f button  t button  in button

1η Διαβούλευση επί του ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (από 12/01/2021 έως 22/01/2021)

diagonismos

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ)  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ της Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ) 2021-2027, σχεδιάζεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της χώρας για τον Τομέα Περιβάλλοντος, αξιοποιώντας πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής) και έχει ως βασική επιδίωξη την ανάπτυξη βιώσιμων, υψηλής ποιότητας, πολυτροπικών υποδομών και έξυπνων συστημάτων, με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, μέσω της προώθησης της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, στην κυκλική οικονομία και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, που θα υπηρετούν τον πολίτη, ενώ θα συμβάλλουν στην επίτευξη μετρήσιμων στόχων σε επίπεδο Χώρας, Περιφέρειας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεδομένης της σημαντικότητας του Προγράμματος σε εθνικό επίπεδο, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων επιδιώκει την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή τόσο των εμπλεκόμενων κοινωνικοοικονομικών φορέων, όσο και των πολιτών,  με στόχο την καταγραφή των απόψεων και των προτάσεών τους, οι οποίες με την σειρά τους θα συμβάλλουν στην εξειδίκευση της στρατηγικής και των δράσεων του ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ.  

Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 6 του σχεδίου του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων για την ΠΠ 2021-2027, έχει δρομολογηθεί μία σειρά ενεργειών τόσο για την ενημέρωση των άμεσα και έμμεσα εμπλεκομένων σχετικά με το περιεχόμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, όσο και για την ενεργή συνεισφορά τους στο διάλογο για την διαμόρφωση των βασικών προτεραιοτήτων που θα υιοθετηθούν, υπό το πρίσμα του Στρατηγικού Στόχου Πολιτικής 2 που ισχύει για τη νέα Προγραμματική Περίοδο «Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων».

Μπορείτε να ενημερωθείτε και να συμμετέχετε στην 1η διαβούλευση εδώ

 

1η Διαβούλευση επί του ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (από 12/01/2021 έως 22/01/2021)

diagonismos

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ της Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ) 2021-2027, αξιοποιώντας τις επενδύσεις που έχουν γίνει στον Τομέα των Μεταφορών από πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων και CEF, περιλαμβάνει δράσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη προσβάσιμων, υψηλής ποιότητας, πολυτροπικών, ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή, έξυπνων και βιώσιμων υποδομών και μεταφορικών συστημάτων που να υπηρετούν τον πολίτη. 

Δεδομένης της σημαντικότητας του Προγράμματος σε εθνικό επίπεδο, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων επιδιώκει την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή τόσο των εμπλεκόμενων κοινωνικοοικονομικών φορέων, όσο και των πολιτών,  με στόχο την καταγραφή των απόψεων και των προτάσεων τους, οι οποίες με την σειρά τους θα συμβάλλουν στην εξειδίκευση της στρατηγικής και των δράσεων του ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.  

Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 6 του σχεδίου του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων για την ΠΠ 2021-2027, έχει δρομολογηθεί μία σειρά ενεργειών τόσο για την ενημέρωση των άμεσα και έμμεσα εμπλεκομένων σχετικά με το περιεχόμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, όσο και για την ενεργή συνεισφορά τους στο διάλογο για την διαμόρφωση των βασικών προτεραιοτήτων που θα υιοθετηθούν, υπό το πρίσμα του Στρατηγικού Στόχου Πολιτικής 3 που ισχύει για τη νέα Προγραμματική Περίοδο «Μία πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ».

Μπορείτε να ενημερωθείτε και να συμμετέχετε στην 1η διαβούλευση εδώ

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο "Εποπτεία και Αξιολόγηση του Καθεστώτος Διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα"

diagonismos

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα μετον Ν.4412/2016, για την ανάδειξη Αναδόχων για την εκπόνηση της γενικής υπηρεσίας «Εποπτεία και Αξιολόγηση του Καθεστώτος Διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα».

Τον διαγωνισμό διενεργεί η Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ.

Την προκήρυξη και τα λοιπά, σχετικά αρχεία του διαγωνισμού μπορείτε να δείτε εδώ

Κατάλογος Προμηθευτών και Παρεχόντων Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020

erga1

Η ΕΥΔ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών / παρόχων υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας που προβλέπονται στην ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493 (ΦΕΚ Β’ 677/03-03-2017), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Τη σχετική Απόφαση μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Την Ανοιχτή Πρόσκληση μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Τα Επικαιροποιημένα Παραρτήματα μπορείτε να τα βρείτε στους εξής συνδέσμους::

Παράρτημα IΠαράρτημα IIΠαράρτημα III και Παράρτημα IV.

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνει ερωτήσεις γραπτά στην ΕΥΔ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Μονάδα Γ’,

Κόνιαρη 15, 11471, Αθήνα, τηλ 210 6930156, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Διαχείριση του Προγράμματος

           ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

          Επιτροπή   Παρακολούθησης

           Υλοποίηση 

           Θεσμικό Πλαίσιο 

           Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη 

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb