Κατασκευή Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής στο τμήμα Διακοπτό - Ροδοδάφνη, Φάση Β΄, MIS 5003002, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1744

ypodomes

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 85.735.585,06 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 60.846.083,52 €

| Δικαιούχος: ΕΡΓΟΣΕ

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

4η τροποποίηση pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

3η τροποποίηση pdf icon

2η τροποποίηση pdf icon

1η τροποποίηση pdf icon

Αρχική απόφαση pdf icon