«Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων», MIS 5034900, ΟΠΣ Πρόσκλησης 3193

perivallon

 

 

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη:  964.532,00 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 964.532,00 €

| Δικαιούχος: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων

                       Κοιλάδας Αχελώου Αγράφων και Μετεώρων

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

  Απόφαση pdf icon