«Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της ΕΡΓΟΣΕ για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση μελετών στο τμήμα γραμμής Ροδοδάφνη - Ρίο» MIS 5064887, A/A ΟΠΣ Πρόσκλησης 1066

tech help

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη:  74.172,15 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 59.816,25 €

| Δικαιούχος: ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

1η τροποποίηση pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

Απόφαση pdf icon