f button  t button  in button

Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ01, ΟΠΣ 1737

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στη δράση 14.6ii.29.14.1: Έργα που αφορούν στη σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-15.000 ισοδύναμου πληθυσμού), που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και εμπίπτουν στις δράσεις 14, 15 και 16, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

Ως εκ των ανωτέρω και ειδικότερα μέσω της παρούσας πρόσκλησης, δύνανται να χρηματοδοτηθούν:

- Έργα δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων (εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα, εν συντομία ΔΑ) σε οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας, δηλ. σε οικισμούς με πληθυσμό αιχμής 2.000- 15.000 ι.κ. (ισοδύναμους κατοίκους), εφόσον διασφαλίζεται η επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων. Με την υλοποίηση των έργων θα πρέπει να ολοκληρώνεται το δίκτυο αποχέτευσης στο πυκνοδομημένο τμήμα του οικισμού (οικιστικός πυρήνας). Επιλέξιμη είναι η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης σε πυκνοδομημένες περιοχές που διαθέτουν εφαρμοσμένο ρυμοτομικό σχέδιο (ολοκληρωμένη πράξη εφαρμογής) για την κάλυψη του πληθυσμού αιχμής του οικισμού. Εφόσον τμήμα του πληθυσμού αυτού κατοικεί σε περιοχή με εγκεκριμένο αλλά μη εφαρμοσμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή εκτός σχεδίου, είναι δυνατόν να είναι επιλέξιμη η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και σε διανοιγμένους δρόμους οι οποίοι δεν καταργούνται από την πολεοδομική μελέτη, εμφανίζουν υψηλή πυκνότητα δόμησης και αποτελούν λειτουργικό σύνολο δικτύου. Επεκτάσεις σχεδίου με εφαρμοσμένο ρυμοτομικό σχέδιο που δεν είναι κατοικημένες ή είναι αραιά κατοικημένες (ενδεικτικά πυκνότητες μικρότερες από 40-50 κατοίκους ανά εκτάριο) δεν εμπίπτουν στην Οδηγία 91/271. 

- Έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (ΕΕΛ) σε οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας με πρόβλεψη 20ετίας, υπό προϋποθέσεις
1. Η δυναμικότητα σχεδιασμού της ΕΕΛ για την φάση κατασκευής (20ετία) να μην υπερβαίνει το 130% (εκτιμώμενη ετήσια αύξηση πληθυσμού περίπου 1,5% για την 20ετία) του σημερινού πληθυσμού αιχμής των επιλέξιμων οικισμών όπως αυτός καταχωρίζεται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ στην Ευρωπαϊκή Βάση δεδομένων για την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ,
2. Η άρδευση να είναι εναλλακτικός τρόπος διάθεσης και όχι ο μοναδικός

- Οι δαπάνες βιολογικής απομάκρυνσης αζώτου (Ν) και φώσφορου (Ρ) στις ΕΕΛ κρίνονται επιλέξιμες ως αναπόσπαστο τμήμα καλής και αποδοτικής λειτουργίας της βιολογικής βαθμίδας ενώ οι δαπάνες της τριτοβάθμιας επεξεργασίας (χημική απομάκρυνση Ρ, διύλιση, μετααερισμός, οζόνωση κλπ.) για επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων, δεν θεωρούνται επιλέξιμες, ακόμη και αν προβλέπονται από την έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

- Έργα αύξησης δυναμικότητας υφισταμένων ΕΕΛ οικισμών Γ’ προτεραιότητας εφόσον τεκμηριώνεται ότι η υφιστάμενη δυναμικότητα της ΕΕΛ δεν επαρκεί.

- Έργα αύξησης δυναμικότητας υφισταμένων ΕΕΛ οικισμών Α και Β προτεραιότητας εφόσον στην ΕΕΛ θα οδηγούνται με δίκτυο αποχέτευσης λύματα οικισμών Γ προτεραιότητας και τεκμηριώνεται ότι η υφιστάμενη δυναμικότητα της ΕΕΛ δεν επαρκεί.

- Αγορές εδαφικών εκτάσεων, που σχετίζονται άμεσα με τα παραπάνω έργα. 

- Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός (Η/Μ) των αντλιοστασίων (Α/Σ) είναι επιλέξιμος για τον πληθυσμό σχεδιασμού 20ετίας.

- Εργασίες αρχαιολογίας, ως ξεχωριστό υποέργο

- Συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ, ως ξεχωριστό υποέργο

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου & ΔιεύθυνσηΤεχνικών Έργων Κυκλάδων
 • Δήμοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 27.666.844 €

| Περίοδος Υποβολής: από 1/11/2016 έως 31/12/2016

| Υπεύθυνες επικοινωνίας:

 • κα Αγγελική Παλαιολόγου, τηλ. 22813-60819, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • κα Κάντια Πρίντεζη, τηλ. 22813-60826, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

  Πρόσκληση pdf icon   //  Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων της Χώρας, 14.31.32.1, ΟΠΣ 1476

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν μέρος της δράσης 14.6ii.31.20-35 του ειδικού στόχου 31 του Άξονα Προτεραιότητας 14 του ΕΠ. Μέσω της παρούσας πρόσκλησης, δύναται να χρηματοδοτηθεί η «Λειτουργία, βελτίωση και επέκταση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας και Ποσότητας των Υδάτων της Χώρας». 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) - Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ)
 • Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
 • Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)
 • Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)
 • Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων - ΙΕΒ) του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - Δήμητρα
 • Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ)

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 43.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 29/04/2016 έως 31/12/2016

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Ε.Κοκκινάκης, τηλ. 213-2142224, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

 Αρχική πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα αρχικής πρόσκλησης rar icon

 

 

 

 

Δράσεις για την διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλωσίμων αστικών αποβλήτων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ΙΟΝ25, ΟΠΣ 1741

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν τις δράσεις 2 έως και 5 του ειδικού στόχου 26 της επενδυτικής προτεραιότητας 6i του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π., ως ακολούθως:

Δράση 2. Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης.
Οργάνωση δικτύων οικιακής κομποστοποίησης και επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης. Έμφαση στα νοικοκυριά περιοχών με αγροτικό και ημιαστικό χαρακτήρα και επιτόπια μηχανική κομποστοποίηση σε δημόσιους χώρους πρασίνου ή συγκεκριμένους χώρους των αστικών περιοχών, σχολεία, οικιστικά συγκροτήματα, ξενοδοχεία, στρατόπεδα, κλπ.

Δράση 3. Ανάπτυξη Συστημάτων χωριστής συλλογής ανακυκλωσίμων και βιοαποβλήτων.
Ανάπτυξη δικτύων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, προς επίτευξη των στόχων του άρθρου 41 του Ν. 4042/2012 σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Δράση 4. Κομποστοποίηση βιοαποβλήτων.
Δημιουργία μονάδων δημοτικής κομποστοποίησης, συμπληρωματικά προς κεντρικές μονάδες των περιφερειακών σχεδιασμών.

Δράση 5: Δημιουργία «Πράσινων Σημείων» και Δικτύωσή τους.
- Εγκαταστάσεις Πράσινων Σημείων που αφορούν κατά προτεραιότητα αστικά κέντρα.
- Δικτύωση των εγκαταστάσεων πράσινων σημείων για ενιαία παρακολούθηση και συντονισμό της διάθεσης υλικών και αγαθών
- Δημιουργία κέντρων επαναχρησιμοποίησης, δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης ή επισκευής ειδών και αγαθών.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: Δήμοι Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 6.579.101 €

| Περίοδος Υποβολής: από 1/10/2016 έως 31/3/2017

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Αθ. Σπίγγος, τηλ. 26613-60030, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

  1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης  rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

  Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης  rar icon

Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επικύρωση δεδομένων, 12.22.11.1, ΟΠΣ 1480

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να αφορούν σε νέα έργα που θα συνεισφέρουν:

 • Στην διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επικύρωση δεδομένων
 • Στην απογραφή και έλεγχο Μεσαίων Πηγών Καύσης (1 – 50 MW)
 • Στην ανανέωση υφιστάμενων επιχειρησιακών σχεδίων και εκπόνηση νέων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές περιοχές.

Ως εκ των ανωτέρω και, ενδεικτικά, μέσω της παρούσας πρόσκλησης, δύνανται να χρηματοδοτηθούν Αναβάθμιση – Επέκταση εξοπλισμού και διαδικασιών του Εργαστηρίου Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, που λειτουργεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Διεργαστηριακά Προγράμματα, Οργάνωση και εκτέλεση διεργαστηριακών συγκρίσεων τεχνικού μετρητικού εξοπλισμού των σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, Αναβάθμιση εξοπλισμού, Ενημέρωση κοινού για την ποιότητα της ατμόσφαιρας σε εθνικό επίπεδο. 

| Δυνητικός Δικαιούχος: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 250.573,75 €

| Περίοδος Υποβολής: από 29/04/2016 έως 31/12/2016

| Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα. Παρασκευή Ψυχάρη, τηλ:213.214.2218 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

Αρχική πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα αρχικής πρόσκλησης rar icon

 

 

 

Αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων ΥΠΕΘΑ, 14.6i.28.13.2, ΟΠΣ 1449

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν την Δράση 14.6i.28.13 του Ε.Π. για τη βελτίωση της διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων από βιομηχανικά – επικίνδυνα απόβλητα όπως έχει εξειδικευθεί στην υπ΄ αριθμ. 14.6i.28.13.1 Δράση της εγκεκριμένης 1ης εξειδίκευσης του προγράμματος. Αποσκοπεί στην υλοποίηση έργων αποκατάστασης ρυπασμένων από βιομηχανικά – επικίνδυνα απόβλητα χώρων που εντάσσονται στους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), όπου προβλέπεται η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου εθνικού προγράμματος για την αποκατάσταση των ρυπασμένων περιοχών διάθεσης βιομηχανικών – επικίνδυνων αποβλήτων. 

Ειδικότερα, μέσω της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν:

 • Κατασκευή έργων συλλογής, εξυγίανσης - αποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών σε Στρατιωτικές Μονάδες και Αεροδρόμια, προς περιβαλλοντική αποκατάσταση της πληγείσας περιοχής και του τοπίου.
 • Κατασκευή έργων ορθολογικής περιβαλλοντικής διαχείρισης αποβλήτων για την προστασία και αποκατάσταση εδάφους σε Στρατιωτικές Μονάδες και Στρατιωτικά Αεροδρόμια. 

| Δυνητικός Δικαιούχος: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 5.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 08/04/2016 έως 30/09/2016

| Υπεύθυνες επικοινωνίας: 

κα. Κωνσταντίνα Κολοκοτρώνη, τηλ. 213-2142240, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

κα. Κυριακή Τριανταφύλλου, τηλ. 213-2142216, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

 2η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

 1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

 Αρχική πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα αρχικής πρόσκλησης rar icon

Διαχείριση του Προγράμματος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
• Στόχοι Προγράμματος
• Άξονες - Επενδυτικές Προτεραιότητες
• Κατανομή ποσών ανα Ταμείο / Άξονα
• Χρηματοδοτικοί Πίνακες   
• Αναθεώρηση
• Εξειδίκευση

Επιτροπή Παρακολούθησης
• Εισαγωγικό
• Θεσμική υπόσταση
• Συνεδριάσεις Επιτροπής   Παρακολούθησης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ   
• Συμπεράσματα - Αποφάσεις - Αποτελέσματα

Θεσμικά Όργανα / Θεσμικό Πλαίσιο
• Links Υπουργείων
• Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο
• Κοινοτικό Θεσμικό Πλαίσιο
• Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
• Θεσμικά όργανα ΕΣΠΑ

Υλοποίηση προγράμματος
• Ετήσιες Εκθέσεις
• Αξιολόγηση
• Προσκλήσεις
• Αποφάσεις ένταξης /           τροποποίησης
•  Μεγάλα έργα
• Εκχωρήσεις (ως υλοποίηση)
• Κριτήρια επιλογής πράξεων
• Κατάλογος πράξεων

Δικαιούχοι
• Οδηγίες Διαχειριστικής Αρχής
• Υποχρεώσεις υλοποίησης     πράξεων  
• Διαχειριστική Επάρκεια - Πιστοποίηση Δικαιούχων
• Πρότυπα Έντυπα
• Οδηγίες ένταξης και υλοποίησης πράξεων
• Κριτήρια επιλογής πράξεων
• Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
• Κατάλογος Δικαιούχων

Περιβαλλοντική διάσταση προγράμματος
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
• Ετήσιες εκθέσεις Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης

Πληροφόρηση & Επικοινωνία
• Νέα - Ανακοινώσεις
• Επικοινωνιακό Σχέδιο
• Οδηγίες προς δικαιούχους
• Υποδείγματα προσωρινών πινακίδων
• Υποδείγματα αναμνηστικών πινακίδων
• Υπόδειγμα πληροφοριακής αφίσας
• Δράσεις δημοσιότητας   επικοινωνιακού σχεδίου

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
• ΣΠΕΜ - Εθνικός σχεδιασμός
• Διασύνδεση με επιτελικές δομές
• Λύματα > Οδηγία
• Απορρίμματα > ΕΣΔΑ
• Φύση > Οδηγίες
• Περιβάλλον > Μελέτες και οδηγοί
• Πολιτική κατά της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις
• Πρόληψη της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις 

 

 

 

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb