5η Επιτροπή Παρακολούθησης

5η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019

  1. Πρόσκληση

  2. Πρόοδος υλοποίησης έως 31/12/2018

  3. Παρουσιάσεις:

  4. Απόφαση