f button  t button  in button

Υποδείγματα προσωρινών πινακίδων

Οι υποχρεώσεις των Διαχειριστικών Αρχών και των δικαιούχων σχετικά με τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας για το κοινό, σε ότι αφορά πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής, περιγράφονται στον Επικοινωνιακό Οδηγό του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σύμφωνα με τον Οδηγό, οι δικαιούχοι των έργων υποχρεούνται να αναρτούν, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, προσωρινή πινακίδα με τα στοιχεία της πράξης. Η πινακίδα πρέπει να αναρτάται σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, και το μέγεθός της να είναι ανάλογο με το χώρο τοποθέτησής της.

Στις ενότητες που ακολουθούν μπορείτε να βρείτε υποδείγματα προσωρινών πληροφοριακών πινακίδων για τα έργα του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Ανάλογα με το αντικείμενο και τον Π/Υ της πράξης, καθώς και αν το έργο συνεχίζεται από το ΕΣΠΑ 2007-2013 (phasing), διακρίνονται συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Διευκρινίζεται ότι οι παρακάτω οδηγίες αφορούν πράξεις / έργα, και όχι υποέργα (ξεχωριστές εργολαβίες / συμβάσεις). Πράξη με πολλές επιμέρους εργολαβίες, απαιτεί μόνο μία προσωρινή πινακίδα, η οποία τοποθετείται κατά την έναρξη των εργασιών της πρώτης εργολαβίας.

 

Ειδικοί επικοινωνιακοί στόχοι ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι επεξεργασμένοι ειδικοί στόχοι, όπως αυτοί καταγράφονται στις Αποφάσεις Ένταξης των πράξεων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, και θα πρέπει να αξιοποιηθούν κατά τη διαμόρφωση των προσωρινών πινακίδων, σύμφωνα με τα υποδείγματα των κατηγοριών Α και Γ που ακολουθούν.    

Ειδικοί επικοινωνιακοί στόχοι ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

 

Α. Υποδείγματα προσωρινών πινακίδων νέων έργων (πλην έργων CEF)

Στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν τα νέα έργα που εντάχθηκαν στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, και αφορούν έργα υποδομών ή κατασκευαστικά έργα για τα οποία η συνολική δημόσια συνδρομή υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ. 

Υπόδειγμα προσωρινής πινακίδας νέου έργου ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

 

Β. Υποδείγματα προσωρινών πινακίδων έργων CEF

Στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν τα έργα CEF που εντάχθηκαν στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

 

Γ. Υποδείγματα προσωρινών πινακίδων έργων phasing

Έργα phasing είναι τα έργα των οποίων η Α’ Φάση υλοποιήθηκε και συγχρηματοδοτήθηκε στο ΕΣΠΑ 2007-2013, και η Β’ Φάση συγχρηματοδοτείται και ολοκληρώνεται από το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Τα έργα αυτά αφορούν έργα υποδομών ή κατασκευαστικά έργα, για τα οποία η συνολική δημόσια συνδρομή υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ. Διακρίνονται τρεις υποπεριπτώσεις:

 

Γ1. Έργα Phasing από το ΕΠ-ΕΠ στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Τα έργα αυτά ήταν ενταγμένα στο ΕΠ-ΕΠ (2007-2013), και μεταφέρθηκαν στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Στις περιπτώσεις αυτές, χρειάζεται να υπάρχουν δύο προσωρινές πινακίδες, μία για την περίοδο 2007-2013 (Φάση Α'), και μία για την περίοδο 2014-2020 (Φάση Β'). 

Για την Α' Φάση του έργου, θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές / προσθήκες επί των αναγραφόμενων στοιχείων στις προσωρινές πινακίδες που ήταν ήδη αναρτημένες για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΕΠ-ΕΠ).

Για την Β’ Φάση του έργου, θα πρέπει να τοποθετηθούν νέες πινακίδες, ώστε να καλυφθεί η σχετική υποχρέωση δημοσιότητας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ).

Τα δύο υποδείγματα είναι αναρτημένα παρακάτω. 

Υπόδειγμα προσωρινής πινακίδας Α' Φάσης (ΕΠ-ΕΠ)

Υπόδειγμα προσωρινής πινακίδας Β' Φάσης (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

 

Γ2. Έργα Phasing από το ΕΠ-ΠΕΡΑΑ στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Τα έργα αυτά ήταν ενταγμένα στο ΕΠ-ΠΕΡΑΑ (2007-2013), και μεταφέρθηκαν στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Στις περιπτώσεις αυτές, χρειάζεται να υπάρχουν δύο προσωρινές πινακίδες, μία για την περίοδο 2007-2013 (Φάση Α'), και μία για την περίοδο 2014-2020 (Φάση Β'). 

Για την Α' Φάση του έργου, θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές / προσθήκες επί των αναγραφόμενων στοιχείων στις προσωρινές πινακίδες που ήταν ήδη αναρτημένες για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΕΠ-ΠΕΡΑΑ).

Για την Β’ Φάση του έργου, θα πρέπει να τοποθετηθούν νέες πινακίδες, ώστε να καλυφθεί η σχετική υποχρέωση δημοσιότητας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ).

Τα δύο υποδείγματα είναι αναρτημένα παρακάτω: 

Υπόδειγμα προσωρινής πινακίδας Α' Φάσης (ΕΠ-ΠΕΡΑΑ)

Υπόδειγμα προσωρινής πινακίδας Β' Φάσης (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

 

Δ. Υποδείγματα αφισών 

Για τα έργα που είτε έχουν Π/Υ μικρότερο των 500.000 ευρώ, είτε το αντικείμενό τους αφορά παροχή υπηρεσιών – μελετών – ερευνών – πραγματογνωμοσυνών – προμηθειών κτλ, ανεξαρτήτως του Π/Υ, τοποθετείται αφίσα μεγέθους τουλάχιστον Α3 από τον τελικό δικαιούχο, στο χώρο στέγασής του. Η εφαρμογή δημιουργίας της αφίσας βρίσκεται εδώ.

Η αφίσα πρέπει να αναρτηθεί σε χώρο του δικαιούχου όπου θα είναι εύκολα ορατή από το κοινό.

Διαχείριση του Προγράμματος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
• Στόχοι Προγράμματος
• Άξονες - Επενδυτικές Προτεραιότητες
• Κατανομή ποσών ανα Ταμείο / Άξονα
• Χρηματοδοτικοί Πίνακες   
• Αναθεώρηση
• Εξειδίκευση

Επιτροπή Παρακολούθησης
• Εισαγωγικό
• Θεσμική υπόσταση
• Συνεδριάσεις Επιτροπής   Παρακολούθησης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ   
• Συμπεράσματα - Αποφάσεις - Αποτελέσματα

Θεσμικά Όργανα / Θεσμικό Πλαίσιο
• Links Υπουργείων
• Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο
• Κοινοτικό Θεσμικό Πλαίσιο
• Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
• Θεσμικά όργανα ΕΣΠΑ

Υλοποίηση προγράμματος
• Ετήσιες Εκθέσεις
• Αξιολόγηση
• Προσκλήσεις
• Αποφάσεις ένταξης /           τροποποίησης
•  Μεγάλα έργα
• Εκχωρήσεις (ως υλοποίηση)
• Κριτήρια επιλογής πράξεων
• Κατάλογος πράξεων

Δικαιούχοι
• Οδηγίες Διαχειριστικής Αρχής
• Υποχρεώσεις υλοποίησης     πράξεων  
• Διαχειριστική Επάρκεια - Πιστοποίηση Δικαιούχων
• Πρότυπα Έντυπα
• Οδηγίες ένταξης και υλοποίησης πράξεων
• Κριτήρια επιλογής πράξεων
• Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
• Κατάλογος Δικαιούχων

Περιβαλλοντική διάσταση προγράμματος
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
• Ετήσιες εκθέσεις Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης

Πληροφόρηση & Επικοινωνία
• Νέα - Ανακοινώσεις
• Επικοινωνιακό Σχέδιο
• Οδηγίες προς δικαιούχους
• Υποδείγματα προσωρινών πινακίδων
• Υπόδειγμα πληροφοριακής αφίσας
• Δράσεις δημοσιότητας   επικοινωνιακού σχεδίου

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
• ΣΠΕΜ - Εθνικός σχεδιασμός
• Διασύνδεση με επιτελικές δομές
• Λύματα > Οδηγία
• Απορρίματα > ΕΣΔΑ
• Φύση > Οδηγίες
• Περιβάλλον > Μελέτες και οδηγοί
• Πολιτική κατά της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις
• Πρόληψη της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις 

 

 

 

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb