Βιοκλιματική αναβάθμιση πρώην Δημαρχείου Αγνάντων και προσθήκη παιδικής χαράς με ανακυκλωμένα υλικά εκπαιδευτικού χαρακτήρα, MIS 5001122, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1474

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 391.492,20 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 391.492,20 €

| Δικαιούχος: Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

1η τροποποίηση pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

Ορθή Επανάληψη Απόφασης pdf icon