Ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο κτίριο του κλειστού γυμναστηρίου Αιγίνιου, MIS 5029466, ΟΠΣ Πρόσκλησης 2451

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 395.127,80 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 395.127,80 €

| Δικαιούχος: Δήμος Πύδνας - Κολίνδρου

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

Απόφαση pdf icon