Οδηγίες προς δικαιούχους

Μεθοδολογία Ανάπτυξης Πράσινων Σημείων

 

Επικοινωνιακός Οδηγός 2014-2020 

Επικοινωνιακός Οδηγός 2007-2013

 

Έγγραφο 8966/26-7-2016 προς Δικαιούχους Τομέα Υποδομών Μεταφορών

Έγγραφο 10511/7-9-2016 προς Δικαιούχους Τομέα Περιβάλλοντος

Έγγραφο 12852/31-10-2016 με οδηγίες για την αναγραφή της ταυτότητας πράξεων κατά την αλληλογραφία των Δικαιούχων του Τομέα Περιβάλλοντος με την ΕΥΔ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Έγγραφο 4658/12-6-2018 "Υποχρεώσεις Πληροφόρησης και Επικοινωνίας για Δικαιούχους πράξεων που έχουν ενταχθεί στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ"

 

 Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε αρχεία .zip

  • λογότυπα που χρησιμοποιούνται στη σήμανση (ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, πληροφοριακές και αναμνηστικές πινακίδες των έργων)
  • videos προς ανάρτηση και χρήση ως elements, σε περίπτωση που χρειάζονται διορθωτικές ενέργειες σε κανάλι youtube