Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και δίκτυα αποχέτευσης δήμου Παγγαίου και παραλίας Οφρυνίου (Β΄Φάση), MIS 5005589, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1407

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 8.106.555,44 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 8.043.011,87 €

| Δικαιούχος: Δήμος Παγγαίου

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

4η τροποποίηση pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

3η τροποποίηση pdf icon

2η τροποποίηση pdf icon

1η τροποποίηση pdf icon

Απόφαση pdf icon