Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας Κλειστού Γυμναστηρίου Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (ΔΑΚ) "Μιχάλης Κούσης" Δήμου Αγρινίου, MIS 5029316, ΟΠΣ Πρόσκλησης 2451

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 820.000,00 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 820.000,00 €

| Δικαιούχος: Δήμος Αγρινίου

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

Απόφαση pdf icon