Ενεργειακή Αναβάθμιση - Παραγωγή Ενέργειας από μονάδα ΣΗΘΥΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ", MIS 5032683, ΟΠΣ Πρόσκλησης 2960

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 3.852.187 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 3.852.187 €

| Δικαιούχος:

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Γ. Γεννηματάς ο Άγιος Δημήτριος"

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

1η τροποποίηση  pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

Απόφαση pdf icon