Κρατικές Ενισχύσεις

  • State aid SA.38048 (2014/NN) – Greece - Upgrading of the Port of Patras (5th pier)

           Απόφαση DG Comp

  • State Aid SA.50233 (2018/N) – Greece State aid for the construction of Lamia-Xiniada section of the E65 Motorway

           Απόφαση DG Comp

           Πίνακας Στοιχείων

  • State aid SA.48220 (2017/NN) – Greece - Upgrading the port of Igoumenitsa, phase C(1)

           Απόφαση DG Comp

           Πίνακας Στοιχείων