Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοικονόμηση Ενέργειας με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις εγκαταστάσεις του Πάντειου Πανεπιστημίου, MIS 5095032, ΟΠΣ Πρόσκλησης 3549

perivallon

 

 

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη:   3.500.000,00 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη:  3.500.000,00 €

| Δικαιούχος: Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

  Απόφαση pdf icon