Εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και αυτοματισμού στα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα των Τ.Δ. της Δ.Ε. Μουδανιών του Δήμου Ν. Προποντίδας, MIS 5001756, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1469

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 1.859.340,58 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 1.499.468,21 €

| Δικαιούχος: Δήμος Νέας Προποντίδας

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

Απόφαση pdf icon