Έγκριση 4ης Εξειδίκευσης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020

erga1Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης, μέσω Γραπτής Διαδικασίας, του 4ου Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής Πράξεων του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020. Την απόφαση καθώς και το Έγγραφο ΕΕΕΠ μπορείτε να τα βρείτε εδώ.