f button  t button  in button

Ενίσχυση της φιλοπεριβαλλοντικής διάστασης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών με την ανανέωση / αντικατάσταση του στόλου των δημοσίων συγκοινωνιών, ΟΠΣ Πρόσκλησης 3662

ypodomes

 

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

 Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των αστικών μεταφορών στο περιβάλλον με παράλληλη διατήρηση ή/και βελτίωση της εξυπηρέτησης της επιβατικής κίνησης.Η πρόσκληση μπορεί να συμπεριλάβει παρεμβάσεις σχετικά με την ανανέωση / αντικατάσταση του στόλου των δημοσίων συγκοινωνιών, που στοχεύουν σε περισσότερο ασφαλείς και περιβαλλοντικά βιώσιμες μεταφορές στιςαστικές περιοχές της Αθήνας. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, παρέχεται η δυνατότητα της ένταξης των πράξεων, οι οποίες μπορούν να τμηματοποιηθούν σε 2 φάσεις (Α’ και Β’). Η πρώτη (Α’) φάση θα υλοποιηθεί εντός της Π.Π. 2014-2020 και η δεύτερη φάση (Β’) εντός της Π.Π. 2021-2027 με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι σωρευτικοί όροι (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 118 «Όροι για πράξεις που υπόκεινται σε τμηματοποίηση» του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060της ΠΠ 2021-2027, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
 • Εποπτευόμενοι Φορείς του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 60.000.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 21/03/2023 έως 31/12/2023

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΚΟΥ, 2131500870, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

  Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα Α πρόσκλησης  rar icon  //   Συνημμένα Β πρόσκλησης  rar icon 

Πρόδρομες εργασίες για την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας στο τμήμα Άλσος Βεΐκου-Γουδή, ΟΠΣ Πρόσκλησης 6758

ypodomes

 | Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στο πλαίσιο της Δράσης επιδιώκεται η υποστήριξη της κατασκευής του τμήματος Άλσος Βεΐκου-Γουδή της Γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας μέσω της εκτέλεσης των αρχαιολογικών εργασιών, των εργασιών για τις μετατοπίσεις των δικτύων κοινής ωφέλειας, των κυκλοφοριακών παρακάμψεων καθώς και των σχετικών μελετών.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: 

 • Αττικό Μετρό Α.Ε.

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 8.026.611,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 24/02/2023 έως 22/12/2023

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Χριστίνα Νικολακοπούλου,  τηλ. 2106930169, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

 Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Αναβάθμιση / βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας του Αναλυτικού Διευρωπαϊκού Δικτύου - ΔΟΔ, ΟΠΣ Πρόσκλησης 5836

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης επιδιώκεται η υλοποίηση δράσεων για την αποτελεσματική αναβάθμιση / βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας του αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου (ΔΟΔ) μέσω εντοπισμένων παρεμβάσεων.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, παρέχεται η δυνατότητα ένταξης πράξεων, οι οποίες μπορούν να τμηματοποιηθούν σε 2 φάσεις (Α’ και Β’), η πρώτη (Α’) εκ των οποίων θα υλοποιηθεί εντός της Π.Π. 2014-2020 και η δεύτερη φάση (Β’) την επόμενη ΠΠ 2021-2027 με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι σωρευτικοί όροι:

α) η πράξη, όπως προτείνεται για στήριξη βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, έχει δύο φάσεις Α’ και Β’ που είναι αναγνωρίσιμες από οικονομική άποψη και διαθέτουν χωριστές διαδρομές ελέγχου

β) το συνολικό κόστος της πράξης υπερβαίνει τα 5 εκατ. EUR
 
γ) η δεύτερη (Β’) φάση της πράξης συνάδει με το εφαρμοστέο δίκαιο και είναι επιλέξιμη για υποστήριξη από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού ή των ειδικών Κανονισμών για τα Ταμεία της ΠΠ 2021-2027
 
δ) ο δικαιούχος δεσμεύεται να ολοκληρώσει τη δεύτερη (Β’) φάση κατά την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 και να καταστήσει επιχειρησιακή/λειτουργική την πράξη στο σύνολό της.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:  -  Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

                                            - Εγνατία Οδός Α.Ε.

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 10.800.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 03/05/2022 έως 22/12/2023

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΔΡΙΜΥΛΗ, 2106412986, e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

  Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Βελτίωση του Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής και ενίσχυση της φιλοπεριβαλλοντικής τους διάστασης, 9.14.1, ΟΠΣ 1274

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται η βελτίωση του συστήματος αστικών συγκοινωνιών και της εξυπηρέτησης της επιβατικής κίνησης, με στόχο τον έλεγχο και τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των αστικών μεταφορών στο περιβάλλον.

Επιπλέον επιδιώκεται η αναβάθμιση της περιβαλλοντικής φιλικότητας των αστικών συγκοινωνιών με έργα που θα συμβάλουν στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων που προκαλούνται από τη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών.
 
Ενδεικτικά, η πρόσκληση μπορεί να συμπεριλάβει παρεμβάσεις σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση καυσίμων στο στόλο των λεωφορείων, το ολοκληρωμένο συστήμα διάγνωσης, τεχνικής ικανότητας στόλου οχημάτων (Ο.Σ.Τ.Ι), το ολοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης επιβατών (Ο.Σ.Π.Ε), την προμήθεια και εγκατάσταση καμερών καταγραφής παραβάσεων σε αποκλειστικές λωρίδες λεωφορείων του ΟΑΣΑ καθώς και άλλων φιλοπεριβαλλοντικών έργων κατά μήκος της γραμμής.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Αττικό Μετρό Α.Ε.
 • Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. -  Ο.ΣΥ Α.Ε
 • Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. - Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.
 • Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.  - ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε
 • Κοινωνία της Πληροφορίας – ΚτΠ Α.Ε.

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 13.241.990,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 03/06/2022 έως 22/12/2023

| Υπεύθυνη επικοινωνίας:

Ευσταθία Δριμυλή,  τηλ. 2106412986, e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 Πρόσκληση εν ισχύ:  

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης   pdf icon    //   Συνημμένα 3ης τροποποίησης Πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης pdf icon   // Συνημμένα 2ης Τροποποίησης Πρόσκλησης rar icon 

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης pdf icon   // Συνημμένα 1ης Τροποποίησης Πρόσκλησης rar icon 

Αρχική Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα αρχικής πρόσκλησης rar icon

 

Κατασκευή / Αναβάθμιση Τμημάτων του Αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου - ΔΟΔ της Ηπειρωτικής Χώρας και Συνδέσεων του Βασικού (Core) Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών - ΔΕΔ - Μ, 3.2.2. ΟΠΣ 1102

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης επιδιώκεται η κατασκευή / αναβάθμιση κρίσιμων τμημάτων του αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου (ΔΟΔ) της ηπειρωτικής χώρας και συνδέσεων του βασικού (core) Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Η δράση βρίσκεται σε συνέργεια με αντίστοιχες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, με παρεμβάσεις που υλοποιούνται από το Πρόγραμμα INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, καθώς και με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της ΠΠ 2014-2020 (Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας).

Ενδεικτικά, η πρόσκληση δύναται να συμπεριλάβει παρεμβάσεις σχετικά με την κατασκευή / αναβάθμιση σε οδικά τμήματα τουΕνδεικτικά, η πρόσκληση δύναται να συμπεριλάβει παρεμβάσεις σχετικά με την κατασκευή / αναβάθμιση σε οδικά τμήματα τουαναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου (ΔΟΔ) της ηπειρωτικής χώρας καθώς και συνδέσεων (αναλυτικού ΔΟΔ και λιμένων) με το βασικό ΔΕΔ-Μ.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
 • ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 64.773.436,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 17/04/2021 έως 22/12/2023 23:59:00

| Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

κα. Δριμυλή Ευσταθία, τηλ. 2106412986, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

4η τροποποίηση Πρόσκλησης pdf icon  //    Συνημμένα 4ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

3η τροποποίηση πρόσκλησης  pdf icon    //  Συνημμένα 3ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon // Οδηγίες Διαχείρισης Τμηματοποιημένων Έργων (phasing) rar icon 

Ορθή επανάληψη 2ης τροποποίησης πρόσκλησης  pdf icon   //   Συνημμένα ορθής επανάληψης 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

Αρχική πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα αρχικής πρόσκλησης rar icon

Διαχείριση του Προγράμματος

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb