Εκσυγχρονισμός σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης και εγκατάσταση ETCS Level 1 σε εντοπισμένα τμήματα του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας (πλην Τιθορέα - Δομοκός), MIS 5003288, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1089

ypodomes

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 83.046.611,26 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 57.297.585,28 €

| Δικαιούχος: ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

3η Τροποποίηση pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

2η Τροποποίηση pdf icon

1η Τροποποίηση pdf icon

Απόφαση pdf icon