Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και ανίχνευσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης της δημοτικής ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, MIS 5001600, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1469

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 949.429,56 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 765.669,00

| Δικαιούχος: Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

3η τροποποίηση pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

2η τροποποίηση pdf icon

1η τροποποίηση pdf icon

Απόφαση pdf icon