f button instagram 1 youtube ym

Θεσμικά όργανα ΕΣΠΑ

Θεσμικά Όργανα Συντονισμού Διαχείρισης & Ελέγχου

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1303/2013, και ειδικότερα τα όσα προβλέπονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ «Αρχές διαχείρισης και ελέγχου», άρθρα 123 έως 127, για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) ορίζονται η Διαχειριστική Αρχή, η Αρχή Πιστοποίησης και η Αρχή Ελέγχου.

 

Η Διαχειριστική Αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του επιχειρησιακού προγράμματος σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

 

Η Αρχή Πιστοποίησης ενός επιχειρησιακού προγράμματος είναι υπεύθυνη ιδίως για:

α) την κατάρτιση και υποβολή στην Επιτροπή αιτήσεων πληρωμής και την πιστοποίηση ότι αυτές είναι προϊόν αξιόπιστων λογιστικών συστημάτων, βασίζονται σε επαληθεύσιμα παραστατικά και έχουν αποτελέσει αντικείμενο επαληθεύσεων από τη διαχειριστική αρχή·

β) την κατάρτιση των λογαριασμών που αναφέρονται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού·

γ) την πιστοποίηση ότι οι λογαριασμοί είναι πλήρεις, ακριβείς και αληθείς και ότι οι δαπάνες που εγγράφονται στους λογαριασμούς είναι σύμφωνες με τους εφαρμοστέους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες και έχουν πραγματοποιηθεί για πράξεις που επελέγησαν για χρηματοδότηση, σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και πληρούν τους ισχύοντες ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες·

δ) τη διασφάλιση της ύπαρξης ενός συστήματος εγγραφής και αποθήκευσης, σε ηλεκτρονική μορφή, λογιστικών εγγραφών για κάθε πράξη, το οποίο υποστηρίζει όλα τα απαιτούμενα δεδομένα για την κατάρτιση των αιτήσεων πληρωμής και τους λογαριασμούς, περιλαμβανομένων των εγγραφών των προς ανάκτηση ποσών, των ανακτηθέντων ποσών και των ποσών που αποσύρθηκαν μετά από ακύρωση του συνόλου ή μέρους της συνεισφοράς για μια πράξη ή επιχειρησιακό πρόγραμμα·

ε) να διασφαλίζει, για τους σκοπούς της σύνταξης και υποβολής των αιτήσεων πληρωμών, ότι έχει λάβει επαρκείς πληροφορίες από τη διαχειριστική αρχή σχετικά με τις διαδικασίες και τις διενεργηθείσες επαληθεύσεις σε σχέση με τις δαπάνες·

στ) να λαμβάνει υπόψη κατά τη σύνταξη και υποβολή αιτήσεων πληρωμής, τα αποτελέσματα όλων των λογιστικών ελέγχων που διενεργούνται από την αρχή ελέγχου ή υπό την ευθύνη της·

ζ) την τήρηση λογιστικών εγγραφών σε ηλεκτρονική μορφή των δαπανών που δηλώνονται στην Επιτροπή και του αντίστοιχου ποσού της δημόσιας συμμετοχής που καταβάλλεται στους δικαιούχους·

η) την τήρηση λογαριασμών για τα προς ανάκτηση ποσά και τα ποσά που αποσύρονται μετά από ακύρωση του συνόλου ή μέρους της συνεισφοράς σε μια πράξη. Τα ανακτηθέντα ποσά επιστρέφονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης πριν από το κλείσιμο του επιχειρησιακού προγράμματος και αφαιρούνται από την επόμενη δήλωση δαπανών.

 

Η Αρχή Ελέγχου διασφαλίζει τη διενέργεια λογιστικών ελέγχων όσον αφορά την ορθή λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του επιχειρησιακού προγράμματος και τη διενέργειά τους σε κατάλληλο δείγμα πράξεων με βάση τις δηλωθείσες δαπάνες. Οι δηλωθείσες δαπάνες ελέγχονται με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα και, κατά γενικό κανόνα, βάσει στατιστικών μεθόδων δειγματοληψίας.

Η Εθνική Αρχή Συντονισμού, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ και οι Διαχειριστικές Αρχές των ΕΠ συνιστούν δίκτυο με στόχο τη στενή συνεργασία, την άμεση ενημέρωση και τη μεταφορά των καλών πρακτικών που αναπτύσσονται.

Αναλυτική περιγραφή του τρόπου άσκησης των αρμοδιοτήτων κάθε αρχής και φορέα στην διαχείριση και τον έλεγχο του ΕΠ γίνεται στην περιγραφή του κοινού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ καθώς και τη σχετική απόφαση έγκρισής του μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Θεσμικά Όργανα Παρακολούθησης

Για την επίτευξη της πολιτικής για τη συνοχή και των στρατηγικών στόχων που περιγράφονται στο ΕΣΠΑ, έχει συσταθεί Διυπουργική Επιτροπή Kοινοτικών Προγραμμάτων (Νόμος 3483/2006, άρθρο 20), έργο της οποίας είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων και τη μεγιστοποίηση της απορροφητικότητας των κοινοτικών κονδυλίων.

Η παρακολούθηση της εκπλήρωσης των στόχων των Ταμείων και των ΕΠ στο σύνολό τους γίνεται από την Ετήσια Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των ΕΠ. Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Καν. (ΕΚ) 1083/06, για κάθε ΕΠ συστήνεται Επιτροπή Παρακολούθησης με αποστολή την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας υλοποίησης του ΕΠ.

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου

Η περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου βασίζεται στο υπόδειγμα του Παραρτήματος III του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2014: «Υπόδειγμα για την περιγραφή των καθηκόντων και των διαδικασιών που ισχύουν για τη Διαχειριστική Αρχή και τη Αρχή Πιστοποίησης».

Το βασικό κείμενο της περιγραφής συνοδεύεται από τα ακόλουθα παραρτήματα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Δομή Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Διαχειριστικές Αρχές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Αρχή Πιστοποίησης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Ενδιάμεσοι Φορείς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Εθνική Αρχή Συντονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: Πληροφοριακό Σύστημα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔE (Διαδικασίες 01-05, 06-15, 16-33)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8: Υποστηρικτικά έγγραφα ΣΔΕ

Στα παραρτήματα 1-6 δίδονται αναλυτικότερες πληροφορίες για συγκεκριμένα στοιχεία του βασικού κειμένου και, όπου απαιτείται, περιλαμβάνονται / επισυνάπτονται τα σχετικά κανονιστικά κείμενα (Νόμος 4314/2014, Υπουργικές Αποφάσεις).

Το Παράρτημα 7 «Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ» περιλαμβάνει το σύνολο των γραπτών Διαδικασιών και άλλων εγγράφων που παρέχονται σε όλες τις Αρχές / φορείς που εμπλέκονται στο Σύστημα, προκειμένου να εξασφαλιστεί και να υποστηριχθεί η ορθή και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων / αρμοδιοτήτων τους.

Το Παράρτημα 8 περιλαμβάνει υποστηρικτικά έγγραφα του ΣΔΕ.

Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο

Στην ενότητα αυτή έχουν αναρτηθεί εγκύκλιοι και έγγραφα σχετικά με το Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο

Εγκύκλιοι προετοιμασίας

 

Κοινοτικό Θεσμικό Πλαίσιο

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ - ΕΔΕΤ

 

    α. Αγγλικές εκδόσεις ΕΔΕΤ

480_2014_CDR_ENG

1299_2013_ETC_ENG

1300_2013_CF_ENG

1301_2013_ERDF_ENG

1302_2013_EGTC_ENG

1303_2013_CRP_ENG

Dec 9527-19.12.2013_Guide_Financial Corrections_public procurement_annex_en

Dec 9527-19.12.2013_Guide_Financial Corrections_public procurement_en

guidance-performance-framework-review_en

Impl_Reg_207.2015

IReg_1011.2014_EN_models for submission of information to EC

 

    β. Ελληνικές εκδόσεις ΕΔΕΤ

480_2014_Εξουσιοδοτικός Καν_CDR

1299_2013_Εδαφ.Συνεργασία

1300_2013_ΤΣ

1301_2013_ΕΤΠΑ

1302_2013_ΕΟΕΣ

1303_2013_Γενικός Κανον CPR

guidance_ms_designation_el

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1839_2015

 

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΕΔM-CEF

 

    α. Ελληνικές εκδόσεις ΔΕΔ-Μ

Κανονισμός_Συνδέοντας την Ευρώπη_1316_2013

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1315_2013 ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔ-Μ

   

    β. Χάρτες ΔΕΔ-Μ Ελλαδας

GR_TENs-T_ports

GR_TENs-T_rail_airports

GR_TENs-T_rail_ports_rrt

GR_TENs-T_road_road-rail-stations_airports

       140919_OEM_Corridor_3PR

       MEMO-13-897_EN

       ten-t-corridor-map-2013

 

3. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

   

    α. Αγγλικές εκδόσεις

IReg_1011.2014_EN_models for submission of information to EC

 

    β. Ελληνικές εκδόσεις

207_2015_Εκτελεστικός

Eκτελ_ Κανονισμός 184_2014_SFC

Eκτελεστικός Κανονισμός 215_2014

Εκτελεστικός κανονισμός 1011_2014_Υποδείγματα_Εκθέσεων-Πληροφοριών

 

4. GUIDΕLINES

   

    α. Financial Instruments

EGESIF_15_0006-01_GN on Article 41 CPR - Requests for payment

EGESIF_15-0021-01 GN Managememt costs and fees

FI ESIF short guide

 

    β. Δημοσιονομικές Διορθώσεις

Dec 9527-19.12.2013_Guide_Financial Corrections_public procurement_annex_en

Dec 9527-19.12.2013_Guide_Financial Corrections_public procurement_en

   

     γ. Διαδικασία ορισμού

guidance_ms_designation_el

guidance_ms_designation_en

   

     δ. Διαδικασίες διαβούλευσης

C_2013_9651_EL_ACTE_F

dts_en

  

     ε. Επιστρεπτέες ενισχύσεις

EGESIF_15-0005-01 Guidance on Repayable Assistances

Q&A_Repayable Assistances

  

     στ. Κόστος - Όφελος

CBA Guide Final Report

CBA_guide

Εγκ_ΕΥΣ_Ιαν2015_ΠΡΟΕΞΟΦΛ_ΕΠΙΤΟΚΙΟ


     ζ. Οδηγίες - Καθοδηγητικά Σημ

EGESIF_15-0002-02 GN ACR  Audit opinion

EGESIF_15-0024-01 GN segregation (2)

synergies_beneficiaries_english

synergies_beneficiaries_ελληνικα

    η. Ολοκληρωμένη βιώσιμη αστική ανάπτυξη

Guidance on ISUD_ERDF Article 7

 

    θ. Πλαίσιο επίδοσης

guidance_performance_framework_14052014

 

     ι. ΣΔΕ_Αξιολόγηση

EGESIF_14-0010_Guidance on MCS assessment FINAL

EGESIF_14-0013_Guidance on designation procedure-Final

 

Διαχείριση του Προγράμματος

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb