικίας που έχει δηλωθεί στην αντίστοιχη αίτηση.

Εκτιμάται ότι η έκδοση των κουπονιών θα πραγματοποιηθεί σε περίπου 3-4 εβδομάδες μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας.

Αιτήσεις: 21/06 έως 05/07

Αγορά συσκευών: έως 16/09

Απόσυρση συσκευών: έως 30/09

Δικαιούχοι:

Δικαιούχοι είναι όλα τα νοικοκυριά, ανεξαρτήτως εισοδήματος για συσκευές που είναι εγκατεστημένες τόσο στην κύρια όσο και στην δευτερεύουσα κατοικία.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με βάση εισοδηματικά κριτήρια ενώ επιπλέον μοριοδότηση θα λαμβάνουν υπόψη:

 • τα ευάλωτα νοικοκυριά
 • τις πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες
 • τις οικογένειες με μέλη ΑΜΕΑ

Πως υπολογίζεται η επιδότηση:

Το τελικό ποσό της επιδότησης εξαρτάται από την εισοδηματική κατηγορία του ωφελούμενου, τα χαρακτηριστικά της συσκευής, καθώς και την τιμή αγοράς της:

 • έως 5.000 €: 50% επιδότηση
 • 5.001 – 10.000 €: 45% επιδότηση
 • 10.001 – 20.000 €: 35% επιδότηση
 • πάνω από 20.000 €: 30% επιδότηση

Επιδότηση ανά συσκευή:

 • Για κλιματιστικό   9.000 BTU: 204 – 340 €
 • Για κλιματιστικό 12.000 BTU: 240 – 400 €
 • Για κλιματιστικό 18.000 BTU: 342 – 570 €
 • Για κλιματιστικό 24.000 BTU: 426 – 710 €
 • Για ψυγείο: 255 – 425 €
 • Για καταψύκτη: 135 – 225 €

Όσοι δεν επιλεγούν στους αρχικούς δικαιούχους, θα παραμείνουν επιλαχόντες ώστε να έχουν τη δυνατότητα ένταξης σε επόμενη φάση εφόσον αυξηθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της δράσης είναι η ανακύκλωση της παλιάς συσκευής που θα γίνεται με ευθύνη του εμπόρου. Αν ο έμπορος δεν παραλάβει και δεν παραδώσει την παλιά συσκευή για ανακύκλωση, δέν θα εισπράττει την επιχορήγηση.

Κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων (ως τις 5 Ιουλίου) θα λειτουργεί και γραφείο εξυπηρέτησης Helpdesk.

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Έκδοση της Πρόσκλησης "Αναβάθμιση / βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας του Αναλυτικού Διευρωπαϊκού Δικτύου - ΔΟΔ", ΟΠΣ Πρόσκλησης 5836

Έκδοση της Πρόσκλησης "Αναβάθμιση / βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας του Αναλυτικού Διευρωπαϊκού Δικτύου - ΔΟΔ", ΟΠΣ Πρόσκλησης 5836

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της  Πρόσκλησης "Αναβάθμιση / βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας του Αναλυτικού Διευρωπαϊκού Δικτύου - ΔΟΔ", ΟΠΣ Πρόσκλησης 5836

 

Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και τεύχους Διακήρυξης για την επιλογή Αναδόχου για το υποέργο 8: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τα έτη 2022-2023»

 

diagonismos

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020

Ταχυδρομική διεύθυνση: Κόνιαρη 15, Αθήνα 11471

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εγκρίνει τη διενέργεια ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου/ων για το έργο: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τα έτη 2022-2023» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό ενός εκατομμυρίου και πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€1.500.000,00), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, που ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (€360.000,00) και βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή, ήτοι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο και οχτακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (€1.860.000,00).

Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης είναι αναρτημένο εδώ.  

 

Eγκαίνια της κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου

egra patron pyrgou1

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022  τα εγκαίνια της κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου.

Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, παρέστησαν μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός αρμόδιος για τις Δημόσιες Επενδύσεις και το ΕΣΠΑ Γιάννης Τσακίρης και ο Ειδικός Γραμματέας Γιώργος Ζερβός αρμόδιος για τη Διαχείριση Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ταμείου Συνοχής.

Ο νέος αυτοκινητόδρομος Πατρών-Πύργου με συνολικό μήκος 74,5 χιλιομέτρων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εθνικά έργα, καθώς θα συμβάλει καθοριστικά στην παραγωγική και οικονομική ανασυγκρότηση ολόκληρης της Δυτικής Πελοποννήσου ενώ αποκαθιστά, με καθυστέρηση πολλών δεκαετιών, τη σύνδεση της πρωτεύουσας με την Αρχαία Ολυμπία.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ), και το Ελληνικό Δημόσιο με συνολική Δημόσια Δαπάνη 252 εκατομμύρια ευρώ  καθώς αποτελεί  ένα μέρος ενός μεγάλου αναπτυξιακού προγράμματος υποδομών. 

 egra patron pyrgou2 egra patron pyrgou3

 

Διαχείριση του Προγράμματος

           ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

          Επιτροπή   Παρακολούθησης

           Υλοποίηση 

           Θεσμικό Πλαίσιο 

           Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη 

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb