Εκδηλώσεις

Έτος

Τόπος

Ημ/νία

Δράση

2019 Θεσσαλονίκη 7-15/9/2019 Συμμετοχή της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
 

Χανιά

 18/04/2019

Ενημερωτική εκδήλωση για τη δράση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ "Ενεργειακή Αναβάθμιση Πανεπιστημίων" στα Χανιά

 

Ηράκλειο

 17/04/2019

Ενημερωτική εκδήλωση για τις δράσεις και τα έργα του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην Περιφέρεια Κρήτης, Ηράκλειο

 

Ιωάννινα

 10/04/2019

Ενημερωτική εκδήλωση για τη δράση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ "Ενεργειακή Αναβάθμιση Πανεπιστημίων" στα Ιωάννινα

 

Ξάνθη

 29/03/2019

Ενημερωτική εκδήλωση για τη δράση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ "Ενεργειακή Αναβάθμιση Πανεπιστημίων" στην Ξάνθη

 

Τρίπολη

 21/03/2019

Ενημερωτική εκδήλωση για τις δράσεις και τα έργα του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

 

Πάτρα

 20/03/2019

Ενημερωτική εκδήλωση για τις δράσεις και τα έργα του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 

Αθήνα

 19/03/2019

Ενημερωτική εκδήλωση για τη δράση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ "Ενεργειακή Αναβάθμιση Πανεπιστημίων" στην Αθήνα

 

Λάρισα

 27/02/2019

Ενημερωτική εκδήλωση για τις δράσεις και τα έργα του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

 

Λαμία

 26/02/2019

Ενημερωτική εκδήλωση για τις δράσεις και τα έργα του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 

Κοζάνη

 08/02/2019

Ενημερωτική εκδήλωση για τις δράσεις και τα έργα του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 

Ιωάννινα

 31/01/2019

Ενημερωτική εκδήλωση για τις δράσεις και τα έργα του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην Περιφέρεια Ηπείρου

2018

Κομοτηνή

 21/12/2018

Ενημερωτική εκδήλωση για τις δράσεις και τα έργα του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

 

Θεσσαλονίκη

 08-16/09/2018

Συμμετοχή της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

  Αθήνα - Πάτρα - Θεσσαλονίκη

14, 18, 20/06/2018

Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τη δράση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ «Ενεργειακή Αναβάθμιση Νοσοκομείων»

   Πάτρα  27-29/4/2018

 Συμμετοχή της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας PatrasIQ

2017

Αθήνα 18/12/2018 Επίσκεψη φοιτητών του τμήματος Γεωλογίας στο εργοτάξιο του Μετρό στο σταθμό του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και στην έκθεση «Στην Επιφάνεια»
 

Αθήνα

23/11/2017 έως 02/12/2017

Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο: «Έργα για όλους: Σχεδιάζουμε, Υλοποιούμε, Προχωράμε»