Διευκρινήσεις σχετικά με τη Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο "Προμήθεια Αναλωσίμων για τους Εκτυπωτές της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ - έτος 2019"

diagonismos

Σε συνέχεια της προκήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, για την επιλογή Προμηθευτή για το έργο: «Προμήθεια Αναλωσίμων για τους Εκτυπωτές της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ - έτος 2019», μπορείτε να δείτε απάντηση σε σχετικό ερώτημα υποψηφίου προσφέροντα εδώ