f button  t button  in button

Συμμετοχή της ΕΥΔ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ σε πιλοτική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

diagonismos

H ΕΥΔ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μία από τις πέντε Διαχειριστικές Αρχές που θα συμμετάσχουν σε ένα πανευρωπαϊκό, πιλοτικό πρόγραμμα για την έγκαιρη προετοιμασία των Διαχειριστικών Αρχών της Ε.Ε. ενόψει της Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027.

Η επιλογή ήταν αποτέλεσμα ανταγωνιστικής διαδικασίας μετά από ανοικτή πρόσκληση της Ε.Ε. προς τις Διαχειριστικές Αρχές όλων των Κρατών – Μελών και ανακοινώθηκε την προηγούμενη Πέμπτη 24/5/2018 σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες με θέμα «Good Governance for Cohesion Policy». Κριτήρια για την επιλογή αποτέλεσαν η ποιότητα των προτάσεων και η ισχυρή δέσμευση / πρόθεση των Διαχειριστικών Αρχών να ασχοληθούν με τη δράση. 

Το σχετικό Δελτίο Τύπου της Επιτροπής βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο.

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ποιοτική αναβάθμιση της διαχειριστικής ικανότητας των Διαχειριστικών Αρχών με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, οι οποίοι θα προσφέρουν εξατομικευμένη υποστήριξη κατά τη διάρκεια και των δυο σταδίων, ως εξής:

Το πρώτο στάδιο θα διαρκέσει από το καλοκαίρι του 2018 έως τον Μάρτιο του 2019 και θα έχει ως αντικείμενο την κατάρτιση πλήρους οδικού χάρτη, ο οποίος θα περιλαμβάνει δράσεις στους τομείς:

α) ανθρώπινο δυναμικό (ανάπτυξη δυνατοτήτων, κατάρτιση κλπ),

β) οργανωτική δομή και διαφάνεια,

γ) εσωτερικές διαδικασίες, εργαλεία και συστήματα ΤΠΕ και

δ) χρηστή διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης και της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (π.χ. δικαιούχους κλπ).

Το δεύτερο στάδιο, θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2019 και θα περιλαμβάνει την εφαρμογή των ανωτέρω δράσεων του οδικού χάρτη με τη βοήθεια των εμπειρογνωμόνων και τη χρήση εργαλείων όπως το competency framework και το δίκτυο PEER 2 PEER.

Τα αποτελέσματα της δράσης θα αξιολογηθούν από την ΕΕ και πρόκειται να αποτελέσουν οδηγό για την ουσιαστική βελτίωση της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - Υποστήριξη μέτρων ενημέρωσης σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ

diagonismos

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να επιλέξει δυνητικούς δικαιούχους για την υλοποίηση ορισμένων μέτρων ενημέρωσης που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Ο κύριος στόχος είναι η παροχή υποστήριξης για την παραγωγή και τη διάδοση πληροφοριών και περιεχομένου που συνδέονται με την πολιτική συνοχής της ΕΕ, με παράλληλο σεβασμό προς την πλήρη συντακτική ανεξαρτησία των εμπλεκόμενων φορέων.

Την σχετική πρόσκληση μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Ημέρα της Ευρώπης 2018

DSC 2851 

Σήμερα, 9 Μαΐου 2018, εορτάζεται η Ημέρα της Ευρώπης. Τα κατά τόπους γραφεία της ΕΕ στην Ευρώπη και σ' όλο τον κόσμο διοργανώνουν εκδηλώσεις και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Κάθε χρόνο χιλιάδες άτομα συμμετέχουν σε επισκέψεις, δημόσιες συζητήσεις, συναυλίες και άλλες εορταστικές εκδηλώσεις, που σκοπό έχουν να ενημερώσουν το κοινό γύρω από την ΕΕ.

Δεύτερη παράταση προθεσμίας για την πρόσκληση με θέμα "Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων"

diagonismos

Δόθηκε δεύτερη παράταση προθεσμίας υποβολών προτάσεων για την πρόσκληση με θέμα "Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων - Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις" και κωδικό ΟΠΣ 2451. 

Η νέα ημερομηνία έως την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις είναι η 4/6/2018.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Συμμετοχή στην 5η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras IQ, 27-29 Απριλίου 2018 στα πλαίσια του "Europe in My Region"

Αθλητικό Κέντρο «Δημήτρης Τόφαλος»

Η Ευρώπη στην περιοχή μου (#EUinMyRegion) είναι μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία επικοινωνίας, που στοχεύει να ενθαρρύνει τους πολίτες να ανακαλύψουν και να μάθουν περισσότερα για τα έργα που συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή τους.

Στα πλαίσια της εκστρατείας αυτής, η ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ συμμετείχε με περίπτερο στην 5η έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras Innovation Quest

Στελέχη του ΕΠ ενημέρωσαν τους ενδιαφερόμενους επισκέπτες για τα έργα που υλοποιούνται, ενώ έγινε παράλληλη προβολή βίντεο με φωτογραφίες και πληροφορίες.

Διαχείριση του Προγράμματος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
• Στόχοι Προγράμματος
• Κατανομή ποσών ανα Ταμείο / Άξονα  
• Αναθεώρηση
• Εξειδίκευση
• Δείκτες Προγράμματος

Επιτροπή Παρακολούθησης
• Εισαγωγικό
• Θεσμική υπόσταση
• Συνεδριάσεις Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ   

Θεσμικά Όργανα / Θεσμικό Πλαίσιο
• Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο
• Κοινοτικό Θεσμικό Πλαίσιο
• Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
• Θεσμικά όργανα ΕΣΠΑ

Υλοποίηση προγράμματος
• Ετήσιες Εκθέσεις
• Αξιολόγηση
• Προσκλήσεις
• Αποφάσεις ένταξης /           τροποποίησης
•  Μεγάλα έργα
• Εκχωρήσεις (ως υλοποίηση)
• Κριτήρια επιλογής πράξεων
• Κατάλογος πράξεων

Δικαιούχοι
• Οδηγίες Διαχειριστικής Αρχής
• Υποχρεώσεις υλοποίησης     πράξεων  
• Διαχειριστική Επάρκεια - Πιστοποίηση Δικαιούχων
• Πρότυπα Έντυπα
• Οδηγίες ένταξης και υλοποίησης πράξεων
• Κριτήρια επιλογής πράξεων
• Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
• Κατάλογος Δικαιούχων

Περιβαλλοντική διάσταση προγράμματος
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
• Ετήσιες εκθέσεις Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης

Πληροφόρηση & Επικοινωνία
• Νέα - Ανακοινώσεις
• Επικοινωνιακό Σχέδιο
• Οδηγίες προς δικαιούχους
• Υποδείγματα προσωρινών πινακίδων
• Υποδείγματα αναμνηστικών πινακίδων

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
• ΣΠΕΜ - Εθνικός σχεδιασμός
• Διασύνδεση με επιτελικές δομές
• Λύματα - Οδηγία
• Απορρίμματα - ΕΣΔΑ
• Φύση - Οδηγίες
• Περιβάλλον - Μελέτες και οδηγοί
• Πολιτική κατά της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις
• Πρόληψη της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις 

 

 

 

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb