f button  t button  in button

Δράσεις για την Διαχείριση αποβλήτων από προσφυγικές ροές στα νησιά Βορείου Αιγαίου και Π.Ε. Δωδεκανήσου, 14.6i.26.5.9, ΟΠΣ 2671

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτούνται δράσεις για τη διαχείριση αποθηκευμένων και νέων ροών αστικού τύπου και ειδικών αποβλήτων προερχόμενων από προσφυγικές ροές. 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Δήμος Αγαθονησίου
 • Δήμος Κω
 • Δήμος Λέρου Νομού Δωδεκανήσου 
 • Δήμος Λέσβου
 • Δήμος Μεγίστης
 • Δήμος Σάμου
 • Δήμος Χίου

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 3.047.059,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 02/05/2018 έως 01/10/2018

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα Κωνσταντίνα Κολοκοτρώνη, τηλ. 213-2142240, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων: Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης και διάθεσης αστικών αποβλήτων, 14.6i.27.7-8.2, ΟΠΣ 2240

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εμπίπτουν στον ειδικό στόχο 27 της επενδυτικής προτεραιότητας 6i του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π., πεδίο παρέμβασης 18, και ειδικότερα στις ακόλουθες δράσεις:

 • Δράση 27.7. Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σε νησιά και μικρούς απομακρυσμένους οικισμούς.
 • Δράση 27.8. Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εντάσσονται στις εξής κατηγορίες:

 • Πράξεις με κύρια υποέργα συμβασιοποιημένα ή με εν εξελίξει διαγωνιστική διαδικασία
 • Πράξεις με κύρια υποέργα που διαθέτουν υψηλό βαθμό ωριμότητας, δηλαδή που διαθέτουν εν ισχύ περιβαλλοντική αδειοδότηση και εγκεκριμένες μελέτες σε στάδιο ανάλογο με το προγραμματιζόμενο σύστημα δημοπράτησης.

Ειδικότερα, μέσω της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες δράσεις:

 • Δημιουργία μονάδων ανάκτησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων ή/και συμμείκτων αστικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους.
 • Δημιουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους.
 • Επεκτάσεις Χώρων Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους, εφόσον προβλέπονται στο οικείο επικαιροποιημένο ΠΕΣΔΑ ως οι μόνες υποδομές τελικής διάθεσης υπολειμμάτων στο πλαίσιο ΟΕΔΑ.
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την παροχή των απαραιτήτων τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια υλοποίησης και δοκιμαστικής λειτουργίας των πράξεων, με συνολικό προϋπολογισμό που δεν ξεπερνά το 3% του προϋπολογισμού της πράξης .
 • Εργασίες αρχαιολογίας, ως υποέργο με δικαιούχο εταίρο την οικεία Εφορεία αρχαιοτήτων.
 • Συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ.
 • Αγορά εδαφικών εκτάσεων, που σχετίζονται άμεσα με τα παραπάνω έργα, εφόσον οι διαδικασίες απόκτησης της γης βαίνουν προς ολοκλήρωση (έκδοση απόφασης ορισμού τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης ή συμφωνητικά αγοράς).
 • Δαπάνες διαχείρισης και επίβλεψης, μόνο εφόσον προβλέπονται ως υποέργα σε πράξεις που είχαν ενεργοποιηθεί κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύουν
 • Δήμοι Νήσων με αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ
 • ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., δυνάμει της με αρ.πρωτ. Δ1/ο/3144/1-9-2010 Κ.Υ.Α.

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 45.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 18/7/2017 έως 30/11/2017

| Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

κος Χαράλαμπος Συρόπουλος, τηλ. 213-2142294, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

κα Κωνσταντίνα Κολοκοτρώνη, τηλ. 213-2142240, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

  Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Έργα ύδρευσης, 14.30.23.2, ΟΠΣ 1446

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να εμπίπτουν στη δράση 14.6ii.30.17 του ειδικού στόχου 30 του Άξονα Προτεραιότητας 14 του ΕΠ όπως περιγράφεται στην 5η Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ. Στο πλαίσιο της ως άνω δράσης όπως αυτή περιγράφεται στην 5η Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ, οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να αφορούν σε έργα ύδρευσης που είναι τμηματοποιημένα, δηλαδή έργα των οποίων ένα ή περισσότερα υποέργα (εργολαβίες) έχουν ολοκληρωθεί (εξ ολοκλήρου ή μέρος τους) με χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 ή διαθέτουν υπογεγραμμένη νομική δέσμευση υποέργου (εργολαβίας) που έχει ενεργοποιηθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, και συμβάλλουν:

 • στην επάρκεια πόσιμου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
 • στην απεξάρτηση από την μεταφορά πόσιμου νερού
 • στην βελτίωση του συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού  και την προστασία της δημόσιας υγείας

Ως εκ των ανωτέρω και ειδικότερα μέσω της παρούσας πρόσκλησης, δύνανται να χρηματοδοτηθούν όλες οι προμήθειες και κατασκευές που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση των έργων και είναι επιλέξιμες στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης
 • ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού
 • Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης
 • Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.
 • Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.) / Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών και Κτηριακών Υποδομών / Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.Λ.)
 • Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.) / Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών και Κτηριακών Υποδομών / Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Υ.) 

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 30.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 08/04/2016 έως 30/4/2017

| Υπεύθυνες επικοινωνίας:

κα. Αργυρή Δημοπούλου, τηλ: 213-2142222, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

κα. Παρασκευή Ψυχάρη, τηλ: 213-2142218, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

6η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 6ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

5η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 5ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

4η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 4ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

3η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 3ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

2η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

Αρχική πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα αρχικής πρόσκλησης rar icon

 

Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους Οικισμούς Γ΄ Προτεραιότητας που απαιτούνται συμφώνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, καθώς και των υποδομών επεξεργασίας αστικών λυμάτων οικισμών Β' Προτεραιότητας, 14.29.14.1, ΟΠΣ 1407

 

perivallon

| Τίτλος πρόσκλησης:

Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους Οικισμούς Γ΄ Προτεραιότητας (Πληθυσμός 2.000-15.000 Ι.Π.) που απαιτούνται συμφώνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, καθώς και των υποδομών επεξεργασίας αστικών λυμάτων οικισμών Β' Προτεραιότητας (Πληθυσμός > 15.000 Ι.Π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) που συγχρηματοδοτήθηκαν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007 - 2013

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στην Δράση 14.6ii.29.14.1 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 ‐ 15.000 Ι.Π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, καθώς και έργα που αφορούν στην ολοκλήρωση υποδομών επεξεργασίας αστικών λυμάτων οικισμών Β' προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) που συγχρηματοδοτήθηκαν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, και εμπίπτουν στις κάτωθι δράσεις:

14 - Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων),

15 - Σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και ολοκλήρωση υποδομών επεξεργασίας αστικών λυμάτων οικισμών Β προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) που συγχρηματοδοτήθηκαν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.

16 - Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης
 • ΟΤΑ Α΄ βαθμού
 • Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης
 • Εγνατία Οδός Α.Ε.

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 49.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 08/03/2016 έως 31/3/2017

| Υπεύθυνοι επικοινωνίας: 

κα. Αργυρή Δημοπούλου, τηλ. 213-2142222, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

κος. Βασίλειος Κλωτσοτύρας, τηλ. 213-2142232, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

| Πρόσκληση εν ισχύ:

7η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 7ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

6η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 6ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

5η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 5ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

4η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 4ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

3η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 3ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

2η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

Αρχική πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα αρχικής πρόσκλησης rar icon

 

 

Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων της Χώρας, 14.31.32.1, ΟΠΣ 1476

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν μέρος της δράσης 14.6ii.31.20-35 του ειδικού στόχου 31 του Άξονα Προτεραιότητας 14 του ΕΠ. Μέσω της παρούσας πρόσκλησης, δύναται να χρηματοδοτηθεί η «Λειτουργία, βελτίωση και επέκταση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας και Ποσότητας των Υδάτων της Χώρας». 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) - Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ)
 • Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
 • Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)
 • Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)
 • Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων - ΙΕΒ) του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - Δήμητρα
 • Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ)

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 43.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 29/04/2016 έως 31/12/2016

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Ε.Κοκκινάκης, τηλ. 213-2142224, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

 Αρχική πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα αρχικής πρόσκλησης rar icon

 

 

 

 

Αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων ΥΠΕΘΑ, 14.6i.28.13.2, ΟΠΣ 1449

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν την Δράση 14.6i.28.13 του Ε.Π. για τη βελτίωση της διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων από βιομηχανικά – επικίνδυνα απόβλητα όπως έχει εξειδικευθεί στην υπ΄ αριθμ. 14.6i.28.13.1 Δράση της εγκεκριμένης 1ης εξειδίκευσης του προγράμματος. Αποσκοπεί στην υλοποίηση έργων αποκατάστασης ρυπασμένων από βιομηχανικά – επικίνδυνα απόβλητα χώρων που εντάσσονται στους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), όπου προβλέπεται η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου εθνικού προγράμματος για την αποκατάσταση των ρυπασμένων περιοχών διάθεσης βιομηχανικών – επικίνδυνων αποβλήτων. 

Ειδικότερα, μέσω της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν:

 • Κατασκευή έργων συλλογής, εξυγίανσης - αποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών σε Στρατιωτικές Μονάδες και Αεροδρόμια, προς περιβαλλοντική αποκατάσταση της πληγείσας περιοχής και του τοπίου.
 • Κατασκευή έργων ορθολογικής περιβαλλοντικής διαχείρισης αποβλήτων για την προστασία και αποκατάσταση εδάφους σε Στρατιωτικές Μονάδες και Στρατιωτικά Αεροδρόμια. 

| Δυνητικός Δικαιούχος: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 5.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 08/04/2016 έως 30/09/2016

| Υπεύθυνες επικοινωνίας: 

κα. Κωνσταντίνα Κολοκοτρώνη, τηλ. 213-2142240, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

κα. Κυριακή Τριανταφύλλου, τηλ. 213-2142216, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

 2η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

 1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

 Αρχική πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα αρχικής πρόσκλησης rar icon

Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου, 14.6.33.33.1-3, ΟΠΣ 1474

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της Δράσης 14.6iv.33.33.2, όπως αυτή περιγράφεται στην Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να αφορούν στην υλοποίηση παρεμβάσεων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού σε κτίρια τα οποία αποτελούν ιδιοκτησία της δημοτικής αρχής. Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να οδηγούν στην αξιοποίησή τους και την ανάδειξή τους ως τουριστικό κεφάλαιο της περιοχής και τη χρήση τους ως πολιτιστικά / πνευματικά, συνεδριακά, εκθεσιακά κέντρα, χώρους δημόσιων υπηρεσιών κ.α.

Στο πλαίσιο των προτάσεων που θα κατατεθούν δύναται να περιλαμβάνονται και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα υφιστάμενα κτίρια με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού
 • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)
 • Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.)

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 28.800.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 29/04/2016 έως 18/08/2016

| Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

κoς. Τριαντάφυλλος Σουργιαδάκης, τηλ. 2132142237, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

κα Αγγελική Ιωακειμοπούλου, τηλ. 2132142256, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

| Οδηγίες Υποβολής Προτάσεων στα πλαίσια της Πρόσκλησης 14.6.33.33.1-3

Οδηγίες

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

2η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

Αρχική πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα αρχικής πρόσκλησης rar icon

Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων, 14.6i.26-27.1, ΟΠΣ 1465

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν τις κάτωθι δράσεις των ειδικών στόχων 26 και 27 της επενδυτικής προτεραιότητας 6i του Άξονα Προτεραιότητας 14 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ:

Δράση 2 - Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης

Δράση 3 - Ανάπτυξη Συστημάτων χωριστής συλλογής ανακυκλωσίμων και βιοαποβλήτων

Δράση 4 - Κομποστοποίηση βιοαποβλήτων

Δράση 5 - Δημιουργία «Πράσινων Σημείων» και Δικτύωσή τους

Δράση 7 - Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σε νησιά και μικρούς απομακρυσμένους οικισμούς

Δράση 8 - Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: 

 • Δήμοι
 • Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 273.062.075 €

| Περίοδος Υποβολής: από 15/07/2016 έως 31/12/2016

| Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα. Κωνσταντίνα Κολοκοτρώνη, τηλ. 213-2142240, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

2η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

Αρχική πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα αρχικής πρόσκλησης rar icon

Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών, 14.31.34.1, ΟΠΣ 1469

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να εμπίπτουν στη δράση 14.6ii.31.34 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Στο πλαίσιο της ως άνω δράσης, οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να αφορούν σε νέες πράξεις που συμβάλλουν στην εξασφάλιση της επάρκειας πόσιμου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με την μείωση της κατανάλωσης νερού και την επίλυση προβλημάτων ποιότητας, με προτεραιότητα σε περιοχές με μεγάλο πληθυσμό που είναι προβληματικές στην επάρκεια ή/και την ποιότητα πόσιμου νερού.

Ως εκ των ανωτέρω και ειδικότερα μέσω της παρούσας πρόσκλησης , δύνανται να χρηματοδοτηθούν:

 • Έργα ενίσχυσης εξωτερικού –εσωτερικού υδραγωγείου και αποκατάστασης υφιστάμενων υποδομών με σκοπό την εξασφάλιση της επάρκειας πόσιμου νερού κατά προτεραιότητα σε περιοχές με μεγάλο πληθυσμό ή αυξημένη ζήτηση κατά την τουριστική περίοδο 
 • Έργα διασφάλισης της ποιότητας του νερού που προορίζεται για πόσιμο νερό σε περιοχές με προβλήματα ποιότητας
 • Αντικατάσταση υφιστάμενων παλαιών υποδομών ύδρευσης
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος / τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού (εξωτερικό και εσωτερικό υδραγωγείο) π.χ. κεντρικού μετρητικού συστήματος τροφοδοσίας του δικτύου ύδρευσης, συστήματος διαχείρισης της πίεσης του δικτύου ύδρευσης, παρακολούθησης και αυτομάτου ελέγχου των υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων κλπ.
 • Επέκταση υπαρχόντων συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος / τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού (εξωτερικό και εσωτερικό υδραγωγείο).

Οι κατασκευές θα είναι επιλέξιμες εφόσον συνδέονται με τα προς εγκατάσταση συστήματα και κρίνονται απαραίτητες για την λειτουργική ολοκλήρωση της πράξης.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης
 • ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού
 • Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 30.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 29/04/2016 έως 15/07/2016

| Υπεύθυνες επικοινωνίας:

κα. Αργυρή Δημοπούλου, τηλ. 213-2142222, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

κα. Παρασκευή Ψυχάρη, τηλ. 213-2142218 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

  1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

 Αρχική πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα αρχικής πρόσκλησης rar icon

Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης συμφώνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ, 14.31.21.1, ΟΠΣ 1470

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στην παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ, στο πλαίσιο της δράσης 14.6ii.31.21 «Εφαρμογή της Οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης την περίοδο 2014‐ 2020» του ειδικού στόχου 31 «Βελτίωση της ποιότητας και επάρκειας των υδατικών πόρων» του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, όπως έχει εξειδικευτεί στην υπ’ αριθμ. δράση 14.6ii.31.20-35: Βελτίωση της Ποιότητας και της Επάρκειας των Υδατικών Πόρων» της 2ης Εξειδίκευσής του Προγράμματος. Περιλαμβάνονται τα εξής :

 • Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. Η.Π. 8600/416/Ε103/23.02.2009 (ΦΕΚ 356/Β/26.02.2009)
 • Ενημέρωση ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης.

Οι ανωτέρω δράσεις αφορούν στα προσδιορισμένα για παρακολούθηση ύδατα κολύμβησης των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, όπως αυτά ορίζονται για κάθε κολυμβητική περίοδο στις σχετικές αποφάσεις των Γενικών Γραμματέων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας αντίστοιχα. 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας / Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ως εκχώρηση αρμοδιότητας από Διεύθυνση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου)
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας / Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Διεύθυνση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 1.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 29/04/2016 έως 30/06/2016

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: κα. Βάνα Ασημάκη, τηλ. 213-2142204, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

  Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

Εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης για την ικανοποίηση αναγκών σε νησιωτικές ή παράκτιες περιοχές με ειδικές τοπικές και κλιματικές συνθήκες καθώς και σε νησιά-τουριστικούς πόλους με υψηλό κόστος μεταφοράς νερού, 14.30.23.1, ΟΠΣ 1451

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να εμπίπτουν στη δράση 14.6ii.30.17-23, όπως περιγράφεται στην Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ. Στο πλαίσιο της ως άνω δράσης, οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να αφορούν σε εμπροσθοβαρή νέα έργα, δηλαδή έργα ώριμα προς υλοποίηση (με σύμβαση ή σε διαγωνιστική διαδικασία ή με εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης) παραγωγής πόσιμου νερού με αφαλάτωση θαλασσινού / υφάλμυρου νερού σε περιοχές με ειδικές τοπικές και κλιματικές συνθήκες και σε νησιά-τουριστικούς πόλους στα οποία η υδροδότηση με μεταφορά πόσιμου νερού έχει υψηλό κόστος.

Τα έργα αφαλάτωσης στοχεύουν στην αυτονομία υδροδότησης των τουριστικών νησιών με  απεξάρτηση από την δαπανηρή μεταφορά πόσιμου νερού, την προστασία της δημόσιας υγείας με την παροχή πόσιμου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, την βελτίωση του συνθηκών διαβίωσης  μόνιμου και εποχιακού πληθυσμού και την αναβάθμιση των υπηρεσιών διαμονής των επισκεπτών.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης
 • ΟΤΑ Α΄ Βαθμού
 • Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 16.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 08/04/2016 έως 30/06/2016

| Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα. Αργυρή Δημοπούλου, τηλ.: 213-2142222, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

  Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

Διαχείριση του Προγράμματος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
• Στόχοι Προγράμματος
• Άξονες - Επενδυτικές Προτεραιότητες
• Κατανομή ποσών ανα Ταμείο / Άξονα
• Χρηματοδοτικοί Πίνακες   
• Αναθεώρηση
• Εξειδίκευση

Επιτροπή Παρακολούθησης
• Εισαγωγικό
• Θεσμική υπόσταση
• Συνεδριάσεις Επιτροπής   Παρακολούθησης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ   
• Συμπεράσματα - Αποφάσεις - Αποτελέσματα

Θεσμικά Όργανα / Θεσμικό Πλαίσιο
• Links Υπουργείων
• Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο
• Κοινοτικό Θεσμικό Πλαίσιο
• Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
• Θεσμικά όργανα ΕΣΠΑ

Υλοποίηση προγράμματος
• Ετήσιες Εκθέσεις
• Αξιολόγηση
• Προσκλήσεις
• Αποφάσεις ένταξης /           τροποποίησης
•  Μεγάλα έργα
• Εκχωρήσεις (ως υλοποίηση)
• Κριτήρια επιλογής πράξεων
• Κατάλογος πράξεων

Δικαιούχοι
• Οδηγίες Διαχειριστικής Αρχής
• Υποχρεώσεις υλοποίησης     πράξεων  
• Διαχειριστική Επάρκεια - Πιστοποίηση Δικαιούχων
• Πρότυπα Έντυπα
• Οδηγίες ένταξης και υλοποίησης πράξεων
• Κριτήρια επιλογής πράξεων
• Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
• Κατάλογος Δικαιούχων

Περιβαλλοντική διάσταση προγράμματος
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
• Ετήσιες εκθέσεις Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης

Πληροφόρηση & Επικοινωνία
• Νέα - Ανακοινώσεις
• Επικοινωνιακό Σχέδιο
• Οδηγίες προς δικαιούχους
• Υποδείγματα προσωρινών πινακίδων
• Υποδείγματα αναμνηστικών πινακίδων
• Υπόδειγμα πληροφοριακής αφίσας
• Δράσεις δημοσιότητας   επικοινωνιακού σχεδίου

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
• ΣΠΕΜ - Εθνικός σχεδιασμός
• Διασύνδεση με επιτελικές δομές
• Λύματα > Οδηγία
• Απορρίμματα > ΕΣΔΑ
• Φύση > Οδηγίες
• Περιβάλλον > Μελέτες και οδηγοί
• Πολιτική κατά της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις
• Πρόληψη της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις 

 

 

 

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb