1η Διαβούλευση επί του Προγράμματος "ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ" από 12/01/2021 έως 05/02/2021

Προκειμένου να συμμετέχετε στην 1η διαβούλευση παρακαλούμε διαβάστε το έγγραφο CONCEPT PAPER ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2027 (Δεκέμβριος 2020).  

Παρατίθεται ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει τις νέες προκλήσεις, προτεραιότητες, στοχεύσεις και ενδεικτικές δράσεις, όπως περιγράφονται στο προς διαβούλευση Concept Paper: 

Ερωτηματολόγιο

Τη συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων μπορείτε να δείτε εδώ