f button  t button  in button

Εκπόνηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων, 12-13.9.2.b. ΟΠΣ 3180

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης: Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στην ακόλουθη δράση του ειδικού στόχου 22 του Άξονα Προτεραιότητας 12 και του ειδικού στόχου 25 του Άξονα Προτεραιότητας 13 του Ε.Π. Δράση 12.6e.22.9.2 και 13.6e.25.9.2: Εκπόνηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων.

Οι Δράσεις περιλαμβάνουν ποικίλες παρεμβάσεις χωροταξικού σχεδιασμού και αξιοποίησης περιβαλλοντικών πόρων, για την προώθηση ενιαίας και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια (ΕΧΠ) με τα οποία προσδιορίζονται στρατηγικές κατευθύνσεις σε εθνικό επίπεδο, μεταξύ άλλων, για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων των παραγωγικών δραστηριοτήτων και γενικότερα τομέων ανάπτυξης εθνικής σημασίας. Τα ΕΧΠ εκπονούνται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Η εκπόνηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση των ΕΧΠ διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». Τα ΕΧΠ αξιολογούνται τουλάχιστον ανά πενταετία με τη σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης, οι οποίες και τεκμηριώνουν την ανάγκη της αναθεώρησής τους. Σύμφωνα με αυτές, στη δράση περιλαμβάνονται οι αξιολογήσεις και αναθεωρήσεις των ΕΧΠ για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), τη Βιομηχανία, τις Υδατοκαλλιέργειες και τα Καταστήματα Κράτησης και η εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αυτών.

| Δυνητικός Δικαιούχος: Διεύθυνση χωροταξικού σχεδιασμού

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:  445.494,39 €

| Περίοδος Υποβολής: από 10/08/2018 έως 31/03/2019

| Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Αγγελική Ιωακειμοπούλου, τηλ. 213-2142256, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

  Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης  rar icon

Καταπολέμηση χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, 12.21.5.2.1. ΟΠΣ 2659

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Η Δράση περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις σχετικά με Σχέδια Δράσης / Διαχείρισης οικοτόπων / ειδών και Περιοχών Natura 2000. Στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης εντάσσονται πράξεις που αφορούν:

α) Χαρτογράφηση και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, δεδομένης της αποσπασματικής καταπολέμησης της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων. Αίτια του προβλήματος, υπηρεσίες που εμπλέκονται, νομικό πλαίσιο, συνέπειες του προβλήματος, προτάσεις αντιμετώπισης. Παραγωγή ολοκληρωμένης μελέτης εφαρμογής για την επίλυση του προβλήματος,

β) Πιλοτική εφαρμογή δράσης για την αντιμετώπιση της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, αποτύπωση και παρακολούθηση των ευρημάτων για εξαγωγή συμπερασμάτων και βελτιστοποίηση του συστήματος. Υλοποίηση έργου με εκπαιδευμένους σκύλους και συνοδούς, ταυτοποίηση των δειγμάτων και καταχώρηση τους σε βάση δεδομένων, και

γ) Ενημέρωση ευαισθητοποίηση ομάδων στόχου και ευρύτερων ομάδων πληθυσμού. Καμπάνια σε εθνικό επίπεδο. 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 400.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 13/2/2018 έως 31/08/2018

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: κος Νικόλαος Πασσάς, τηλ.: 213-214.202, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

| Πρόσκληση εν ισχύ:

1η τροποποίηση pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επικύρωση δεδομένων, 1222111/1325111, ΟΠΣ 2813

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις που θα αφορούν σε:

α) Εκπόνηση Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2016/2284/ΕΚ.

β) Σχέδιο για την ποιότητα του αέρα στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ και ανάπτυξη εφαρμογής για υποβολή αναφορών σύμφωνα με την Απόφαση2011/850/ΕΕ.

γ) Αναβάθμιση – Επέκταση εξοπλισμού και διαδικασιών του Εργαστηρίου Ποιότητας Ατμόσφαιρας, που λειτουργεί το ΥΠΕΝ. 

| Δυνητικός Δικαιούχος: Επιτελική δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ - Τομέας Περιβάλλοντος

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:  284.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 30/06/2018 έως 31/12/2018

| Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Παρασκευή Ψυχάρη, τηλ: 213-2142218, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

  Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Συστηματική καταγραφή Υδρογεωτρήσεων, 12.20/13.23, ΟΠΣ 2971

tech help

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στις δράσεις 12.20.2.2 & 13.23.2.2 του Ε.Π., με τίτλο "Συστηματική καταγραφή Υδρογεωτρήσεων". Η Δράση 2 αφορά στην καταγραφή απολήψεων και δημιουργία ενιαίου μητρώου απολήψεων νερού μέσα από τη διαδικασία έκδοσης αδειών χρήσης νερού και λοιπές σχετικές δράσεις για την προβολή και αξιοποίηση τους για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης σε όλες τις Περιφέρειες. Από την δράση αυτή εξαιρείται το φυσικό αντικείμενο το οποίο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2007-13 και υλοποιήθηκε μέσω της πράξης με MIS 445764.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: 

  • Ειδική Γραμματεία Υδάτων
  • Ι.Γ.Μ.Ε.

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 2.550.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 4/6/2018 έως 20/6/2018

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Αντώνης Κολοβόπουλος, τηλ: 213-2142261, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

  Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Διαχείριση του Προγράμματος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
• Στόχοι Προγράμματος
• Άξονες - Επενδυτικές Προτεραιότητες
• Κατανομή ποσών ανα Ταμείο / Άξονα
• Χρηματοδοτικοί Πίνακες   
• Αναθεώρηση
• Εξειδίκευση

Επιτροπή Παρακολούθησης
• Εισαγωγικό
• Θεσμική υπόσταση
• Συνεδριάσεις Επιτροπής   Παρακολούθησης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ   
• Συμπεράσματα - Αποφάσεις - Αποτελέσματα

Θεσμικά Όργανα / Θεσμικό Πλαίσιο
• Links Υπουργείων
• Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο
• Κοινοτικό Θεσμικό Πλαίσιο
• Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
• Θεσμικά όργανα ΕΣΠΑ

Υλοποίηση προγράμματος
• Ετήσιες Εκθέσεις
• Αξιολόγηση
• Προσκλήσεις
• Αποφάσεις ένταξης /           τροποποίησης
•  Μεγάλα έργα
• Εκχωρήσεις (ως υλοποίηση)
• Κριτήρια επιλογής πράξεων
• Κατάλογος πράξεων

Δικαιούχοι
• Οδηγίες Διαχειριστικής Αρχής
• Υποχρεώσεις υλοποίησης     πράξεων  
• Διαχειριστική Επάρκεια - Πιστοποίηση Δικαιούχων
• Πρότυπα Έντυπα
• Οδηγίες ένταξης και υλοποίησης πράξεων
• Κριτήρια επιλογής πράξεων
• Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
• Κατάλογος Δικαιούχων

Περιβαλλοντική διάσταση προγράμματος
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
• Ετήσιες εκθέσεις Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης

Πληροφόρηση & Επικοινωνία
• Νέα - Ανακοινώσεις
• Επικοινωνιακό Σχέδιο
• Οδηγίες προς δικαιούχους
• Υποδείγματα προσωρινών πινακίδων
• Υποδείγματα αναμνηστικών πινακίδων
• Υπόδειγμα πληροφοριακής αφίσας
• Δράσεις δημοσιότητας   επικοινωνιακού σχεδίου

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
• ΣΠΕΜ - Εθνικός σχεδιασμός
• Διασύνδεση με επιτελικές δομές
• Λύματα > Οδηγία
• Απορρίμματα > ΕΣΔΑ
• Φύση > Οδηγίες
• Περιβάλλον > Μελέτες και οδηγοί
• Πολιτική κατά της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις
• Πρόληψη της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις 

 

 

 

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb