Έκδοση της Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς στο μεγάλο έργο «Κατασκευή του τμήματος Λαμία – Ξυνιάδα του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)»

diagonismos

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της C(2020) 352 final/17-01-2020 Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς στο μεγάλο έργο «Κατασκευή του τμήματος Λαμία – Ξυνιάδα του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)», που επιλέχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών,Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στην Ελλάδα.

Τη σχετική Απόφαση μπορείτε να βρείτε εδώ.