f button instagram 1 youtube ym

Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και τεύχους Διακήρυξης για την επιλογή Αναδόχου για το υποέργο 8: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τα έτη 2022-2023»

 

diagonismos

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020

Ταχυδρομική διεύθυνση: Κόνιαρη 15, Αθήνα 11471

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εγκρίνει τη διενέργεια ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου/ων για το έργο: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τα έτη 2022-2023» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό ενός εκατομμυρίου και πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€1.500.000,00), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, που ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (€360.000,00) και βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή, ήτοι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο και οχτακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (€1.860.000,00).

Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης είναι αναρτημένο εδώ.  

 

Eγκαίνια της κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου

egra patron pyrgou1

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022  τα εγκαίνια της κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου.

Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, παρέστησαν μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός αρμόδιος για τις Δημόσιες Επενδύσεις και το ΕΣΠΑ Γιάννης Τσακίρης και ο Ειδικός Γραμματέας Γιώργος Ζερβός αρμόδιος για τη Διαχείριση Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ταμείου Συνοχής.

Ο νέος αυτοκινητόδρομος Πατρών-Πύργου με συνολικό μήκος 74,5 χιλιομέτρων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εθνικά έργα, καθώς θα συμβάλει καθοριστικά στην παραγωγική και οικονομική ανασυγκρότηση ολόκληρης της Δυτικής Πελοποννήσου ενώ αποκαθιστά, με καθυστέρηση πολλών δεκαετιών, τη σύνδεση της πρωτεύουσας με την Αρχαία Ολυμπία.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ), και το Ελληνικό Δημόσιο με συνολική Δημόσια Δαπάνη 252 εκατομμύρια ευρώ  καθώς αποτελεί  ένα μέρος ενός μεγάλου αναπτυξιακού προγράμματος υποδομών. 

 egra patron pyrgou2 egra patron pyrgou3

 

Έκδοση της Πρόσκλησης "Αναβάθμιση / βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας του Αναλυτικού Διευρωπαϊκού Δικτύου - ΔΟΔ", ΟΠΣ Πρόσκλησης 5836

Έκδοση της Πρόσκλησης "Αναβάθμιση / βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας του Αναλυτικού Διευρωπαϊκού Δικτύου - ΔΟΔ", ΟΠΣ Πρόσκλησης 5836

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της  Πρόσκλησης "Αναβάθμιση / βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας του Αναλυτικού Διευρωπαϊκού Δικτύου - ΔΟΔ", ΟΠΣ Πρόσκλησης 5836

 

Διαβούλευση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2021-2027

diagonismos

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020

Ταχυδρομική διεύθυνση: Κόνιαρη 15, Αθήνα 11471

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρμόδια στέλεχη:

  • Χαράλαμπος Συρόπουλος (τηλ. επικοινωνίας: 2132142294)
  • Αγγελική Ιωακειμοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2132142256)

ως Αρχή Σχεδιασμού του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην KYA με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β΄ 1225), όπως τροποποιημένη ισχύει:

α. Ανακοινώνει ότι, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω Προγράμματος βρίσκεται αναρτημένη και ελεύθερα προσβάσιμη στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση

https://ymeperaa.gr/images/diavouleusi_perivallon_2021-2027/SMPE_Perivallon_2021-2027.pdf

Η Αρχή Σχεδιασμού και τα Περιφερειακά Συμβούλια της χώρας διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της ΣΜΠΕ, όπως αυτή βρίσκεται αναρτημένη στην ως άνω διαδικτυακή διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

β. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ), μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής ήτοι έως 27-4-2022.

Σημειώνεται ότι οι Δημόσιες Αρχές και τα Περιφερειακά Συμβούλια της χώρας, με βάση την Παράγραφο 4.1 του άρθρου 7 της KYA με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β΄ 1225) και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑ/29509/1941/28-3-2022 έγγραφο της Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καλούνται να διατυπώσουν τη γνώμη τους και τις τυχόν παρατηρήσεις τους επί του περιεχομένου της ΣΜΠΕ μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε ημερών από την παραλαβή του φακέλου, ήτοι έως 12-5-2022. 

 

Διαχείριση του Προγράμματος

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb