Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του ξενοδοχείου Κασταλία του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, MIS 5001871, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1474

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 1.992.000 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 1.992.000 €

| Δικαιούχος: Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

1η τροποποίησηpdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

Απόφαση pdf icon