f button  t button  in button

Ολιστικό Σχέδιο για τη Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων - Δήμος Κασσάνδρας

 
prosklisi Kassandra

Το ολιστικό σχέδιο διαχείρισης υδάτων αλλάζει το δήμο Κασσάνδρας

Ανάμεσα στους στόχους του προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-2027 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή ‘Ένωση είναι η ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση του νερού και των αστικών λυμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την περίοδο 2021-2027, θα υλοποιηθούν τέσσερα (4) πιλοτικά προγράμματα σε αντίστοιχες γεωγραφικές περιοχές, τον Υγρότοπο Αλεξανδρούπολης στον Έβρο, τον Κορινθιακό και Σαρωνικό κόλπο, την Κασσάνδρα Χαλκιδικής και το Ρέθυμνο. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν παρεμβάσεις με τις οποίες αντιμετωπίζεται με ολοκληρωμένο και βιώσιμο τρόπο το σύνολο των αναγκών των περιοχών σε πόσιμο νερό, διαχείριση λυμάτων, διαχείριση παραγόμενης ιλύος και ομβρίων υδάτων. Παράλληλα, κατοικίες και επιχειρήσεις πρόκειται να εξυπηρετηθούν, μέσω της ψηφιοποίησης, της έξυπνης μέτρησης και της τηλεμετρίας, της ενεργειακής απόδοσης και της συνδεσιμότητας του δικτύου, ενώ το κοινό θα ευαισθητοποιηθεί σχετικά με την ορθολογική χρήση του νερού. Τα αποτελέσματα αυτών των πιλοτικών ολιστικών προγραμμάτων θα αποτελέσουν και τον οδηγό για αντίστοιχα έργα από τα Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ο Δήμος Κασσάνδρας είναι μια από τις τέσσερις περιοχές στις οποίες θα ενεργοποιηθούν οι δράσεις της ολιστικής διαχείρισης των υδάτων.

Γι’ αυτό το λόγο, την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023 στις 11:00 π.μ., στο Ξενοδοχείο Kassandra Palace Seaside Resort, θα λάβει χώρα ημερίδα για την παρουσίαση του σχετικού επιχειρησιακού σχεδίου.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, χαιρετισμούς θα απευθύνουν οι κ.κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νικόλαος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Δημήτριος Σκάλκος Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομικών, Γεώργιος Ζερβός, Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ του Υπουργείου Οικονομικών, Carsten Rasmussen, Head of Unit REGIO.G.3 – Εκπρόσωπος Υπηρεσιών Ε.Ε., ενώ ο κ. Δημήτριος Καραμπατάκης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., θα παρουσιάσει το Ολιστικό Σχέδιο Δράσης για τη Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων του Δήμου Κασσάνδρας, το οποίο αναπτύσσεται στους παρακάτω επτά (7) άξονες:

 1. Συλλογή ή και Επεξεργασία και Διάθεση Λυμάτων
 2. Αντιμετώπιση Διαχείρισης Ιλύος,
 3. Αύξηση της Δυναμικότητας των εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων
 4. Αύξηση της Δυναμικότητας, Αναβάθμιση και Επεκτάσεις Υφιστάμενων Έργων Επεξεργασίας Λυμάτων,
 5. Επεξεργασία, Τελική Διάθεση Επεξεργασμένων για Επαναχρησιμοποίηση και Χρήση για Πυρόσβεση
 6. Ενεργειακή Αυτονόμηση Υποδομών Επεξεργασίας Λυμάτων
 7. Ύδρευση

1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Καθοδήγησης της πρωτοβουλίας «GR-eco ISLANDS»

greco islands

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ προσκαλεί τα μέλη των Επιτροπών Καθοδήγησης και Συντονισμού της Πρωτοβουλίας «GR-eco ISLANDS» στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Καθοδήγησης, όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα σχετικής εμπειρογνωμοσύνης και θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα προγραμματισμού για την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας.

Το Στρατηγικό Πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «GR-eco islands» προσβλέπει στην αξιοποίηση της συσσωρευμένης διεθνούς εμπειρίας, ώστε, ακολουθώντας βέλτιστες πρακτικές, να προτάξει ένα ολιστικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νησιά και τη δημιουργία ενός ενάρετου κύκλου αειφόρου ανάπτυξης στον ελληνικό νησιωτικό χώρο.

Η στρατηγική των GR-eco islands αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τη νησιωτική Ελλάδα να συνταχθεί συνολικά με τις Ευρωπαϊκές και εθνικές επιταγές για τον περιορισμό των ρύπων και την αειφόρο ανάπτυξη, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία στη βάση ενός συγκεκριμένου προγράμματος.

Η πρώτη φάση της πρωτοβουλίας θα υλοποιηθεί πιλοτικά σε επιλεγμένα νησιά των αμιγώς νησιωτικών Περιφερειών του Βορείου Αιγαίου, του Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων με μόχλευση πόρων από τομεακά και περιφερειακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Καθοδήγησης της πρωτοβουλίας «GR-eco ISLANDS» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 στην Κύθνο.

Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή του έργου αποχέτευσης της περιοχής της Καλλιθέας Πεντέλης

IMG 5703

Υπεγράφη στις 31 Μαΐου 2023 στην Καλλιθέα Πεντέλης η σύμβαση μεταξύ της ΕΥΔΑΠ και του αναδόχου για την Κατασκευή του Δικτύου Αποχέτευσης του συνόλου της περιοχής της Καλλιθέας Πεντέλης. 

Το έργο, ύψους 4,38 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται πλήρως από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020, θα κατασκευασθεί από την ΕΥΔΑΠ και περιλαμβάνει:

 • Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στη περιοχή της Καλλιθέας, μήκους 10.780,90μ.
 • Δύο αντλιοστάσια με δίδυμους καταθλιπτικούς αγωγούς μήκους 782 μ. και 250μ.
 • Διακλαδώσεις ιδιωτικών συνδέσεων που θα χρηματοδοτηθούν πλήρως από το έργο χωρίς να επιβαρυνθούν οι κάτοικοι της περιοχής.

Προμήθεια Εξοπλισμού Αστυνομικών Υπηρεσιών για δράσεις Ενεργητικής Οδικής Ασφάλειας στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο

Ολοκληρώθηκε η Πράξη «Προμήθεια Εξοπλισμού Αστυνομικών Υπηρεσιών για δράσεις Ενεργητικής Οδικής Ασφάλειας στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο» (MIS 5002771) συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 9.857.486,13 ευρώ και αφορά στην προμήθεια αστυνομικού εξοπλισμού για την αύξηση του επιπέδου της Οδικής Ασφάλειας του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου Μεταφορών, εφαρμογή δράσεων πρόληψης και μείωσης παθόντων από τροχαία ατυχήματα.

Εγκαίνια έργου "Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Αμαρίου"

 

amari

Τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2023, παρουσία:

 • του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κου Εμμανουήλ Γραφάκου και 
 • του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, κου Γεώργιου Ζερβού

θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του έργου του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ "Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Αμαρίου"

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο, μπορείτε να επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους:

Διαχείριση του Προγράμματος

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb