f button  t button  in button

Δημοτική Κομποστοποίηση Βιοαποβλήτων, ΤΣ_14_6i_1, ΟΠΣ 2141

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Η δράση αφορά στην χρηματοδότηση νέων έργων δημοτικής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων, που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο και εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου και εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Δράση 4) και είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ. 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • Δήμοι (Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου)
  • Λοιποί Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 1.400.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 26/03/2018 έως 31/07/2018

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κ.Αναστάσιος Χατζέλλης, τηλ. 2251352031, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Συστηματική καταγραφή Υδρογεωτρήσεων, 12.20.2.2.1/13.23.2.2.1, ΟΠΣ 2588

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης: Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στις δράσεις (α) του ειδικού στόχου 20 του Άξονα Προτεραιότητας 12 και (β) του ειδικού στόχου 23 του Άξονα Προτεραιότητας 13, του Ε.Π., με κωδικούς 12.20.2.2 & 13.22.2.2 και τίτλο "Συστηματική καταγραφή Υδρογεωτρήσεων".  

Η Δράση 2 αφορά στην καταγραφή απολήψεων και δημιουργία ενιαίου μητρώου απολήψεων νερού μέσα από τη διαδικασία έκδοσης αδειών χρήσης νερού και λοιπές σχετικές δράσεις για την προβολή και αξιοποίηση τους για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης σε όλες τις Περιφέρειες.

Από την δράση αυτή εξαιρείται το φυσικό αντικείμενο το οποίο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2007-13 και υλοποιήθηκε μέσω της πράξης με MIS 445764.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: ΥΠΕΝ, ΙΓΜΕ

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 2.400.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 4/1/2018 έως 30/3/2018

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: κος. Αντώνιος Κολοβόπουλος, τηλ.: 213-2142261, e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης Τροποποίησης Πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

  Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, 052.6i, ΟΠΣ 2104

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Η δράση με κωδικό 14.6i.27.8.4 αφορά την ενεργοποίηση της ΥΑ οικ.3848/2015 όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ οικ. 9289/24-8-2017 στην περίπτωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (πεδίο παρέμβασης 018) προκειμένου να καταστεί εφικτή η επέκταση και η δημιουργία νέων υποδομών διάθεσης αστικών αποβλήτων και τα οποία πρέπει να προχωρήσουν λόγω υψηλού βαθμού ωριμότητας και σκοπιμότητας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες νόμιμης διάθεσης υπολειμμάτων στις εξυπηρετούμενες περιοχές, υπό την προϋπόθεση της ένταξής τους στον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτούνται επεκτάσεις υφιστάμενων ΧΥΤ.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας 

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 26.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από  01/12/2017 έως 30/11/2018

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κος Τρύφων Χατζηιωάννου, τηλ. 23133-21722, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Καταπολέμηση χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, 12.21.5.2.1. ΟΠΣ 2659

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Η Δράση περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις σχετικά με Σχέδια Δράσης / Διαχείρισης οικοτόπων / ειδών και Περιοχών Natura 2000. Στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης εντάσσονται πράξεις που αφορούν:

α) Χαρτογράφηση και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, δεδομένης της αποσπασματικής καταπολέμησης της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων. Αίτια του προβλήματος, υπηρεσίες που εμπλέκονται, νομικό πλαίσιο, συνέπειες του προβλήματος, προτάσεις αντιμετώπισης. Παραγωγή ολοκληρωμένης μελέτης εφαρμογής για την επίλυση του προβλήματος,

β) Πιλοτική εφαρμογή δράσης για την αντιμετώπιση της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, αποτύπωση και παρακολούθηση των ευρημάτων για εξαγωγή συμπερασμάτων και βελτιστοποίηση του συστήματος. Υλοποίηση έργου με εκπαιδευμένους σκύλους και συνοδούς, ταυτοποίηση των δειγμάτων και καταχώρηση τους σε βάση δεδομένων, και

γ) Ενημέρωση ευαισθητοποίηση ομάδων στόχου και ευρύτερων ομάδων πληθυσμού. Καμπάνια σε εθνικό επίπεδο. 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 400.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 13/2/2018 έως 29/6/2018

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: κος Νικόλαος Πασσάς, τηλ.: 213-214.202, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

  Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους υπολειπόμενους Οικισμούς Α' και Β ́ Προτεραιότητας, ΑΤΤ-ΤΣ001, ΟΠΣ 1109

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να συμβάλλουν:

  • Στην εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και στη συμμόρφωση με την καταδικαστική απόφαση του ΔΕΚ της 25ης Οκτωβρίου 2007 όσο αφορά στην κάλυψη των αναγκών των οικισμών Β΄ προτεραιότητας της Ανατολικής Αττικής.
  • Στη βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία Οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)
  • Στη σταδιακή κατάργηση του συστήματος διάθεσης αστικών λυμάτων μέσω βόθρων (σηπτικών ή στεγανών) και στη βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • ΟΤΑ Α΄ Βαθμού Περιφέρειας Αττικής: Δήμοι Ραφήνας – Πικερμίου, Σπάτων – Αρτέμιδας, Μαραθώνος, Μαρκόπουλου Μεσογαίας, Κρωπίας
  • Περιφέρεια Αττικής
  • ΕΥΔΑΠ ΑΕ

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 239.626.716 €

| Περίοδος Υποβολής: από 15/10/2015 έως 31/12/2023      

| Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Κος  Άγγελος Σπηλιώτης, τηλ. 213-1501538, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κος Γρηγόρης Καρατζάς, τηλ. 213-1501523, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

  Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Διαχείριση του Προγράμματος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
• Στόχοι Προγράμματος
• Άξονες - Επενδυτικές Προτεραιότητες
• Κατανομή ποσών ανα Ταμείο / Άξονα
• Χρηματοδοτικοί Πίνακες   
• Αναθεώρηση
• Εξειδίκευση

Επιτροπή Παρακολούθησης
• Εισαγωγικό
• Θεσμική υπόσταση
• Συνεδριάσεις Επιτροπής   Παρακολούθησης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ   
• Συμπεράσματα - Αποφάσεις - Αποτελέσματα

Θεσμικά Όργανα / Θεσμικό Πλαίσιο
• Links Υπουργείων
• Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο
• Κοινοτικό Θεσμικό Πλαίσιο
• Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
• Θεσμικά όργανα ΕΣΠΑ

Υλοποίηση προγράμματος
• Ετήσιες Εκθέσεις
• Αξιολόγηση
• Προσκλήσεις
• Αποφάσεις ένταξης /           τροποποίησης
•  Μεγάλα έργα
• Εκχωρήσεις (ως υλοποίηση)
• Κριτήρια επιλογής πράξεων
• Κατάλογος πράξεων

Δικαιούχοι
• Οδηγίες Διαχειριστικής Αρχής
• Υποχρεώσεις υλοποίησης     πράξεων  
• Διαχειριστική Επάρκεια - Πιστοποίηση Δικαιούχων
• Πρότυπα Έντυπα
• Οδηγίες ένταξης και υλοποίησης πράξεων
• Κριτήρια επιλογής πράξεων
• Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
• Κατάλογος Δικαιούχων

Περιβαλλοντική διάσταση προγράμματος
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
• Ετήσιες εκθέσεις Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης

Πληροφόρηση & Επικοινωνία
• Νέα - Ανακοινώσεις
• Επικοινωνιακό Σχέδιο
• Οδηγίες προς δικαιούχους
• Υποδείγματα προσωρινών πινακίδων
• Υποδείγματα αναμνηστικών πινακίδων
• Υπόδειγμα πληροφοριακής αφίσας
• Δράσεις δημοσιότητας   επικοινωνιακού σχεδίου

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
• ΣΠΕΜ - Εθνικός σχεδιασμός
• Διασύνδεση με επιτελικές δομές
• Λύματα > Οδηγία
• Απορρίμματα > ΕΣΔΑ
• Φύση > Οδηγίες
• Περιβάλλον > Μελέτες και οδηγοί
• Πολιτική κατά της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις
• Πρόληψη της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις 

 

 

 

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb