Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Βάρδας Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, MIS 5041661, ΟΠΣ Πρόσκλησης 3340

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 12.554.670,00 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 10.589.485,00 €

| Δικαιούχος: Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

Απόφαση pdf icon