Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας με αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο κλειστό γυμναστήριο επί της οδού Κατσιμήδου του Δήμου Τρικκαιών, MIS 5029564, ΟΠΣ Πρόσκλησης 2451

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 750.000,00 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 750.000,00 €

| Δικαιούχος: Δήμος Τρικκαιών 

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

Απόφαση pdf icon