f button  t button  in button

Προσκλήσεις έργων

Καταπολέμηση χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, 12.21.5.2.1. ΟΠΣ 2659

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Η Δράση περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις σχετικά με Σχέδια Δράσης / Διαχείρισης οικοτόπων / ειδών και Περιοχών Natura 2000. Στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης εντάσσονται πράξεις που αφορούν:

α) Χαρτογράφηση και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, δεδομένης της αποσπασματικής καταπολέμησης της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων. Αίτια του προβλήματος, υπηρεσίες που εμπλέκονται, νομικό πλαίσιο, συνέπειες του προβλήματος, προτάσεις αντιμετώπισης. Παραγωγή ολοκληρωμένης μελέτης εφαρμογής για την επίλυση του προβλήματος,

β) Πιλοτική εφαρμογή δράσης για την αντιμετώπιση της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, αποτύπωση και παρακολούθηση των ευρημάτων για εξαγωγή συμπερασμάτων και βελτιστοποίηση του συστήματος. Υλοποίηση έργου με εκπαιδευμένους σκύλους και συνοδούς, ταυτοποίηση των δειγμάτων και καταχώρηση τους σε βάση δεδομένων, και

γ) Ενημέρωση ευαισθητοποίηση ομάδων στόχου και ευρύτερων ομάδων πληθυσμού. Καμπάνια σε εθνικό επίπεδο. 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 400.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 13/2/2018 έως 29/6/2018

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: κος Νικόλαος Πασσάς, τηλ.: 213-214.202, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

  Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, 052.6i, ΟΠΣ 2104

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Η δράση με κωδικό 14.6i.27.8.4 αφορά την ενεργοποίηση της ΥΑ οικ.3848/2015 όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ οικ. 9289/24-8-2017 στην περίπτωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (πεδίο παρέμβασης 018) προκειμένου να καταστεί εφικτή η επέκταση και η δημιουργία νέων υποδομών διάθεσης αστικών αποβλήτων και τα οποία πρέπει να προχωρήσουν λόγω υψηλού βαθμού ωριμότητας και σκοπιμότητας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες νόμιμης διάθεσης υπολειμμάτων στις εξυπηρετούμενες περιοχές, υπό την προϋπόθεση της ένταξής τους στον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτούνται επεκτάσεις υφιστάμενων ΧΥΤ.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας 

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 26.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από  01/12/2017 έως 30/11/2018

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κος Τρύφων Χατζηιωάννου, τηλ. 23133-21722, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους υπολειπόμενους Οικισμούς Α' και Β ́ Προτεραιότητας, ΑΤΤ-ΤΣ001, ΟΠΣ 1109

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να συμβάλλουν:

 • Στην εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και στη συμμόρφωση με την καταδικαστική απόφαση του ΔΕΚ της 25ης Οκτωβρίου 2007 όσο αφορά στην κάλυψη των αναγκών των οικισμών Β΄ προτεραιότητας της Ανατολικής Αττικής.
 • Στη βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία Οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)
 • Στη σταδιακή κατάργηση του συστήματος διάθεσης αστικών λυμάτων μέσω βόθρων (σηπτικών ή στεγανών) και στη βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • ΟΤΑ Α΄ Βαθμού Περιφέρειας Αττικής: Δήμοι Ραφήνας – Πικερμίου, Σπάτων – Αρτέμιδας, Μαραθώνος, Μαρκόπουλου Μεσογαίας, Κρωπίας
 • Περιφέρεια Αττικής
 • ΕΥΔΑΠ ΑΕ

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 239.626.716 €

| Περίοδος Υποβολής: από 15/10/2015 έως 31/12/2023      

| Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Κος  Άγγελος Σπηλιώτης, τηλ. 213-1501538, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κος Γρηγόρης Καρατζάς, τηλ. 213-1501523, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

  Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων σε περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες – ΒΟΥΛΗ των ΕΛΛΗΝΩΝ, 10.4c.15.1.1, ΟΠΣ 2431

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Η πρόταση που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορά στην δράση 10.4c.15.1.1 «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων σε Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες» του ειδικού στόχου 15 της επενδυτικής προτεραιότητας 4c του Άξονα Προτεραιότητας 10 του Ε.Π. και ειδικότερα στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων, το οποίο έχει χαμηλή ενεργειακή κλάση αλλά μεγάλη σημαντικότητα στην ιστορική διαδρομή του. 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: Βουλή των Ελλήνων

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 3.000.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 06/11/2017 έως 28/02/2018

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κ.Τριαντάφυλλος Σουργιαδάκης, τηλ. 213.214.2237, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Υποστήριξη δικαιούχων στην ωρίμανση πράξεων διαχείρισης αστικών αποβλήτων, 16.36.2.Π5, ΟΠΣ 2242

tech help

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στην Δράση 16.36.2 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ειδικότερα αφορούν την υποστήριξη δικαιούχων για την ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων του πεδίου παρέμβασης 18 (ειδικός στόχος 27) της επενδυτικής προτεραιότητας 6i του Άξονα 14 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, προκειμένου να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 6η Εξειδίκευση Εφαρμογής του Ε.Π – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020.

Ειδικότερα μέσω της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτούνται ενέργειες ωρίμανσης για την υλοποίηση εγκαταστάσεων ανάκτησης υπολειμματικών συμμείκτων αστικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης γραμμής ανάκτησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων ή μη, κεντρικών μονάδων ανάκτησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και χώρων ταφής υπολειμμάτων, που εμπίπτουν στο πεδίο παρέμβασης 18 του άξονα 14 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και συγκεκριμένα χρηματοδοτούνται:
- Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και λοιπές υποστηρικτικές/ προπαρασκευαστικές μελέτες (π.χ. εκτίμησης αξίας απαλλοτριούμενων εκτάσεων).
- Εκπόνηση τεχνικών μελετών ωρίμανσης έργων, όλων των απαιτούμενων σταδίων ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης, βάσει Ν.4412/2016.
- Σύνταξη τευχών δημοπράτησης ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης, βάσει Ν.4412/2016.
- Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη του δικαιούχου στην επίβλεψη, έλεγχο και έγκριση των μελετών ωρίμανσης, στην περίπτωση που οι μελέτες αυτές εκπονούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δικαιούχου.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Δήμοι νήσων με αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ
 • Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 10.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 28/8/2017 έως 30/11/2017

| Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Κωνσταντίνα Κολοκοτρώνη, τηλ. 213-2142240, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Σύνταξη καταλόγου εισβλητικών (ξενικών) ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν, 12.21.6.1.1/13.24.6.1.1, ΟΠΣ 2366

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στις ακόλουθες δράσεις του ειδικού στόχου 21 του Άξονα Προτεραιότητας 12 & του ειδικού στόχου 24 του Άξονα Προτεραιότητας 13, του Ε.Π. Δράση 12.21.6.1 & 13.24.6.1: Σύνταξη καταλόγου εισβαλλόντων (ξενικών) ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν Η Δράση 6 περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις σχετικά με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων για μείωση των επιπτώσεων από τα εισβάλλοντα είδη.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 150.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 01/11/2017 έως 02/03/2018

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κ.Νικόλαος Πασσάς, τηλ. 213.214.2202, e-mail: tΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Σύνταξη καταλόγου εισβλητικών (ξενικών) ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν, 12.21.6.1.1/13.24.6.1.1, ΟΠΣ 2366

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στις ακόλουθες δράσεις του ειδικού στόχου 21 του Άξονα Προτεραιότητας 12 & του ειδικού στόχου 24 του Άξονα Προτεραιότητας 13, του Ε.Π. Δράση 12.21.6.1 & 13.24.6.1: Σύνταξη καταλόγου εισβαλλόντων (ξενικών) ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν Η Δράση 6 περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις σχετικά με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων για μείωση των επιπτώσεων από τα εισβάλλοντα είδη.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 150.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 01/11/2017 έως 02/03/2018

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κ.Νικόλαος Πασσάς, τηλ. 213.214.2202, e-mail: tΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Εκπόνηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων, 12.22-25.9.2, ΟΠΣ 2396

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στην ακόλουθη δράση του ειδικού στόχου 22 του Άξονα Προτεραιότητας 12 και του ειδικού στόχου 25 του Άξονα Προτεραιότητας 13 του Ε.Π. Δράση 12.6e.22.9.2 και 13.6e.25.9.2: Εκπόνηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση Εθνικών Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων.

Η Δράση 9 περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις χωροταξικού σχεδιασμού και αξιοποίησης περιβαλλοντικών πόρων, για την προώθηση ενιαίας και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης. Στο πλαίσιο εντάσσονται και τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια (ΕΧΠ) με τα οποία προσδιορίζονται στρατηγικές κατευθύνσεις σε εθνικό επίπεδο, μεταξύ άλλων, για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων των παραγωγικών δραστηριοτήτων και γενικότερα τομέων ανάπτυξης εθνικής σημασίας. Τα ΕΧΠ εκπονούνται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Η εκπόνηση των ΕΧΠ διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του του Ν.4447/2016 “Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις”.

H διαδικασία εκπόνησης των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την εκπόνηση Χωροταξικών Μελετών και Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

| Δυνητικός Δικαιούχος: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας / Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 170.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 20/10/2017 έως 1/6/2018

| Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Αγγελική Ιωακειμοπούλου, τηλ: 213-2142256, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

  Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Εκπόνηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων, 13.22-25.9.2, ΟΠΣ 2396

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στην ακόλουθη δράση του ειδικού στόχου 22 του Άξονα Προτεραιότητας 12 και του ειδικού στόχου 25 του Άξονα Προτεραιότητας 13 του Ε.Π. Δράση 12.6e.22.9.2 και 13.6e.25.9.2: Εκπόνηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση Εθνικών Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων.

Η Δράση 9 περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις χωροταξικού σχεδιασμού και αξιοποίησης περιβαλλοντικών πόρων, για την προώθηση ενιαίας και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης. Στο πλαίσιο εντάσσονται και τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια (ΕΧΠ) με τα οποία προσδιορίζονται στρατηγικές κατευθύνσεις σε εθνικό επίπεδο, μεταξύ άλλων, για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων των παραγωγικών δραστηριοτήτων και γενικότερα τομέων ανάπτυξης εθνικής σημασίας. Τα ΕΧΠ εκπονούνται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Η εκπόνηση των ΕΧΠ διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του του Ν.4447/2016 “Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις”.

H διαδικασία εκπόνησης των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την εκπόνηση Χωροταξικών Μελετών και Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

| Δυνητικός Δικαιούχος: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας / Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 30.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 20/10/2017 έως 1/6/2018

| Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Αγγελική Ιωακειμοπούλου, τηλ: 213-2142256, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

  Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Υποστήριξη λειτουργίας των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ των αρμόδιων υπουργείων / Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, 16.36.4.Μ1, ΟΠΣ 2148

tech help

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες για την αποτελεσματική, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Τομέα Υποδομών & Μεταφορών, που περιλαμβάνει ενέργειες που αφορούν στην υποστήριξη της λειτουργίας προς αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών προς επιστημονική και τεχνική υποστήριξή της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα υλοποίησης του Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Τομέα Υποδομών & Μεταφορών

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 755.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 12/10/2017 έως 30/11/2023

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κ. Ανδρέας Αργυρόπουλος, τηλ. 2131500852, 2106930155, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών/Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης, 14.6ii.31.25.1, ΟΠΣ 2112

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν τις δράσεις του ειδικού στόχου 31 (Βελτίωση της Ποιότητας και της Επάρκειας των Υδατικών Πόρων) της επενδυτικής προτεραιότητας 6ii του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π. που προωθούν την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/56/ΕΚ περί προστασίας και διαχείρισης του θαλασσίου περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα η πρόσκληση αφορά πράξεις για την παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών, καθώς και την αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης, όπως:

 • Εφαρμογή του Προγράμματος παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων των θαλάσσιων υποπεριοχών της χώρας - εργασίες πεδίου.
 • Εφαρμογή του Προγράμματος παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων των θαλάσσιων υποπεριοχών της χώρας - εργασίες πεδίου, συλλογή-επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων και συντήρηση-αναβάθμιση σχετικών τεχνικών υποδομών,
 • Εκθέσεις αναφοράς προς την ΕΕ στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ σύμφωνα με τις προβλέψεις των σχετικών (16) και (17) της παρούσας πρόσκλησης.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
 • Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ) (Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ ΙΝΑΛΕ))

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 7.950.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 08/07/2017 έως 31/10/2017

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κ.Νικόλαος Πασσάς, τηλ. 213.214.2202, e-mail: tΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 | Παλαιότερες εκδόσεις:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Διαχείριση του Προγράμματος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
• Στόχοι Προγράμματος
• Άξονες - Επενδυτικές Προτεραιότητες
• Κατανομή ποσών ανα Ταμείο / Άξονα
• Χρηματοδοτικοί Πίνακες   
• Αναθεώρηση
• Εξειδίκευση

Επιτροπή Παρακολούθησης
• Εισαγωγικό
• Θεσμική υπόσταση
• Συνεδριάσεις Επιτροπής   Παρακολούθησης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ   
• Συμπεράσματα - Αποφάσεις - Αποτελέσματα

Θεσμικά Όργανα / Θεσμικό Πλαίσιο
• Links Υπουργείων
• Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο
• Κοινοτικό Θεσμικό Πλαίσιο
• Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
• Θεσμικά όργανα ΕΣΠΑ

Υλοποίηση προγράμματος
• Ετήσιες Εκθέσεις
• Αξιολόγηση
• Προσκλήσεις
• Αποφάσεις ένταξης /           τροποποίησης
•  Μεγάλα έργα
• Εκχωρήσεις (ως υλοποίηση)
• Κριτήρια επιλογής πράξεων
• Κατάλογος πράξεων

Δικαιούχοι
• Οδηγίες Διαχειριστικής Αρχής
• Υποχρεώσεις υλοποίησης     πράξεων  
• Διαχειριστική Επάρκεια - Πιστοποίηση Δικαιούχων
• Πρότυπα Έντυπα
• Οδηγίες ένταξης και υλοποίησης πράξεων
• Κριτήρια επιλογής πράξεων
• Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
• Κατάλογος Δικαιούχων

Περιβαλλοντική διάσταση προγράμματος
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
• Ετήσιες εκθέσεις Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης

Πληροφόρηση & Επικοινωνία
• Νέα - Ανακοινώσεις
• Επικοινωνιακό Σχέδιο
• Οδηγίες προς δικαιούχους
• Υποδείγματα προσωρινών πινακίδων
• Υποδείγματα αναμνηστικών πινακίδων
• Υπόδειγμα πληροφοριακής αφίσας
• Δράσεις δημοσιότητας   επικοινωνιακού σχεδίου

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
• ΣΠΕΜ - Εθνικός σχεδιασμός
• Διασύνδεση με επιτελικές δομές
• Λύματα > Οδηγία
• Απορρίμματα > ΕΣΔΑ
• Φύση > Οδηγίες
• Περιβάλλον > Μελέτες και οδηγοί
• Πολιτική κατά της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις
• Πρόληψη της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις 

 

 

 

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb