f button  t button  in button

Προσκλήσεις έργων

Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σε νησιά και μικρούς απομακρυσμένους οικισμούς σε Περιφέρειες Μετάβασης (Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Βορείου Αιγαίου), 14B.6a.27.2, ΟΠΣ 3458

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Oι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εμπίπτουν στον ειδικό στόχο 27 της επενδυτικής προτεραιότητας 6a του Άξονα Προτεραιότητας 14Β του Ε.Π., πεδίο παρέμβασης 18, και αφορούν τη Δράση 14B.6a.27.2 με θέμα: Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σε νησιά και μικρούς απομακρυσμένους οικισμούς σε Περιφέρειες Μετάβασης (Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Βορείου Αιγαίου).

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες δράσεις:

 • Δημιουργία μονάδων ανάκτησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων ή/και υπολειμματικών συμμείκτων αστικών αποβλήτων,συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους.
 • Δημιουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους.
 • Δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους
 • Εργασίες αρχαιολογίας, ως υποέργο με δικαιούχο εταίρο την οικεία Εφορεία αρχαιοτήτων.
 • Συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ.
 • Απόκτηση εδαφικών εκτάσεων, που σχετίζονται άμεσα με τα παραπάνω έργα. 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Δήμοι
 • Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 32.619.029,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 27/12/2018, 06:00:00 έως 30/12/2020 23:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα Κωνσταντίνα Κολοκοτρώνη, τηλ. 213-2142240, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

2η τροποποίηση pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης rar icon 

| Παλαιότερες εκδόσεις:

1η τροποποίηση pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Ενίσχυση της Διαχειριστικής Επάρκειας των δικαιούχων τομέα υποδομών μεταφορών, 16.37.1.Μ, ΟΠΣ 2370

tech help

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Στα πλαίσια της δράσης προκειμένου να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα προβλέπονται ενέργειες για την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων / ενδιάμεσων φορέων του ΕΠ, όπως αυτές απορρέουν ως αποτέλεσμα αναγκών ήκαι των σχετικών μελετών / αξιολογήσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3 του ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-20» και που δεν καλύπτονται από το Πρόγραμμα εκείνο, ή ειδικότερες δράσεις για ενίσχυση των δικαιούχων του ΕΠ, όπως αυτές ενδεχομένως θα αναδειχθούν κατά το στάδιο της υλοποίησης. Ενδεικτικά αναφέρονται δράσεις Τεχνικών ΣυμβούλωνΥποστήριξης Δικαιούχων (επιτόπια υποστήριξη, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, ανάπτυξη λογισμικού/ ΠΣ) για ένταξη, διοίκηση,παρακολούθηση, επίβλεψη και ολοκλήρωση των έργων, συστήματα, υποδομές και εργαλεία παρακολούθησης έργων καθώς καιπαρεμβάσεις για τη διακρίβωση ειδικών αναγκών Δικαιούχων.

Στο πλαίσιο αυτό θα περιληφθούν σε περιορισμένο βαθμό και λειτουργικές δαπάνες για την εξασφάλιση υλικοτεχνικούεξοπλισμού των εν λόγω φορέων ή μελέτες μεμονωμένων έργων των φορέων αυτών, οι οποίες δεν θα χρηματοδοτηθούν από τοΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020».

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 
 • Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής 
 • Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος 
 • Αττικό Μετρό ΑΕ 
 • Γενική Γραμματεία Μεταφορών
 • Γενική Γραμματεία Υποδομών
 • Δ/νση Υποδομών Αεροδρομίων 
 • ΕΥΔ ΕΠ "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη
 • Εγνατία Οδός ΑΕ 
 • Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων  Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών 
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
 • ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ
 • Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ 
 • Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ΑΕ 
 • Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλαδας ΑΕ 
 • Σταθερές Συγκοινωνίας ΑΕ 
 • Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) 
 • Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 1.500.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 05/11/2019 έως 30/12/2022, 14:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα Φωτεινή Παπαγεωργίου, τηλ. 213-1500893, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

1η Τροποποίηση Πρόσκλησηςpdf icon //   Συνημμένα 1ης Τροποποίησηςrar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων τομέα μεταφορών, 16.36.2, ΟΠΣ 1066

tech help

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της δράσης «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων τομέα μεταφορών» προκειμένου να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος προβλέπεται:

α) η υποστήριξη των φορέων κατά την προετοιμασία, την ωρίμανση και την υλοποίηση των έργων του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ τομέα μεταφορών καθώς και

β) η υποστήριξη για τη χάραξη τομεακής στρατηγικής, οργάνωση/αναδιοργάνωση των αρμόδιων φορέων, βελτίωση του θεσμικού / κανονιστικού πλαισίου κλπ.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
 • Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
 • Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
 • Αττικό Μετρό Α.Ε.
 • Γενική Γραμματεία Μεταφορών
 • Γενική Γραμματεία Υποδομών
 • Δ/νση Υποδομών Αεροδρομίων 
 • Εγνατία Οδός Α.Ε.
 • Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 • ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
 • Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.
 • Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Ελλάδας Α.Ε.
 • Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας Α.Ε.
 • Σταθερές ΣυγκοινωνίεςΑ.Ε.
 • Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
 • Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 20.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 05/11/2019 έως 30/11/2023

| Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

κα. Φωτεινή Παπαγεωργίου, τηλ. 2131500893, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:

4η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 4ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

3η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 3ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

2η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

Αρχική πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα αρχικής πρόσκλησης rar icon

Δράση 14.6i.26.5.2: Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ΥΜΕΠΕΡΑΑ_05, ΟΠΣ 3383

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Η δημιουργία Πράσινων Σημείων αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής για τα απόβλητα σύμφωνα με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΥΣ αρ.49/2015) συμβάλλοντας τα μέγιστα στην προώθηση της προετοιμασίας για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.

Το Πράσινο Σημείο (Π.Σ.) είναι ένας οριοθετημένος και διαμορφωμένος χώρος, με κατάλληλη κτιριακή υποδομή και εξοπλισμό, οργανωμένος από το Δήμο, ώστε οι δημότες να εναποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά συλλεγέντα, όπως χαρτί, γυαλί,μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό (ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό καιηλεκτρονικό εξοπλισμό) προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση.

Κάθε Δήμος υποχρεούται να λειτουργεί τουλάχιστον ένα Πράσινο Σημείο, σε συμφωνία με τον εγκεκριμένο, με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕ.Σ.Δ.Α..

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα για τη δημιουργία και δικτύωση Πράσινων Σημείων που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο και εγκεκριμένο, με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ Ανατολικής Μακεδονίαςκαι Θράκης (και ειδικότερα στα έργα Α΄ Χρηματοδοτικής Προτεραιότητας) και εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 τουΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ .

Δύναται να χρηματοδοτηθούν Κινητά Πράσινα Σημεία (ΚΙΠΣ), εφόσον ο Δικαιούχος τεκμηριώνει επαρκώς τον τρόπο διαχείρισης των κατηγοριών αποβλήτων που περιλαμβάνονται στους πίνακες 1 και 2 του παραρτήματος 1 της ΚΥΑ 18485/10.04.2017 (ΦΕΚ1412/Β΄/26.04.2017) και δεν είναι αποδεκτές από τα (ΚΙΠΣ).

Η δημιουργία Πράσινων Σημείων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προβλέψεις του N.4447/2016 - ΦΕΚ Α' 241/2017 και της KYA οικ.18485/2017 – ΦΕΚ Β'1412/2017 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.2939/2001 όπως τροποποιήθηκε από το Ν4496/2017. 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: Δήμοι Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 5.194.118,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 30/01/2020 08:00:00 έως 30/04/2020 23:59:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κ. Γεώργιος Βαλασίδης, 2531352304, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Διαχείριση Βιοαποβλήτων, 143.6i, ΟΠΣ 3353

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν πράξεις διαχείρισης βιοαποβλήτων, που εμπίπτουν στις επιμέρους δράσεις του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ειδικότερα στη Δράση 3. Ανάπτυξη Συστημάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων: Ανάπτυξη δικτύων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, προς επίτευξη των στόχων του άρθρου 41 του Ν. 4042/2012 σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Με βάση την πρόβλεψη του ΠΕΣΔΑ για την δημιουργία δικτύων ΔσΠ ΒΑ με την «Αγορά Κάδων ΒΑ και απορριμματοφόρων» το αντικείμενο της πρόσκλησης αφορά σε προμήθεια κάδων και άλλων μέσων συλλογής για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων (προμήθεια καφέ κάδων, απορριμματοφόρων, κλαδοτεμαχιστών κ.α.).

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Δήμοι Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 14.500.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 12/04/2019 08:00:00 έως 12/11/2019 15:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κος Τρύφων Χατζηιωάννου, τηλ. 23133-21722, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

2η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων τομέα Μεταφορών, 15.34.2.Μ1, ΟΠΣ 1369

tech help

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Στα πλαίσια της δράσης προκειμένου να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα προβλέπεται η υποστήριξη των φορέων κατά την προετοιμασία, την ωρίμανση καθώς και η υποστήριξη για τη χάραξη τομεακής στρατηγικής, οργάνωση/αναδιοργάνωσητων αρμόδιων φορέων, βελτίωση του θεσμικού / κανονιστικού πλαισίου κλπ.

Ειδικότερα, η υποστήριξη συνίσταται ενδεικτικά σε:

 • Εκπόνηση στρατηγικών μελετών, εμπειρογνωμοσυνών και επιχειρησιακών σχεδίων (π.χ. αξιολόγηση της αξιοποίησηςκαινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων σε επιλεγμένες κατηγορίες έργων, στρατηγικά σχέδια για την προώθηση της ΒιώσιμηςΑστικής Κινητικότητας και Ανάπτυξης (ΒΑΚ, ΒΑΑ), των συνδυασμένων μεταφορών, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των ευφυώνσυστημάτων μεταφορών κλπ).
 • Σύμβουλοι Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα των Τομέων πολιτικής Μεταφορών και Περιβάλλοντος, π.χ. master plans,μελέτες υπηρεσίες προσδιορισμού τεχνικών απαιτήσεων για διαχείριση κυκλοφορίας κ.α., σχέδια για την ανάπτυξη και χρήσηεμπορευματικών κέντρων, μελέτες υποδομών έξυπνων μεταφορών, μελέτες ανάπτυξης μεταφορών αστικών κέντρων και λοιπέςυποστηρικτικές μελέτες και έρευνες (μετρήσεις, έρευνες χρήσεων γης κ.α.)
 • Μελέτες βελτίωσης ή/και δημιουργίας θεσμικού πλαισίου, μελέτες οργάνωσης/αναδιοργάνωσης του τομέα μεταφορών ή/καιεπιμέρους κλάδων ή/και αρμόδιων φορέων.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες για βελτίωση των μεθόδων διαχείρισης δημόσιων έργων, όπως ενδεικτικά ίδρυσητράπεζας πληροφοριών με προδιαγραφές, πρότυπα και τυπικά σχέδια, διαμόρφωση καταλόγων υλικών και παρόχωνυπηρεσιών τεχνικών λύσεων, εξασφάλιση εργαλείων για την τιμολόγηση και κοστολόγηση των δημοσίων έργων, σε όλες τις φάσεις της υλοποίησής τους, και η ίδρυση παρατηρητηρίου τιμών έργων, υλικών, εργατικών, εξοπλισμού.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
 • Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακής
 • Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
 • Αττικό Μετρό Α.Ε.
 • Γενική Γραμματεία Υποδομών
 • Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
 • Δ/νση Υποδομών Αεροδρομίων 
 • Εγνατία Οδός Α.Ε
 • Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τουη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 • ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
 • ΟΣΥ Α.Ε.
 • Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.
 • ΟΑΣΑ Α.Ε
 • ΟΣΕ Α.Ε.
 • ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
 • Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
 • Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 276.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 04/07/2019 έως 30/12/2022, 14:00:00

| Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

κα Φωτεινή Παπαγεωργίου, τηλ. 213-1500893, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

2η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

Αρχική πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα αρχικής πρόσκλησης rar icon

Κατασκευή του Μετρό Αθήνας, 9.13.1, ΟΠΣ 1619

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης επιδιώκεται η υλοποίηση δράσεων για:

 • την κατασκευή των βασικών γραμμών και επεκτάσεων του Μετρό Αθήνας,
 • την προμήθεια νέων δι-ρευματικών συρμών ή / και την ανακατασκευή υφιστάμενων συρμών οι οποίοι δύναται να εξυπηρετούν τόσο το δίκτυο Μετρό όσο και το δίκτυο του Προαστιακού, και
 • την προμήθεια / εγκατάσταση συστημάτων απαραίτητων για τη λειτουργία των επεκτάσεων της Γραμμής (πχ. Σύστημα Συλλογής Κομίστρου).

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με το τμήμα των παρεμβάσεων του Μετρό Αθήνας που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια προηγούμενων προγραμματικών περιόδων.

Η δράση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ένα μεγάλο, τμηματοποιημένο έργο το οποίο αφορά στην «Επέκταση του Μετρό Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρι - Πειραιάς και Συρμοί του Μετρό Αθήνας – Ολοκλήρωση κατασκευής και θέση σε λειτουργία – Φάση Β΄».

Πρόκειται για την επέκταση της γραμμής 3 του Μετρό Αθήνας συνολικού μήκους 7,6 χλμ και την κατασκευή 6 σταθμών. Με την υλοποίηση του έργου επεκτείνεται το σύστημα του Μετρό που ήδη λειτουργεί στην Αττική, εξυπηρετώντας ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού των δυτικών συνοικιών.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
 • Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ΑΕ (ΟΑΣΑ ΑΕ)
 • Άλλοι Εποπτευόμενοι Φορείς του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:  302.450.589,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από  02/07/2019 έως 31/12/2022, 23:59:00

| Υπεύθυνες επικοινωνίας:

κα. Σταυρούλα Ψαρρού, 2106412984, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

1η τροποποίηση pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Αναβαθμίσεις στον σιδηροδρομικό άξονα ΠΑΘΕ/Π στην Περιφέρεια Αττικής, 2.1.1, ΟΠΣ 2113

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται αναβάθμιση του βασικού σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π στην περιφέρεια Αττικής.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η αναβάθμιση της υφιστάμενης διπλής σιδηροδρομικής γραμμής με σύγχρονες προδιαγραφές λειτουργίας, με εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης και συστημάτων διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας (πχ τμήμα ΣΚΑ-Οινόη), η αναβάθμιση του τμήματος Πειραιάς - Αθήνα - 3 Γέφυρες, καθώς και η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιώνυποδομής, επιδομής, ηλεκτροκίνησης και ολοκλήρωσης της αναβάθμισης Σιδηροδρομικών Σταθμών στην Περιφέρεια Αττικής.

| Δυνητικός Δικαιούχος:

ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 135.000.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 03/07/2019 έως 30/12/2022, 14:00:00

| Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

κα Φωτεινή Παπαγεωργίου, τηλ. 213-1500893, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:

1η τροποποίηση pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Κατασκευή Αυτοκινητοδρόμου του Αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου - ΔΟΔ, 3.2.1, ΟΠΣ 1159

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης επιδιώκεται η υλοποίηση δράσεων για:

 • την ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων του αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου (ΔΟΔ) της ηπειρωτικής χώρας, σε οδικούς άξονες που άρχισαν να κατασκευάζονται την περίοδο 2007 - 2013, καθώς και την κατασκευή νέων τμημάτων του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου (ΔΟΔ), με στόχο τη βελτίωση της προσπελασιμότητας σημαντικών περιοχών της χώρας.

Η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων της παρούσας πρόσκλησης λειτουργεί συμπληρωματικά στη διεύρυνση των θετικών αποτελεσμάτων από την ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών - ΔΕΔ-Μ, δεδομένου ότι οι παρεμβάσεις συνδράμουν στην κατασκευή τμημάτων οδικών αξόνων που η υλοποίησή τους ξεκίνησε σε προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους.

Ενδεικτικά, η παρούσα πρόσκληση δύναται να συμπεριλαμβάνει παρεμβάσεις σχετικά με :

 • την κατασκευή τμημάτων Καθέτων Αξόνων της Εγνατίας Οδού,
 • την κατασκευή κρίσιμων τμημάτων του αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου - ΔΟΔ της ηπειρωτικής χώρας.

Δράσεις, οι οποίες ενδεικτικά δύναται να περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση, είναι οι ακόλουθες:

Το τμηματοποιημένο, μεγάλο έργο, το οποίο αφορά στην υλοποίηση των παρεμβάσεων της σύνδεσης της περιοχής Ακτίου μετην Ιόνια Οδό, με την οποία ολοκληρώνεται ένας σημαντικός κλάδος του αναλυτικού ΔΟΔ που έχει πολλαπλό συγκοινωνιακόρόλο για τη Δυτική Ελλάδα και τη Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων.

Το τμηματοποιημένο, μεγάλο έργο, το οποίο αφορά στην αποπεράτωση του τμήματος «Κορομηλιά – Κρυσταλλοπηγή» του Κάθετου Άξονα «Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή» και εντάσσεται στο ευρύτερο έργο της αναβάθμισης του Κάθετου Άξονα τηςΕγνατίας Οδού «Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή» με στόχο την ολοκλήρωση της σύνδεσης με την γείτονα χώρα.

Επίσης, στην παρούσα πρόσκληση περιλαμβάνονται τα εξής νέα μεγάλα του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ :

 • Κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάτρα –Πύργος.
 • Κατασκευή του νότιου τμήματος αυτοκινητόδρομου Ε65 και τη σύνδεση του με τον ΠΑΘΕ
 • Κατασκευή της οδικής παράκαμψης της πόλης της Χαλκίδας.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
 • ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 447.058.824,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 03/07/2019 έως 31/12/2022, 23:59:00

| Υπεύθυνη επικοινωνίας:

κα. Σταυρούλα Ψαρρού, τηλ. 2106412984, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

3η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 3ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

2η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

Αρχική πρόσκλησηpdf icon  //   Συνημμένα αρχικής πρόσκλησης rar icon

 

 

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Αθλητικού Κέντρου Κανήθου Χαλκίδας "Τάσος Καμπούρης", MIS 5029470, ΟΠΣ Πρόσκλησης 2451

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 2.300.000,00 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 2.300.000,00 €

| Δικαιούχος: Δήμος Χαλκιδέων 

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

Απόφαση pdf icon

Ασφάλεια υποδομών και συστημάτων σε νησιωτικά αεροδρόμια του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ, 7.11.2, ΟΠΣ 1574

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στα πλαίσια της δράσης επιδιώκεται η αναβάθμιση της ασφάλειας και της εξυπηρέτησης της επιβατικής ζήτησης σε νησιωτικά αεροδρόμια της χώρας, μέσω της εγκατάστασης/βελτίωσης συστημάτων/υποδομών.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με αντίστοιχες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, καθώς και με όλες τις υπόλοιπες δράσεις του Άξονα.

| Δυνητικός Δικαιούχος: 

 • Δ/νση Υποδομών Αεροδρομίων
 • Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών
 • Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 7.500.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 29/06/2017 έως 30/12/2022, 14:00:00

| Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Φωτεινή Παπαγεωργίου, τηλ. 213-1500893, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

1η τροποποίηση pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησηςrar icon

 

Διαχείριση του Προγράμματος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
• Στόχοι Προγράμματος
• Κατανομή ποσών ανα Ταμείο / Άξονα  
• Αναθεώρηση
• Εξειδίκευση
• Δείκτες Προγράμματος

Επιτροπή Παρακολούθησης
• Εισαγωγικό
• Θεσμική υπόσταση
• Συνεδριάσεις Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ   

Θεσμικά Όργανα / Θεσμικό Πλαίσιο
• Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο
• Κοινοτικό Θεσμικό Πλαίσιο
• Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
• Θεσμικά όργανα ΕΣΠΑ

Υλοποίηση προγράμματος
• Ετήσιες Εκθέσεις
• Αξιολόγηση
• Προσκλήσεις
• Αποφάσεις ένταξης /           τροποποίησης
•  Μεγάλα έργα
• Εκχωρήσεις (ως υλοποίηση)
• Κριτήρια επιλογής πράξεων
• Κατάλογος πράξεων

Δικαιούχοι
• Οδηγίες Διαχειριστικής Αρχής
• Υποχρεώσεις υλοποίησης     πράξεων  
• Διαχειριστική Επάρκεια - Πιστοποίηση Δικαιούχων
• Πρότυπα Έντυπα
• Οδηγίες ένταξης και υλοποίησης πράξεων
• Κριτήρια επιλογής πράξεων
• Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
• Κατάλογος Δικαιούχων

Περιβαλλοντική διάσταση προγράμματος
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
• Ετήσιες εκθέσεις Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης

Πληροφόρηση & Επικοινωνία
• Νέα - Ανακοινώσεις
• Επικοινωνιακό Σχέδιο
• Οδηγίες προς δικαιούχους
• Υποδείγματα προσωρινών πινακίδων
• Υποδείγματα αναμνηστικών πινακίδων

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
• ΣΠΕΜ - Εθνικός σχεδιασμός
• Διασύνδεση με επιτελικές δομές
• Λύματα - Οδηγία
• Απορρίμματα - ΕΣΔΑ
• Φύση - Οδηγίες
• Περιβάλλον - Μελέτες και οδηγοί
• Πολιτική κατά της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις
• Πρόληψη της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις 

 

 

 

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb