Αναβάθμιση - εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων δυτικά περιοχής Σύθα, MIS 5002076, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1474

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 192.457,87 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 192.457,87 €

| Δικαιούχος: Δήμος Ξυλόκαστρου - Ευρωστίνης

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

2η Τροποποίηση pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

1η Τροποποίηση pdf icon

Απόφαση pdf icon