Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου και γυμναστηρίου άρσης βαρών ΔΑΚ Πυλαίας, MIS 5029512, ΟΠΣ Πρόσκλησης 2451

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 2.031.000,00 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 2.031.000,00 €

| Δικαιούχος: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

Απόφαση pdf icon