Πολυχώρος Συνάθροισης Κοινού και Προβολής Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς Δήμου Ν. Σκουφά, MIS 5001229, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1474

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 508.648,00 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 508.648,00 €

| Δικαιούχος: Δήμος Νικολάου Σκουφά

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

1η τροποποίηση pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

Απόφαση pdf icon