Έγκριση 15ης Εξειδίκευσης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020

diagonismos

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης, μέσω Γραπτής Διαδικασίας, του 15ου Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής Πράξεων του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020.

Την απόφαση και το Έγγραφο ΕΕΕΠ μπορείτε να τα βρείτε εδώ.